Inici‎ > ‎Notícies Sanitat‎ > ‎

CCOO sol·licita al Ministeri la creació de la categoria i llocs de Infermera / Infermer Especialista en Salut Mental en tot el Sistema Nacional de Salut

13 d’ag. 2015, 11:45 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

La FSS-CCOO, CSI-F i ANESM han sol·licitat formalment al Ministeri que de manera prioritària, a través de la Comissió de RRHH del SNS i el Consell Interterritorial, s'inste a les CCAA que encara no ho han fet a la creació de la categoria d'Infermera / Infermer Especialista de Salut Mental ia la dotació de places corresponents

CCOO recorda que La Llei 55/2003 de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, estableix en el seu article 15 que en l'àmbit de cada servei de salut es crearan, modificaran o suprimiran les categories de personal estatutari d'acord amb les previsions en matèria de representació i negociació col·lectiva que la pròpia Llei estableix i, si s'escau dels Plans d'Ordenació de Recursos Humans. A més, i pel que fa a l'exercici de les professions sanitàries la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries va determinar la necessitat de procedir a una nova reglamentació de les especialitats de Ciències de la Salut, que en el cas de la Professió d'Infermeria es va fer efectiva mitjançant el RD 450/2005 sobre especialitats d'infermeria, derogat i substituït pel RD 639 / 2014, amb l'objectiu d'oferir una millor atenció als ciutadans. En l'especialitat de Salut Mental s'ha finalitzat el procés extraordinari d'accés a la mateixa i estan determinades les corresponent Unitats Docents, disposant per tant en el mercat laboral de professionals suficients per cobrir les necessitats del SNS. Com que en l'Àmbit de Negociació del SNS, un cop abordada la negociació sobre especialitats d'infermeria, i no havent-se produït cap avanç respecte d'això, és pel que la FSS-CCOO, CSI-F i ANESM sol·licitem al Ministeri que de manera prioritària a través de la Comissió de RRHH del SNS i el Consell Interterritorial s'insti a les CCAA que encara no ho han fet que procedeixin a la creació de la categoria d'Infermera / Infermer Especialista de Salut Mental i la dotació de places per CCAA, per dotar d'aquests professionals als centres i unitats que conformen els dispositius especialitzats de cadascuna de les referides comunitats autònomes.  

Comments