Inici‎ > ‎

Notícies Sanitat


CCOO signa preacord del II Conveni Col·lectiu de Treball dels Hospitals d'Aguts, Centres d'Atenció Primària, Centres Sociosanitaris i Centres de Salut Mental concertats amb el Servei Català de la Salut

20 de nov. 2018, 8:23 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Resultat d'imatges de convenio colectivo ccooAhir dilluns 19 de novembre de 2018, CCOO en el marc de la Mesa Negociadora de II Conveni de la Sanitat Concertada, va signar un Preacord juntament amb els sindicats UGT i SATSE, a més de les patronals UCH, CAPS o ACES. 

Des de CCOO valorem positivament la signatura d’aquest preacord ja que suposa unes millores laborals importants per al conjunt de treballadores i treballadors del sector, entre les quals destaquem:
• Assumir l’increment retributiu aconseguit en l’àmbit de la Mesa General de Funció Pública: 1,70% des d’1 gener de 2018 + 0.25% addicional des d’1 de juliol de 2018. Tot plegat s’abonaria amb efectes retroactius durant el primer trimestre de 2019. 
• Increment retributiu a efectes 1 de gener de 2019 d’un 2,25% fix, més possibilitat d’afegir una variable addicional.
• Increment retributiu a efectes 1 de gener de 2020 d’un 2% fix, més possibilitat d’afegir una variable addicional. 
• Aquests increments salarials suposen en un escenari de mínims un augment retributiu del 7,1% i en un escenari de màxim un augment retributiu d’un 8,79%, durant la vigència del conveni.
• Complement del 100% de les retribucions dels del primer dia en cas d’IT, a partir de la signatura del conveni.
• Pel que fa a la jornada laboral, retorn gradual a 1620 hores anuals entre el 2019 i el 2020 a tots aquells professionals als que se’ls va incrementar.
• Equiparació en els grups 1 i 2 de la RAF (retribució anual fixa) de l’atenció primària amb l’hospitalària.
CCOO valora positivament la signatura d’aquest preacord, donat que és fruit de les lluites sindicals i laborals de més d’un any. 
20/11/2018 

CCOO fa una crida a una mobilització de tots els sectors de la sanitat catalana el proper 23 de novembre de 2018

15 de nov. 2018, 5:43 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Resultat d'imatges de ccoo manifestaciones

Des de l’inici de les retallades en salut, el nostre sistema sanitari públic s’ha anat deteriorant any rere any, afectant directament a la qualitat assistencial dels pacients, augmentant les llistes d’espera tant quirúrgiques com d’especialistes i ara també de metges i metgesses de família.

Els professionals i les professionals del sistema sanitari català no poden suplir per més amb el sobreesforç i implicació personal els dèficits de la manca reiterada d’inversions, tant en infraestructures com en personal. Catalunya ha perdut més de 10.000 treballadores i treballadors de la sanitat des del 2012 i això, per una banda repercuteix directament en els usuaris i per altra en les condicions laborals.

