Inici‎ > ‎

Notícies Sanitat


Reunió de la Federació de Sanitat de CCOO, la resta de sindicats del conveni SISCAT i les patronals

28 de jul. 2017, 0:32 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 28 de jul. 2017, 0:33 ]


Resultat d'imatges de convenios colectivos ccooLes patronals del conveni del SISCAT (Unió, CAPSS i ACES) i els sindicats CCOO, UGT, SATSE i MdC ens hem reunit a Barcelona per plantejar l’increment de les taules salarials atesa la pujada de tarifes del sector.

La part social ha manifestat que la pujada de salaris sigui com a mínim de l’1%, amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2017, amb aplicació a partir de la nòmina del mes de setembre de 2017 i amb abonament dels endarreriments en el mes d’octubre de 2017.

La part empresarial ha manifestat que per poder procedir a la revisió salarial és necessària la constitució d’una taula negociadora amb la representativitat actual i la publicació de les tarifes i dels preus unitaris. Atès que no han estat completament publicats entenen que no es donen les condicions de la disposició addicional tercera del conveni.

Les dues parts hem acordat tornar-se a reunir el dia 20 de setembre de 2017 per a intentar la constitució de la comissió negociadora per revisar les taules salarials atès el que disposa la Disposició Addicional 3a del I Conveni col·lectiu SISCAT

CCOO valora positivament l'entrada al Parlament de Catalunya d'una moció sobre la situació actual del sector de la dependència i geriatria

13 de jul. 2017, 6:15 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 13 de jul. 2017, 6:16 ]


Resultado de imagen de ccoo geriatriaAquesta tarda d’avui, 13 de juliol de 2017, a les 18.00 hores entrarà al Parlament de Catalunya una moció on es tractarà la dignificació -que és tan urgent com necessària- del sector de la dependència i geriatria del nostre país.

Després de la roda de converses i reunions de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya amb tots els interlocutors (patronals, partits polítics, Conselleria...), la moció ha estat impulsada per Catalunya Sí que es Pot i tramitada per la majoria dels Grups Parlamentaris. Els hem transmès la importància de la dignificació del sector ja que necessitem respostes i compromisos; i que són ells, els representants de la ciutadania, qui ens han d’ajudar a millorar tant la qualitat laboral de les professionals que hi treballen com la responsabilitat social que tenim vers la nostra gent gran.

Les reivindicacions d’un sector altament feminitzat són diverses:
-Iniciar un procés de revisió de ràtios de personal, especialment els d’atenció directa a les persones grans.
-Millorar les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, incorporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà destinat a la millora del salari de les treballadores.
-Establir diversos condicionants en el marc de la contractació pública d’aquest tipus de servei (com a exemple, que el preu econòmic no sigui en cap cas determinant a l’hora d’una adjudicació...).
-I evidentment, i donat que en l’actualitat considerem que el Conveni estatal no és just amb les treballadores d’aquest sector, caldrà prendre les iniciatives necessàries, com a Autoritat Laboral, per a facilitar la signatura d’un Conveni de Dependència català, que inclogui una significativa dignificació de les condicions laborals i professionals del personal del sector.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 13 de juliol de 2017
13/07/2017

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya se suma a la mobilització del proper dia 29 de juny per exigir la regulació normativa catalana de la Prescripció Infermera

27 de juny 2017, 6:19 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Foto

Des de CCOO sempre ens hem posicionat en favor de la prescripció infermera perquè suposa una millora substancial pel que fa a la prestació sanitària, i en la rapidesa per als usuaris en l’accessibilitat al sistema sanitari, així com un ús eficient dels recursos humans, i també és una forma de posar fi a la inseguretat jurídica que en aquests moments tenen els professionals d’infermeria.

 

Ja fa anys que les infermeres han estat indicant productes sanitaris, assessorant sobre l’ús dels mateixos i avaluant els possibles efectes secundaris, interaccions i reaccions. Aquestes pràctiques han constituït un servei de qualitat, i reiterem, ràpid i eficient, i tal com succeeix dins l’evolució de totes les organitzacions socials, a la pràctica, solen anar per davant de la regulació que poden sancionar allò que socialment està assumit i acceptat.

 

Actualment la professió de la infermeria no pot considerar-se com a supeditada a la professió mèdica. Això ve donat per l’alt grau de formació dels seus professionals i que justifica una regulació de col·laboració, tot plegat sense considerar que es produeix una suplantació de funcions.

