Inici‎ > ‎

Notícies Sanitat


CCOO reclama el reconeixement del nivell professional del col·lectiu de Tècnics i Tècniques en Cures Auxiliars d'Infermeria, TCAI

16 de febr. 2021, 14:24 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 16 de febr. 2021, 14:25 ]

   Comunicat del Col·lectiu TCAI de la Fed. De Sanitat de CCOO de Catalunya:

Foto    Durant aquesta pandèmia que la societat està patint, el personal sanitari ha demostrat la seva vàlua, la seva capacitat de lluita i de lliurament als altres. Hem rebut aplaudiments i felicitacions, però tot passa i en l'actualitat tornem a la dura realitat, continuem esperant que es reconegui la titulació de grau superior que es la que correspon al nivell d’estudis per a la categoria de Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria (TCAI), la modificació de les nostres funcions. Durant el període de pandèmia estem assumint tasques per a les que estem preparats/des i capacitats/des per a realitzar de forma autònoma i sense delegació

Creiem que tot l'esforç que les sanitàries estem fent a favor de la sanitat i de la cura i benestar dels pacients, s’ha veure compensat amb el reconeixement del nostre nivell professional, aplicant la disposició transitòria tercera de l'EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic) en la qual es reconeix el nostre nivell.

Per tot l'anteriorment exposat, volem que es reprengui d'una forma seriosa, responsable i sense més dilació en el temps, el reconeixement de la categoria de TCAI, la seva requalificació i donar el nivell que correspon dins de l'organització de la Sanitat. Aquest reconeixement ha d’estar acompanyat de les retribucions corresponents i per tant, la revisió de les taules salarials.

D’una altra banda, des de CCOO sol•licitem a la gerència de l’ICS la creació de la figura d’adjunta de tècnic/a de cures d’infermeria. Aquesta figura ha de formar part activa de l’equip d’infermeria, i s’ha d’integrar de manera real en les activitats i en l’elaboració d’objectius dels diferents centres. La seva integració a la Direcció d’Infermeria l’ha de portar a participar en qualsevol grup de treball.

D'igual manera creiem necessari que aquest reconeixement es faci extensiu a totes les categories professionals que treballen dins la sanitat en compliment de l’EBEP.
I és per tot això que el col•lectiu TCAI de CCOO volem el que ens correspo

CCOO valora el reconeixement de malaltia professional per Covid per a sanitaris i sociosanitaris però denuncia que no concreti si afecta a tot el personal

9 de febr. 2021, 8:25 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Davant la publicació del Reial decret llei 3/2021, de 3 de febrer de 2021


El Reial decret llei, publicat el 3 de febrer de 2021, del Consell de Ministres que reconeix la malaltia professional per als professionals sanitaris i sociosanitaris és fruit de la mobilització sindical que CCOO i altres organitzacions estan portant a terme des que es va declarar la pandèmia. Suposa un pas endavant, encara que des de CCOO manifestem la nostra preocupació pel fet que no es dona una cobertura completa a totes les persones potencialment afectades per la seva feina als centres. Per a aquest sindicat es fa necessari que el text aclareixi l'abast de les mesures de concreció de la protecció al personal dels centres que han patit el contagi per COVID-19, que avui dia, ja suposen l'afectació de 118.000 treballadores i treballadors.

CCOO mantenim la reivindicació que es reconeguin amb aquest mateix dret la totalitat d'activitats sanitàries i sociosanitàries, cosa que inclou personal subcontractat que treballa en aquests centres, ambulàncies, ajut a domicili, serveis funeraris i totes les residències per a la gent gran (no només les medicalitzades), així com el conjunt d'activitats auxiliars que participen en l'atenció sanitària i sociosanitària, i que estan exposades al contagi per contacte amb pacients.

A més, ÇCOO considerem que el reconeixement de l'existència de malaltia professional per contagi a aquest risc biològic, no pot tenir una limitació temporal tal i com recull l'art. 6 del Reial decret llei 3/2021 perquè l'exposició a aquest risc no finalitza amb l'aixecament per les autoritats sanitàries de totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel SARS-CoV-2.

CCOO ha mantingut una linia de treball institucional, tant als espais de Seguretat Social com en els de salut laboral i els estrictament sanitaris amb cada un d'aquests ministeris, en els quals s'ha presentat propostes concretes basades en evidències científiques que avalen el reconeixement de malaltia professional. Una de les darreres reunions mantingudes amb el Ministeri de la Seguretat Social va ser el passat 26 de novembre.

 

CCOO presenta una esmena d'addicció parcial al projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per tal de donar resposta global al marc de les qualificacions i classificació professional

23 de nov. 2020, 1:39 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 23 de nov. 2020, 1:40 ]

COCO conjuntament amb la Plataforma Nacional de Técnicos Sanitarios C1 hem presentat una esmena al projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per al proper 2021, per tal que inclogui una partida pressupostària que doni resposta global al marc de les qualificacions i classificació professional.