Des de CCOO hem manifestat a totes les meses de negociació (públiques, concertades i privades), la necessitat de revertir les retallades i millorar les condicions laborals i salarials de tots els professionals:
- En el cas de l’ICS, uns 38.000 professionals encara han de cobrar les pagues de 2013 i 2014, el 50% de les DPO (direcció per objectius), recuperar el Fons d’Acció Social, la jornada que es realitzava, la pèrdua del 5% de mitjana, i un llarg etcètera. Als hospitals, no podem tenir les ratios actuals de pacients per professionals, ja que deterioren l’assistència, ni tenir llits ni quiròfans tancats. I a l’atenció primària, cal necessàriament també augmentar les plantilles per tal d’adequar-se a les necessitats reals de la població (hi ha centres on s’està donant hora a un mes vista).
- En el cas de la sanitat concertada, que afecta a uns 50.000 treballadores i treballadors, tenim a les patronals enrocades a l’hora d’aplicar la recuperació salarial, una contractació precària, manca d’inversions, tancament de llits, i un conveni que no acaba de millorar les condicions necessàries, raó per la qual exigim un conveni de recuperació.
- En el cas de la sanitat privada, en l’actualitat hi ha una plataforma unitària per a la negociació del conveni, però resposta nul·la per part de les patronals. Els seus més de 15.000 treballadors i treballadores necessiten millorar les seves condicions laborals respecte a jornada, remuneracions, carrera i promoció professional. Malgrat des de CCOO apostem clarament per una sanitat pública, també defensem als professionals de la sanitat privada.
- Pel que fa al sector geriatria i dependència, que depenen del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fa temps que des de CCOO estem exigint un conveni d’àmbit català, que millori les condicions del sector. A dia d’avui, denunciem que el Govern de la Generalitat mira cap a un altre costat malgrat ser coneixedor de la situació, i dona més credibilitat a d’altres actors. Es tracta d’un sector molt precari, altament feminitzat, on les dones pateixen tant pels usuaris com per elles mateixes, i la majoria de dies s’han de medicar per poder anar al seu lloc de treball (dolors musculoesquelètics, angoixa...), tot per la pressió assistencial a què es veuen sotmeses. Avui dia, afecta a més de 40.000 professionals i tot passa necessàriament per una millor dotació pressupostària i un bon control per part de les Administracions, ja que la vellesa no ha de ser un negoci.
- A l’àmbit de la recerca, reclamem al Govern que faci complir la proposta de resolució del Parlament que instava a crear una patronal per tal d’obrir una negociació per a un Conveni Sectorial de Recerca català. Cal dir també que l’Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER) porta dos anys evadint la responsabilitat de constituir-se en patronal deixant a l’estacada i sense possibilitat de millora de les seves condicions al conjunt de treballadores i treballadors de recerca de Catalunya.

Per descomptat que a CCOO compartim les reivindicacions dels metges i metgesses de primària de l’ICS, però considerem que cal anar més enllà. També falten als centres de primària que no són ICS, i facultatius especialistes als hospitals, i evidentment tota la resta de professions sanitàries i no sanitàries que engloben els nostre sistema sanitari i és per això que fem una crida unitària de tot el sector a concentrar-nos el proper dia 23 de novembre a la Plaça de Sant Jaume de Barcelona a les 10.30 hores on entregarem al Govern de la Generalitat de Catalunya les nostres reivindicacions.

Des de CCOO també fem una crida a sumar-se a les diferents associacions d’usuaris, marees i plataformes en defensa de la sanitat perquè entenem que tenim un objectiu comú: que s’aturi el deteriorament de la sanitat i recuperar els estàndards de sanitat pública que teníem abans de la crisi.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 15 de novembre de 2018 
15/11/2018 

CCOO manifesta la seva disconformitat amb la implantació per part del Consorci Sanitari Integral (CSI) d'una taxa per a l'oferta de 209 llocs de treball

14 de nov. 2018, 4:38 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Resultat d'imatges de hospital ccoo-Atès que no es tracta d'un concurs-oposició a l'Administració pública

El Consorci Sanitari Integral (CSI), que té uns 3.097 treballadors i treballadores (dades del 2017), ha comunicat als diferents comitès d’empresa una propera convocatòria de 209 llocs de treball en tots els seus centres, on també hi haurà places a temps parcial, que precaritzen les condicions laborals.


Tanmateix, també ha informat del cobrament d’una taxa per poder accedir a la convocatòria, taxa que afectaria tots els aspirants, externs i interns.

CCOO i la resta de sindicats dels diferents comitès d’empresa de l’Hospital Dos de Maig, de l’Hospital General de l’Hospitalet, de l’Hospital de Sant Joan Despí Moisés Broggi i de l’Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet, que representem més de 2.600 professionals, volem expressar la nostra total disconformitat i oposició al fet que s’implanti aquesta taxa, ja que el que es convoca són llocs de treball de personal laboral, que se sotmetran a un procés selectiu en un consorci de la xarxa pública de la sanitat concertada, i no una oposició convocada per l’Administració pública, que és on estan normativitzades les taxes.

És per això que el passat mes d’octubre vam demanar una reunió al Consell Rector del CSI per tal de discutir la qüestió i a hores d’ara encara no n'hem rebut cap resposta. També els fem saber que comunicarem la nostra disconformitat a la Conselleria de Sanitat, al CAT-SALUT i a la Inspecció de Treball.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de novembre de 2018 

Novetats en les citacions de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM)

14 de nov. 2018, 4:31 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

-Es podrà decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris

FotoMitjançant un comunicat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, ens han informat que després de mantenir converses amb el Departament de Salut, han deixat d'aplicar, en sentit limitatiu, la carta de drets i deures de l'lnstitut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) -actualment anomenat Sub-direcció General d'Avaluacions Mèdiques (SGAM)- en relació amb la possibilitat que les persones treballadores siguin acompanyades en les visites davant del personal mèdic d'aquest organisme.