 

La infermeria és una professió amb autonomia tant pel que fa a les funcions com a les responsabilitats pròpies, i que el Reial Decret de Prescripció elimina, produint un retrocés en el desenvolupament de la professió. Malgrat aquest entorn legal, les infermeres i els infermers catalans no han deixat de fer la seva feina seguint els criteris ètics i de pràctica assistencial i professionals amb els que sempre han treballat, malgrat la insostenibilitat de la situació.

Ja fa més d’un any que esperem l’aprovació d’un text normatiu català que reguli la prescripció infermera, per tal de dotar de seguretat jurídica a la feina de la infermeria i protegir el model assistencial català.

 

Des de CCOO necessitem que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovi el text normatiu català per tal de millorar la situació “d’il·legalitat” a la que més de 40.000 infermeres catalanes s’han vist portades, i ja hem esgotat el temps d’espera que podríem considerar com a raonable per tal d’obtenir l’empara legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut de Catalunya.

 

Per tots aquests motius, la Comissió de Crisi per a la Prescripció Infermera,  formada pels 4 Col·legis Professionals, API’s, CCOO i altres sindicats, Societats Científiques, Facultats d’Infermeria i Organitzacions Sanitàries, acordem organitzar una jornada de mobilització i protesta a tot Catalunya i que tindrà lloc el proper dia 29 de juny de 2017.

 

El proper dia 29, les infermeres i els infermers de Catalunya, compliran estrictament amb el RD de Prescripció Infermera estatal i així demostrarem les conseqüències que del mateix se’n deriven: més visites, més cues, més temps d’espera...


CCOO de Catalunya valora molt positivament l'aprovació de la Llei d'accés universal a la sanitat per part del Parlament de Catalunya

16 de juny 2017, 7:16 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


FotoCCOO de Catalunya valora molt positivament l’aprovació per part del Parlament de Catalunya, ahir dijous, de la llei que universalitza l’accés a la sanitat pública a Catalunya. Aquest accés va ser restringit fa cinc anys, amb la promulgació de Reial decret Llei 16/2013 del Partit Popular que condicionava l’accés a la sanitat de determinats col·lectius, entre ells les persones estrangeres en situació irregular. Tot i això, aquesta situació ja va ser modificada per dues instruccions del Govern català, encara que malauradament establien una carència de tres mesos per poder accedir a la targeta sanitària. 

En aquest sentit, la nova llei garanteix l’accés a tota la cartera de serveis de manera immediata per a tots els ciutadans empadronats a Catalunya, que a partir d’ara no hauran d’acreditar aquests tres mesos previs d’empadronament. Al mateix temps, també preveu que per a les persones estrangeres en situació irregular es puguin establir altres criteris d’arrelament –que s’hauran d’especificar en el reglament de la nova llei- que els permetin justificar la seva condició de residents, ateses les dificultats que moltes vegades tenen per poder-se empadronar.

Des del sindicat es demana al Departament una bona difusió dels termes d’aquesta nova llei entre la ciutadania, especialment entre les entitats de persones d’origen immigrant i de les que treballen amb la immigració, i entre els professionals de la sanitat, per garantir que ningú no quedi fora del seu dret a la sanitat pública i per evitar els incompliments per desconeixement de la nova normativa.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
16 de juny de 2017 

CCOO diu NO a l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària

2 de juny 2017, 3:30 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Resultat d'imatges de sanitat ccooLa Federació de Sanitat de CCOO s’oposa a l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària. El sindicat critica que empreses de dret privat o altres formes societàries sense afany de lucre i entitats d’economia social puguin participar en la gestió de serveis sanitaris, ja que pot comportar una pèrdua sobre el control efectiu dels serveis i la intromissió d’interessos privats que puguin incidir en la prestació del servei i en els recursos del sistema.


CCOO s’oposa, frontalment, al procés de descentralització política i de gestió en el qual està subjecte el sistema sanitari públic català. Pot suposar a la pràctica una manca de control sobre els recursos econòmics que s’aboquen al sistema sanitari i que quan fracassa (exemple: Hospital d’Alzira) suposa una minva de recursos econòmics públics que, en lloc d’anar al sistema sanitari per via de serveis, van a empreses per reflotar el seu compte de resultats.

CCOO s’oposa a la falsa tesi que la gestió de la sanitat no és eficient si és pública. Per al sindicat, aquesta llei dibuixa o dissenya un vestit jurídic que permet al CatSalut establir fórmules de gestió cada cop més allunyades del control polític-parlamentari, amb entitats que sota la figura de societats sense afany de lucre o d’economia social acabin decidint com presten el servei.