Aquesta esmena es presenta amb la finalitat de declarar conclosa la vigència de la disposició transitòria 3a de l'actual Decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre perquè s'aprovi el text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP).

Aquesta Llei (EBEP), en la seva disposició transitòria tercera, fa referència a la nova classificació professional i es crea per regular els nous títols universitaris oficials vigents a l'entrada en vigor d'aquest estatut i fins que es generalitzi la seva implantació. Ara bé, aquest EBEP publicat al 2007 és ja una norma derogada i substituïda pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut de l'empleat públic, i malgrat tot s'està mantenint de manera continuada la situació de transitorietat per als graus de formació professional, als quals, realment no els afecta la implantació dels títols universitaris.

La regla en matèria de transitorietat era clara: "delimitar de manera precisa l'ampliació temporal", no obstant això, reiterem que no s'ha dut a terme i caldria que el legislador estableixi un termini concret per tal que el règim transitori conclogui.

Des de CCOO continuem mantenint la nostra determinació històrica de donar una resposta global al marc de les qualificacions i classificació professional que es correspongui amb els avenços produïts en el sector sanitari. Una proposta de futur que doni resposta a tots els col.lectius que integren el Sistema Nacional de Salut.

20/11/2020

La Federació de Sanitat de CCOO mostra la seva disconformitat amb el nou "Procediment d'actuació enfront de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en fase de mitigació"

3 de nov. 2020, 10:09 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 3 de nov. 2020, 10:10 ]

Davant la recent publicació del nou protocol per al tractament dels contactes estrets amb persones COVID+ en els cas de professionals de la sanitat, des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya mostrem la nostra total disconformitat i oposició per considerar que no fa més que posar en risc a d’altres professionals i usuaris.

Fins ara, quan es detectava que un o una professional havia estat amb un contacte estret COVID+, preventivament s’aïllava al professional durant 10 dies (anteriorment, 14 dies), cosa que eliminava el risc de possibles transmissions a terceres persones (pacients, familiars, companys de feina, ciutadania...). Amb el nou protocol, en el moment en què s’estableix el contacte positiu, se li realitza la PCR al professional, i si surt negativa, immediatament segueix al seu lloc de treball, quan és àmpliament reconegut per la literatura científica que en el moment del contacte difícilment la PCR serà positiva, ja que es pot positivitzar en dies posteriors.

Som coneixedors del dèficit de professionals que fa anys que arrossega el nostre sistema sanitari, però no per això hem de posar en risc als nostres professionals i molt menys que s’implementin menys mesures de seguretat que a la resta de sectors del teixit empresarial.

I és per tot això que demanem al Departament de Salut que hi hagi una rectificació immediata perquè considerem que no s’estaria garantint la seguretat i salut de les persones treballadores de la sanitat. No tot s’hi val.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 3 de novembre de 2020

CCOO signa la regulació bàsica del teletreball a totes les administracions públiques

28 de set. 2020, 3:42 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


TELETREBALL Diferents escenaris Les mateixes garanties CCOO insta a la Generalitat a la revisió del Decret aprovat de regulació del teletreball per al seu personal, arran de l’acord signat ahir per a la modificació de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) que inclou la regulació del teletreball en les administracions públiques.

El sindicat ha signat aquest acord per a la modificació de l’EBEP i ha exigit l’obertura immediata de la Mesa de Diàleg Social per a negociar els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) i un III Acord per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de treball, que prioritzi polítiques que eliminin la precarietat en el sector públic, asseguri l’augment i l’estabilitat de les plantilles, estableixi l’eliminació de la limitació que suposa la taxa de reposició, abordi la carrera i la classificació professional, millori els drets laborals i avanci en la recuperació del poder adquisitiu perdut en aquests anys.

CCOO considera un gran assoliment del sindicat que s’expliciti en l’acord de modificació de l’EBEP, i que tindrà caràcter bàsic, que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han de ser a càrrec de l’Administració, qüestió que no va voler ser recollida (malgrat la insistència de CCOO) durant la negociació per l’Administració de la Generalitat en el Decret 77/2020, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

L’Àrea Pública de CCOO torna a reclamar la constitució de la Comissió de Seguiment de l’Acord de Teletreball amb la representació legal dels treballadors i treballadores, per introduir les novetats de caràcter bàsic de l’EBEP i valorar els resultats i les incidències en l’aplicació d’aquesta modalitat de prestació de serveis, que està sent protagonista en tots els serveis públics durant la crisi sanitària que estem patint. L’experiència que estem vivint ha de ser cabdal en aquesta revisió.

