Inici‎ > ‎Notícies Sanitat‎ > ‎

CCOO alerta en un informe de "greus" conseqüències per les contínues retallades en el SNS

15 de set. 2014, 8:21 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) publica un rigorós informe en què estudia les polítiques de reducció de la despesa sanitària (gairebé 7.000 milions d'euros menys en els pressupostos sanitaris inicials de les CCAA de l'any 2014 sobre els de 2010). De les dades i anàlisi d'aquest estudi es desprenen "greus" conseqüències sobre les condicions laborals dels seus professionals, sobre la salut de la ciutadania i sobre l'economia d'aquest país, fruit d'una política de contínues retallades i reformes, que tant el Govern central com els autonòmics vénen aplicant en el Sistema Nacional de Salut (SNS).

Els diferents informes que aquesta Federació realitza sobre els pressupostos sanitaris des de 2011 i assenyalaven els diferents retrocessos que a nivell assistencial i laboral es vénen produint en el sector sanitari. En les conclusions de tots ells ja s'apuntava que les importants modificacions normatives introduïdes en l'any 2012, tant a nivell estatal com autonòmic, podrien suposar un punt de difícil retorn amb conseqüències dramàtiques per a una part important de la ciutadania a nivell assistencial. En aquest nou "Informe de CCOO sobre els Pressupostos Sanitaris 2014" aquesta Federació pretén anar més enllà de les xifres i dades econòmiques per apropar-se a una visió més global, guiats per la reflexió respecte a documents i normes que considera imprescindibles, per entendre les conseqüències que tenen les retallades pressupostàries en Sanitat, en un context de crisi econòmica que pateix de forma especialment alarmant una part de la ciutadania. Entre les principals conclusions que es poden extreure de les dades que examina aquest informe, podem destacar: • La suma del pressupost sanitari inicial de totes les comunitats autònomes l'any 2014 s'ha reduït un 11,19% respecte al de l'any 2010, una mica més d'una desena part. • És el quart any consecutiu en què el pressupost sanitari de les comunitats autònomes, preses de forma conjunta , es redueix. • La suma del capítol I (despeses de personal) del pressupost sanitari inicial de totes les comunitats autònomes el 2014 s'ha reduït respecte al de 2010 en un 7,85%. • La suma del capítol VI (inversions reals) del pressupost sanitari inicial de totes les comunitats autònomes de 2014 s'ha reduït respecte al de 2009 en un 67%. Per recuperar les xifres del 2009, el 2015 caldria incrementar un 300% el pressupost de 2014 en aquest capítol. • Comparant el pressupost sanitari 2014 de les CCAA amb el més alt del sexenni, constatem que en 14 CCAA s'ha reduït en més del 5%, sent superior al 15% en 7 d'aquestes i superant el 20% en 2 En el capítol 1 hi ha 16 comunitats autònomes que han aplicat una reducció superior al 14%, arribant una d'elles al 20%. Si veiem el capítol 6, totes estan en una reducció superior al 25%, estant 4 CCAA entre el 83 i el 96%. • En 2 anys, de gener de 2012 a gener de 2014, les comunitats autònomes han eliminat més de 19.000 llocs de treball en institucions sanitàries del SNS. • Les CA han reduït en 2 anys (2012 i 2013) la despesa en remuneració de persones assalariades de la sanitat pública en 2.320 milions d'euros. • Tot i que el pressupost sanitari baixa, la suma de la despesa consolidat de les CCAA en concerts sanitaris (sense comptar a Catalunya) creix de forma constant des de l'any 2002 al 2011 i el 2012 (últim any amb xifres) baixa lleugeríssimament. • En 2 anys, del 31 de desembre de 2010 al 31 desembre de 2012 (última dada), tenim a Espanya 4.000 llits menys en funcionament en centres sanitaris públics de l'SNS, i la ràtio per 1000 habitants ha caigut del 2,51 al 2,41. • El 2012 (última dada oficial) un 10% dels llits instal · lades no estaven en funcionament, un 3% més que el 2010. • El temps mitjà en llista d'espera quirúrgica ha passat de 76 dies al juny de 2012-98 al desembre de 2013. • El 2009 la despesa sanitària de les administracions públiques suposava el 7,20% del PIB, l'any 2012 el 6,67, fet que suposa una reducció del 8%. • El 2012 (última dada oficial) la despesa sanitària de les administracions públiques en euros per habitant baixa una 9,96% respecte a l'any 2009, mentre que el de les llars creix en un 10%. • El Pla Nacional de Reformes 2014 insisteix en la col · laboració públic privada en sanitat i en copagament. • Recentment s'ha filtrat un document de treball del Consell de Política Fiscal i Financera en què es parla d'establir taxes hostaleres als hospitals, llogar instal · lacions al sector privat, copagar per assistir a consultes mèdiques i d'urgències. La FSS-CCOO ha posat en marxa una ambiciosa campanya informativa a través de seva web, a les xarxes socials i ha elaborat un vídeo per informar els professionals ia la ciutadania de les conseqüències de les retallades sanitàries, així com de totes les conclusions que es desprenen d'aquest i dels anteriors informes que aquesta Federació ve elaborant. Prem aquí per accedir a l'informe .

Comments