Si bé aquest tipus d’empreses ha pogut donar resultats en altres sectors econòmics, en altres (com el sector carni) ha suposat una clara regressió dels drets laborals de les treballadores i treballadors. Per tant, quan es tracta de prestar o gestionar serveis de salut, creiem que el benefici d’aquesta fórmula jurídica pot comportar una degradació, tant pel servei que es dona als ciutadans com la pèrdua de drets laborals de les treballadores i treballadors. Un clar exemple pot ser la formació: estem parlant d’un sector en constant innovació que ha de comportar fortes inversions en formació del personal.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de juny de 2017 

CCOO obtè 13 delegades i delegats a l'Institut d'Investigació Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

26 de maig 2017, 5:30 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 26 de maig 2017, 5:36 ]


Resultat d'imatges de urnas electorales ccooS'han celebrat les eleccions sindicals a l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol de Badalona. 
 
Valorem molt positivament que CCOO ha obtingut la totalitat dels delegats i delegades del Comitè d'Empresa.

Els resultats han estat els següents:

CCOO: 13 delegades/delegats

Des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya agraïm la participació i la confiança dipositada en la nostra candidatura. 


24/05/2017 

Valoració de CCOO vers Sentència del TSJC sobre increment de l'1% del sector públic SISCAT 2016

25 de maig 2017, 22:24 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

No estem d'acord amb aquesta sentència i presentarem recurs de cassació


El TSJ de Catalunya ha emès sentència sobre l’augment de l’1% que recollia la Llei 48/2015, de 22 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat que establia que <<en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, (…)>>

El TSJ de Catalunya raona que no entra al fons de l’assumpte perquè <<es tracta d’un conflicte d’interessos i no d’un conflicte jurídic>>, traduït a la pràctica, be a dir que hem de negociar entre les parts aquest increment i que com a màxim pot ser de l’1 per cent.

CCOO no està d’acord amb aquesta sentència i anunciem que presentarem recurs de cassació davant la Sala Social del Tribunal Suprem.

CCOO cada cop esta més convençuda que cal negociar un nou conveni col·lectiu per la sanitat concertada (SISCAT) a fi de millorar les condicions econòmiques i de treball del conjunt dels treballadors afectats.
24/05/2017

Dia Internacional de la Infermeria 12 de maig de 2017

11 de maig 2017, 10:06 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

CCOO reclamem més visibilitat i participació d'aquest col·lectiu

Sector de Residencias y Centros de DíaDes de 1965 que se celebra el Dia Mundial de la Infermeria, i des de la Federació de Sanitat volem recordar la poca visibilitat que té aquest col·lectiu encara a dia d’avui.

Es tracta d’uns i unes professionals que vetllen dia i nit els 365 dies de l’any tot tipus de pacients, tant a l’atenció primària, com a l’ hospitalària, sociosanitària,  dependència, salut mental...  i és la categoria professional més nombrosa de la Sanitat (no així amb les ràtios infermera/pacients en comparació amb la resta de països europeus).

Malgrat això, pel que fa a les Polítiques Sanitàries, encara no es tenen en compte a l’hora de prendre les decisions. I per suposat, també hi ha poca representació d’infermeres als òrgans de Direcció dels diferents organismes de salut. Encara no hi ha la suficient participació ni la suficient visibilitat, cosa que des de CCOO reivindiquem.

A Catalunya tenim assignatures pendents: augment de ràtios, prescripció infermera, especialitats...

CCOO insistim amb què és necessari fer una aposta ferma per la professió infermera, ja que és un clar índex a tenir en compte pel que fa qualitat del sistema sanitari i en definitiva, a l’estat del benestar d’un país.

veure arxiu
11/05/2017

Més d'ocupació estable, salaris justos i més drets socials

27 d’abr. 2017, 9:56 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 27 d’abr. 2017, 10:12 ]


Foto

Aquest 1 de Maig la Federació de Sanitat de CCOO també reivindicarem el Conveni català de geriatria


MANIFESTACIONS:

BARCELONA, 11.30 h, ronda de Sant Pere / passeig de Gràcia
GIRONA, 12 h, plaça de la Independència
LLEIDA, 12 h, plaça del Treball
TARRAGONA,12 h, plaça Imperial Tàrraco
TORTOSA, 12 h, plaça del Carrilet veure arxiu 

CCOO considerem que l'augment de tarifes del sector de la sanitat concertada també és insuficient

27 d’abr. 2017, 8:58 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 27 d’abr. 2017, 10:15 ]

Resultado de imagen de insuficienteDes de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya no estem conformes amb aquest increment perquè només contempla l'1% del 2017 i no dóna solució a l'1% que es va incrementar per al sector públic al 2016, i a més no s'ha abonat a totes i tots els professionals.


1-10 of 213