Ens informen que s’aplicarà la carta de drets i deures general del Departament de Salut, la qual en el seu punt 4.1.3, diu:

"Dret a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris".

La persona té dret a decidir i explicitar quins familiars o persones vinculades poden estar presents en l'acte assistencial, llevat dels casos en què aquesta presència sigui incompatible o desaconsellable amb la prestació del tractament i les cures; en aquest cas és necessària la justificació argumentada i explicita."

Això suposa un canvi substancial, fins ara es podia interpretar que primava el criteri del personal facultatiu però amb l’aplicació de la carta de drets i deures esmentada, és la persona treballadora qui pot decidir de qui va acompanyat en una visita mèdica al ICAM.

Barcelona, 9 de novembre de 2018 

CCOO assisteix a la cimera "Construïm la salut del futur" convocada pel Departament de Salut de la Generalitat

25 de set. 2018, 8:03 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


El 19 de setembre CCOO hem assistit a la cimera convocada pel Departament de Salut de la Generalitat que portava per títol “Construïm la salut del futur”. Es tractava del primer fòrum de diàleg professional, amb presidència de la consellera de Salut, Alba Vergés.

L'acte es va desenvolupar amb la participació de diverses entitats i associacions relacionades amb el sector, i el que primer es va explicar és la situació actual de la sanitat a Catalunya. Es va fer un diagnòstic de les necessitats de professionals de la salut, i per això se'ns va mostrar el mapa actual, per categories professionals, per regions sanitàries... També es va fer èmfasi en l'estat de la formació de professionals nous, de les especialitats i residències, així com també la preocupació sobre l'envelliment de la plantilla i la previsió de jubilacions a mig termini.

CCOO valorem positivament aquesta trobada, i la nostra intervenció va anar encaminada a la defensa de la sanitat pública, a la preocupació per l'accessibilitat i la igualtat de tractaments a tota la població, la manca de certs professionals ja a dia d'avui, la precarietat laboral que pateix el sector, la insuficiència de dotació pressupostària i la necessitat urgent de la reversió de totes les retallades que han estat patint tant els professionals com usuaris i usuàries. També vam parlar de la manca de llits, les llistes d'espera, i que cal fer un replantejament profund del sector de la dependència i potenciar el sector de la recerca.

CCOO considerem imprescindible promoure la participació ciutadana en els processos de debat i hem reivindicat ésser present en tots els espais que es creïn. També desitgem que aquesta trobada no quedi en una mera declaració d'intencions i de bona voluntat i esperem que es faci un seguiment dels temes tractats ja que són summament importants per al conjunt de la població.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 20 de setembre de 2018

Un informe de CCOO evidència la desigualtat entre comunitats amb les llistes d'espera i la despesa en salut

25 de set. 2018, 7:19 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 25 de set. 2018, 7:20 ]

  • Les persones de les comunitats amb renda més baixa gasten percentualment més en salut, com Andalusia que registra el percentatge més alt en despesa en salut sobre renda, amb un 4,14%; seguida de Múrcia, amb un 4,13.
  • Mentre que a les Canàries el temps mitjà d'espera és de 177 dies i el percentatge de pacients que esperen més de 6 mesos és de 34,2%; a Euskadi, és de 50 dies i 0%.
  • CCOO exigeix ​​un pacte de finançament que garanteixi la sostenibilitat del sistema sanitari.
Roda de premsa celebrada avui.

Roda de premsa celebrada avui.


La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) ha elaborat un nou informe dels pressupostos sanitaris de les CCAA 2018. Una anàlisi detallada de qüestions tan rellevants com el finançament, despeses i inversions, concerts, ocupació, llistes d'espera , etc. 
 
CCOO aposta per un acord de finançament autonòmic que permeti incrementar els ingressos i que garanteixi la sostenibilitat del sistema sanitari. 
 
Sistemàticament els pressupostos sanitaris no cobreixen les despeses realitzades . En el període 2010-2016 (última dada disponible) s'observa que la suma de la despesa sanitària de les comunitats va ser més gran que la suma dels seus pressupostos durant tots els anys. Havent-se gastat 31.027.000 d'euros més dels pressupostats.
 
