Inici‎ > ‎Notícies Sanitat‎ > ‎

CCOO analitza en un informe les conseqüències de les reformes i retallades dels governs central i autonòmics

17 de set. 2013, 14:01 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) realitza un rigorós i detallat informe en què estudia els pressupostos en matèria sanitària de les diferents CCAA en 2013 (els més baixos de l'últim quinquenni en totes elles), i analitza les conseqüències de les retallades i reformes que tant el govern central com els autonòmics vénen aplicant en el nostre Sistema Nacional de Salut (SNS)

Sota el títol "Anàlisi del pressupost sanitari 2013. Desmuntant la sanitat pública ", l'informe que acaba de publicar la FSS-CCOO analitza les conseqüències assistencials i laborals del pressupost sanitari de les comunitats autònomes en el quinquenni 2009-2013, així com les dels seus plans econòmics-financers de reequilibri 2012-2014 , del Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del SNS, els Programes Nacionals de Reformes de 2012 i 2013 i el recent Pacte assolit pel Ministeri de Sanitat amb col · legis i sindicats corporatius. També repassa les últimes dades publicades pel Ministeri de Sanitat de les llistes d'espera quirúrgica i del baròmetre sanitari de 2012.L'estudi constata que en totes les comunitats autònomes el pressupost sanitari de l'any 2013 ha estat el més baix de l'últim quinquenni i, comparant amb el més alt en aquest període, es comprova que en 10 d'elles el del 2013 és inferior en més d'un 10% . En el capítol dedespeses de personal aquesta reducció en algunes comunitats és superior al 13% i en el relatiu a les inversions reals assoleix xifres esfereïdores, superiors al 90% en alguna d'elles . Com ve fent històricament aquesta organització en la seva defensa pel SNS , de les conclusions que es desprenen d'aquest nou informe, la FSS-CCOO respon amb una sèrie de compromisos i propostes per emprendre una reforma estructural en el SNS, amb mesures econòmiques, professionals i normatives que ajudarien a garantir la seva sostenibilitat i principis fonamentals. A més, aquesta Federació subratlla de les conseqüències a curt i mig termini que es desprenen de l'anàlisi d'aquestes dades que: "Entre tots hem d'aconseguir frenar com més aviat aquesta política de retallades sense mesura que està destruint el SNS i desmantellant a un ritme vertiginós nostre Estat del Benestar ". Entre les propostes que s'expliciten en l'informe estan: • La modificació del punt dos de l'article únic de la Llei 15/97, de 25 d'abril, per garantir que la prestació dels serveis sanitaris i sociosanitaris públics, a més de amb mitjans propis, només es pugui fer mitjançant acords, convenis o contractes amb persones o entitats exclusivament públiques en els termes que preveu la Llei general de sanitat.

           Així com el manteniment del caràcter públic en tot el referent a la titularitat, finançament, gestió i provisió dels serveis. • La derogació de tota la normativa que està instaurant copagaments i repagaments, així com aquella que incrementa els mateixos i redueix la cartera de serveis. Aquestes i altres propostes contingudes en l'informe pretenen permetre complir els objectius prioritaris aprovats en el seu últim congrés: - Preservar el manteniment del caràcter públic del SNS en totes les seves vessants. - Recuperar el caràcter universal de l'atenció sanitària en el SNS. - Informar la ciutadania i implicar-la en la defensa del SNS. - Combatre i revertir els processos privatitzadors que s'estan produint en les diferents comunitats autònomes. - Impedir la implantació i l'increment de copagaments sanitaris derivats de la modificació de la cartera de serveis. - Garantir la sostenibilitat financera present i futura del Sistema Nacional de Salut. - Assolir un Pacte per la sanitat en els àmbits social, polític i institucional, amb un caràcter plural i prou finançat, que blindi la protecció de la salut i la preservi de la confrontació política. Finalment, la FSS-CCOO afirma que reforçarà els seus compromisos per: • Defensar el Sistema Nacional de Salut en particular i uns serveis públics de qualitat en general. • Combatre amb dades i arguments els criteris ideològics, que no científics, que defensen la millor gestió i eficiència dels recursos sanitaris per part de la iniciativa privada. • Propiciar mesures que garanteixin el dret a la Negociació Col · lectiva efectiva per a totes les empleades i empleats públics. • Realitzar el seguiment dels serveis externalitzats i de les diferents empreses que gestionen centres sanitaris públics. • Potenciar el desenvolupament de l'Atenció Primària com a element de racionalització i eficiència en el conjunt del SNS. • Promoure la col · laboració entre l'espai sanitari i el sociosanitari. Conèixer la realitat de l'ocupació en el SNS per intervenir i ajustar les nostres propostes en matèria d'ocupació i contractació a la necessitat d'uns serveis de qualitat.

Comments