Inici‎ > ‎Notícies Sanitat‎ > ‎

CCOO aconsegueix als tribunals que el Consorci de Castelló aboni la part meritada de l'extra de Nadal al seu personal laboral

3 de febr. 2014, 9:21 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB
  • El sindicat demana a Sanitat que, donat el degoteig de sentències favorables a treballadors per aquest concepte, procedeixi al pagament d'ofici del reclamat i eviti haver d'acudir als tribunals

La Federació de Sanitat i Sectors sociosanitaris de CCOO-PV ha aconseguit que es condemni al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC) a abonar a tots els seus empleats de naturalesa laboral la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 meritada amb anterioritat a la entrada en vigor del RD Llei 20/2012 de 13 de juliol que va suprimir la paga extra de desembre de 2012 a tots els empleats del sector públic

Ha estat per mitjà d'una fallada del Jutjat n º 3 de Castelló del passat dia 30 de gener en què falla deixar sense efectes "la decisió de caràcter col · lectiu adoptada pels òrgans de gestió del personal del CHPC" i "declarar el dret dels treballadors afectats a percebre la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 meritada ". La qüestió plantejada per CCOO, recollida en els fonaments de dret, se centra en si és possible o no l'aplicació retroactiva del que disposa l'article 2 del Reial Decret -Llei 20/2012, de 13 de juliol, pel qual s'imposava la supressió de la paga extraordinària a percebre el desembre de 2012. La sentència estima les pretensions plantejades per CCOO basant-se en una altra sentència recent del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana davant una demanda similar que estableix com a garantia constitucional "la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals". Així mateix, en el redactat de la sentència del TSJ CV s'al · ludeix a la "inexistència en el text del RD-L 20/2012 de previsió en matèria de retroactivitat de la norma, la qual cosa obliga a aplicar la previsió continguda en l'art. 2.3 del Codi Civil (LEG 1889, 27) que expressament assenyala que: "les lleis no tindran efecte retroactiu, si no disposin el contrari". La decisió, doncs, condemna el CHPC "a abonar a tots els seus empleats de naturalesa laboral la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 meritada per cada un dels treballadors d'aquesta entitat en el període comprès entre el 22 de desembre de 2011 i el 14 de juliol de 2012 a l'import que correspongui d'acord amb el seu respectiu temps de prestació de serveis dins d'aquest període i al seu enquadrament professional, i de conformitat amb el que disposa el Conveni Col · lectiu ". Davant l'imparable degoteig de sentències favorables a treballadors i treballadores que per aquest concepte s'estan donant a tot l'Estat, la FSS de CCOO- PV exigeix ​​a la Conselleria de Sanitat procedeixi al pagament d'ofici de les quantitats reclamades i eviti així haver de recórrer judicialment per reclamar un dret que s'està reconeixent a tot l'Estat.

Comments