Cal destacar el cas de quatre comunitats que es podria dir que han gastat l'equivalent a vuit pressupostos en set anys: 
Múrcia 
Rioja 
Illes Balears 
País Valencià  
Però si hi ha una situació que evidencia especialment aquest informe és la desigualtat existent entre les comunitats en qüestions tan rellevants com les llistes d'espera o la despesa en salut de les llars. 
 
Despesa en salut per persona
Segons dades de l'INE, 2017 va ser l'any de la sèrie amb major despesa en salut per persona. Aquest despesa va tocar terra el 2013, amb 343 euros, i ha anat creixent progressivament, fins a arribar als 394 euros. 

En 2017, es registra una gran diferència entre comunitats, tant en despesa mitjana per persona com en renda mitjana per persona:
La forquilla en despesa mitjana està entre els 488 euros d'Euskadi i els 301 d'Extremadura. 
El rang de renda mitjana va dels 14.397 euros d'Euskadi als 8.250 de Extremadura.Calculando quin percentatge de la renda es destina a despesa en salut, veiem que les comunitats alteren les seves posicions i les que tenen una renda més baixa gasten percentualment més en salut: 
Andalusia té el% més alt en despesa en salut sobre renda, amb un 4,14%. 

Múrcia ocupa la 2a posició amb un 4,13%. 
Múrcia ocupa la 2a posició amb un 4,13%. 
També destaca Extremadura, amb un 3,64%. 

Llistes d'espera
Les dades sobre llistes d'espera plantegen seriosos dubtes respecte a l'equitat del nostre sistema sanitari, amb grans diferències entre comunitats.
Les Cinc comunitats Que Tenen els pitjors Dades en "temps mitjà d'espera" i en 
"Percentatge de Pacients Que Esperen Més De 6 mesos" fill: 
Canàries: 177 Dies i 34,2%. 
Castella-la Manxa: 163 Dies i 36,4%. 
Catalunya: 148 Dies i 29,7%. 
Extremadura: 146 Dies i 27,9%. 
Múrcia: 96 Dies i 16,8% .La distància d'AES Comunitats amb les que lideren les Dades En Cada ungla de AES Estadístiques és elevadíssima (127 Dies i 36%): 
"Nombre de Dies de temps mitjà d'espera": Euskadi 50 dies, Madrid 51 i Rioja 55. 
"Percentatge de Pacients Que Esperen Més de 6 mesos": Euskadi 0%, Madrid 0,5% i Astúries 0,6%. 

En el apartado de Empleo no se puede dejar de destacar que en 13 Comunidades el porcentaje de mujeres de 2018 es el más alto de su serie histórica.
De este modo, en 2018, La Rioja es la comunidad con el porcentaje de mujeres más alto
(79,99%), mientras que Andalucía es la que tiene el más bajo (70,07%).

CCOO signa l'acord que possibilita l'increment retributiu de 2018 i cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per IT al personal de la Generalitat

18 de set. 2018, 22:41 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


FotoEn la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat, CCOO ha signat l’acord a què s’ha arribat per fer efectiu l’increment salarial del 2018 i que possibilita, a més, cobrar el 100% del salari en tots els casos de baixa per IT.

L’acord només recull aquests 2 punts per la manca de voluntat del Govern de la Generalitat de retornar d’una vegada als seus treballadors i treballadores les pagues extres del 2013 i 2014 i els altres drets que ens van ser arrabassats. Només s’han compromès a iniciar aquesta negociació a principi d’octubre, en el marc de les negociacions per al pressupost de 2019.

CCOO mantenim l’exigència que ens retornin les pagues i la resta de drets, de recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar-lo, però no hem volgut deixar passar la possibilitat d’incrementar els salari aquest any en un 1,95% ni la de cobrar el 100% del salari en cas de baixa per IT, en tots els casos de baixa.

CCOO volem recordar que l’increment del 2018 i la millora en cas d’IT han estat possibles per un acord que CCOO vam signar amb el Govern de l’Estat (conjuntament amb altres sindicats) i que es va traslladar als Pressupostos Generals de l’Estat de 2018. CCOO no volem perdre a Catalunya els beneficis d’aquest acord que hem liderat a l’Estat espanyol.

