Inici‎ > ‎Notícies Sanitat‎ > ‎

El Ministeri de Sanitat publica la convocatòria per a l'accés a la formació especialitzada amb 7.772 places

19 de set. 2016, 0:30 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


FotoEl Butlletí Oficial d'Estat (BOE) va publicar, el 13 de setembre de 2016, l'Ordre que aprova l'oferta de places i la data de convocatòria, i en la qual es pot consultar el nombre de places per especialitats i per Comunitats. 
Un oferta que serà objecte d'estudi de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO), i que es farà públic en breu.
Les places, que s'ofereixen en règim formatiu de residència, s'han convocat amb la següent distribució: 

· Metges (MIR): 6.328 places. 
· Infermers (IIR): 994 places. 
· Farmacèutics (FIR): 239 places. 
· Psicòlegs ( PIR): 128 places. 
· Biòlegs (BIR): 34 places. 
· Radiofísicos (RFIR): 30 places. 
· Químics (QIR): 19 places. 

SOL·LICITUD, PROVA d'ACCÉS I NOTA DE TALL
 
Els models 790 oficials de sol·licitud, estaran disponibles pròximament per als aspirants al web del Ministeri de Sanitat ( 
https://sede.msssi.gob.es/fse/modelo790 ). 

Les proves d'accés per a totes les titulacions comptaran amb 225 preguntes més 10 de reserva, mentre que els aspirants comptaran amb 5 hores per a la seva resolució. 
Cada pregunta constarà de 4 respostes alternatives possibles, de les quals només una serà la vàlida. S'utilitzarà novament el model de plantilla de respostes de l'examen que es va incorporar en la passada convocatòria, que ha passat de ser numèric a utilitzar un sistema de "marcat". 

Es consolida l'aplicació d'una nota de tall introduïda en la convocatòria 2012-2013 que, per a aquesta convocatòria, es fixa en el 35% en totes les titulacions. 
S'entén que superen la prova aquells aspirants, la valoració particular de l'examen, sigui igual o superior a aquest 35%, resultat de la mitjana dels deu més ben valorats. La resta d'aspirants seran eliminats i no obtindran número d'ordre. 

Quant al calendari, el termini per a la presentació d'instàncies per a optar a les places, s'iniciarà el proper dia 19 de setembre, finalitzant el 28 de setembre, ambdós inclosos. 
El calendari aprovat per la Comissió de Recursos Humans preveu que les proves d'accés es realitzen el dissabte, dia 28 de gener de 2017. 

Com a novetat, en l'adjudicació de les places, s'amplia als aspirants de la titulació de Farmàcia la sol·licitud d'elecció de destinació únicament per via electrònica. 
S'incorpora d'aquesta manera una nova titulació a les de Biologia, Química, Radiofísica i Psicologia. En les titulacions de Medicina i Infermeria es manté el sistema d'adjudicació presencial, tot i que es recomana als aspirants que realitzin la reserva electrònica. 

En la Convocatòria 2016-17 es manté la possibilitat d'accés a un 7% de les places de formació sanitària especialitzada per a persones amb discapacitat igual o superior al 33% (un total de 544 places), per a cada titulació. 
Amb això, es compleix amb l'adaptació de la normativa de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. 

NOVETATS
 
Per primera vegada, l'ordre preveu que cada aspirant coneix i accepta que si resulta adjudicatari de plaça de qualsevol especialitat, es compromet a aportar, en l'acte de presa de possessió, certificació negativa expedida pel Registre Central de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia, en la qual s'acrediti que no està condemnat, mitjançant sentència ferma, per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual. 
Aquest requisit s'acreditarà marcant la casella destinada a aquesta finalitat, mitjançant la qual l'interessat manifesta que coneix i accepta el requisit previst en aquest apartat. No marcar aquesta casella serà causa d'inadmissió a la prova. 

A més, aquest any s'introdueix per primer cop l'exempció del pagament de la taxa els aspirants que acreditin la condició de víctimes de terrorisme. 

Una altra novetat d'aquesta convocatòria es refereix a la utilització de calculadores en l'examen per part dels aspirants a places de radiofísica, ja que aquesta convocatòria serà l'Administració qui faciliti un model únic de calculadora a cada aspirant a la taula d'examen, per tal d'evitar la variabilitat derivada de la utilització de models diferents.

Comments