CCOO considerem una vergonya que la Generalitat de Catalunya sigui l’única administració de l’Estat que manté segrestades 2 pagues extres als seus treballadors/ores.

Alhora, CCOO ens neguem a ser l’única administració de l’Estat que no paga als seus treballadors/ores els 100% del salari en cas de baixa per IT. 150.000 persones de manera directa i més de 50.000 que se’n podran beneficiar posteriorment com a conseqüència d’aquest acord.

CCOO seguirem liderant la lluita per recuperar tot allò que és de les treballadores i els treballadors de la Generalitat, per la via de la negociació i per la via de la mobilització.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 18 de setembre de 2018     

# ContigoMás, JA SOM 100.000 afiliades i afiliats

19 de juny 2018, 5:07 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Des de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) volem agrair a la nostra afiliació la confiança que han dipositat i segueixen dipositant en la nostra organització, i que ha permès que aquest mes de juny hàgim arribat a la xifra rècord d'afiliació d'aquesta organització en la seva curta història, superant les 100.000 afiliades i afiliats. 

Així mateix, cal felicitar el conjunt de l'organització, des de l'àmbit de la secció sindical, equips d'extensió, sindicats provincials, federacions de comunitats, etc ..., per la dedicació i la bona feina que realitzen i que ha permès que els treballadors i treballadores del sector sanitari i sociosanitari confiïn en la nostra organització.

És un orgull i una enorme responsabilitat representar tot aquest potencial d'organització i afiliació. ENHORABONA A TOTES I TOTS. 

Antonio Cabrera, secretari general de la FSS-CCOO

CCOO valorem positivament la recuperació de la sanitat universal

18 de juny 2018, 7:33 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 18 de juny 2018, 7:34 ]


Resultat d'imatges de sanidad ccoo-Després de l'anunci del Govern estatal de la mesura


Des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya celebrem l'anunci del Govern estatal després del Consell de Ministres de la recuperació de l'accés universal al Sistema Nacional de Salut i recordem que es tractava d'una mesura consensuada per totes les comunitats autònomes i els agents socials. 

En el cas de Catalunya, en el seu moment ja es va legislar mitjançant la Llei catalana 9/2017, d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut, i CCOO ens hi vam manifestar a favor perquè consideràvem, i seguim considerant, que l'existència dels serveis sanitaris universals han de ser públics i amb criteris d'igualtat i equitat, sense cap tipus de discriminació. Aquesta llei catalana, però, va durar poc, davant el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el Govern estatal el passat 23 de març del 2018.

En definitiva, CCOO estem satisfets amb la mesura ja que la NO assistència sanitària universal a totes les persones residents a Espanya suposava debilitar un dels pilars fonamentals de l'estat del benestar.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 18 de juny de 2018 

DRET A LA SALUT I MODEL SANITARI PÚBLIC. RECUPERAR, MILLORAR, AVANÇAR

7 de juny 2018, 6:20 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 7 de juny 2018, 6:23 ]

-Jornada políticosanitària a CCOO, el proper 27 de juny de 2018

FotoEl proper 27 de juny de 2018, de 10 a 14 hores, a la sala d'actes de CCOO de Catalunya tindrà lloc una jornada políticosanitària que porta per títol "Dret a la salut i model sanitari públic. Recuperar, millorar, avançar".

Amb l'actualitat  que viu el nostre país, hem cregut molt necessari debatre sobre la política sanitària que la ciutadania necessita, i per això iniciarem la jornada amb una taula rodona on el tema a tractar serà: "Sanitat pública i d'accés universal. Quin model cal i quines inversions són necessàries?", on intervindran la Dra. Candela Calle, directora gerent de l'Institut Català de la Salut, el Sr.Toni Mora, responsable de Política Sanitària de CCOO de Catalunya, el Sr. David Elvira, director del Servei Català de la Salut, i la Sra. Gemma Martínez, directora d'Infermeria de l'Hospital Clínic.

Posteriorment es treballaran en tres grups els temes següents:

1.Inversions/finançaments
2.Aposta per l'atenció a les persones, sector sociosanitari, atenció primària, envelliment de la població i dret en situació de depèndencia.
3. Lluita social i activisme.

Finalment es presentaran les conclusions dels grups i la cloenda de la jornada.

Imprescindible inscripció a través del mail: fsanitat1@ccoo.cat

US HI ESPEREM!veure arxiu


1-10 of 241