Tanmateix, CCOO demana la revisió del Decret aprovat, que només és aplicable a unes 40.000 persones de les aproximadament 135.000 que treballen als departaments i entitats autònomes de la Generalitat de Catalunya i que exclou d’aplicació el personal docent, l’estatutari dels serveis de salut, així com els cossos de Mossos d’Esquadra, Bombers i Agents Rurals i el que ocupa llocs de treball en centres penitenciaris i de justícia juvenil que han estat i estan teletreballant durant la fase de la crisi sanitària que hem viscut. L’àmbit d’aplicació de la nova regulació ha de ser la totalitat dels llocs de treball susceptibles de ser desenvolupats de forma no presencial.

Una altra qüestió pendent i que caldrà incloure és la concreció del desenvolupament del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals en aspectes psicosocials, ergonòmics i organitzatius amb aquesta nova modalitat preventiva.

L’acord signat ahir posa en valor la negociació col·lectiva feta amb l’objectiu d’acordar, no d’acabar imposant; una negociació que va començar amb plantejaments molt allunyats i que va reeixir a base d’un debat intens i amb l’objectiu compartit d’arribar a un bon acord. Això no és el que ens trobem quan ens asseiem a negociar amb la representació del Govern de la Generalitat de Catalunya.

I no, l’acord de Madrid no ha estat inspirat pel Decret de la Generalitat, tal com deia la nota de premsa d’ahir del Govern. L’acord millora de manera notable la regulació actual a la Generalitat i marca el camí a seguir per la millora de les condicions de treball.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 22 de setembre de 2020

Dia internacional de la TCAI

15 de jul. 2020, 2:21 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 15 de jul. 2020, 2:23 ]

Gràcies per donar tot el vostre esforç i treball en favor dels altres                             

Foto

Aquest 14 de juliol commemorem una vegada més el dia internacional de les TCAI, aquest any la celebració és agredolça a causa de la pandèmia de la Covid- 19 que hem patit i ens ha fet més fortes, però a la vegada més dèbils coneixent que el món pot canviar d'un moment a l'altre. 
La nostra professió es basa en l'atenció directa al pacient, en ser la mà que et dóna suport i confiança en pal·liar el dolor i el temor que sentim davant la malaltia i la mort. Aquesta faceta s'ha vist reforçada durant aquests durs moments. 
Som i serem sempre al costat de qui ens necessita, però volem que se'ns reconegui la nostra professió, que es valorin les nostres funcions i que se'ns doni el nivell que ens correspon dins de les professions sanitàries. 
Agraïm els aplaudiments que cada dia ens heu dedicat, però reivindiquem el respecte a la nostra labor dins dels diferents llocs on treballem, geriàtrics, hospitals, centres de Salut, atenció domiciliaria, etc..
L’esforç no te preu, el Govern ha discriminat per categories. 

Gràcies per donar tot el vostre esforç i treball en favor dels altres. 

#AraEnsTocaANosaltres

La Federació de Sanitat de CCOO sol·licita audiència amb el president de la Generalitat

16 de juny 2020, 3:32 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 15 de jul. 2020, 1:45 ]


FotoAvui, 15 de juny del 2020, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya hem registrat al Govern de la Generalitat un manifest i una petició d’audiència amb el seu president, Quim Torra.

En aquest manifest, com a sindicat majoritari de Catalunya, li presentem per escrit els efectes que les i els professionals del sector de la salut i d’atenció a les persones hem patit amb la crisi del coronavirus, i la necessitat d’una sanitat 100 % pública, molt més forta que la que tenim. Totes els treballadors i treballadores som iguals davant la pandèmia, treballem a la sanitat pública o a la privada. Tampoc volem diferenciació ni per categories ni per sectors a efectes de les gratificacions.

No podem deixar passar ni un dia més sense la reversió total de les retallades ni la situació que encara es viuen a les residències del nostre país. I és per això que hem demanat al president de la Generalitat una intervenció per part del Govern, sense més dilació.

El manifest es pot consultar a Internet:
https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/sanitat_manifest_generalitat.pdf

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 15 de juny de 2020

CCOO celebra el reconeixement d'accident de treball als contagis per COVID-19 del personal de centres sanitaris i sociosanitaris

27 de maig 2020, 1:22 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 27 de maig 2020, 1:24 ]

La Federació de Sanitat del sindicat demana també preveure incapacitats permanents futures.

Coronavirus: UGT y CCOO plantean medidas extraordinariasEl Consell de Ministres va aprovar ahir una mesura, amb rang de Llei, que reconeix la presumpció de contagi per COVID-19 en el lloc de treball a les persones que realitzen la seva activitat en centres sanitaris i sociosanitaris per tenir contacte directe amb persones malaltes i/o difuntes per aquesta malaltia.

 Amb aquesta mesura es veuran beneficiats milers de treballadores i treballadors que han patit la mancança d’equips de protecció, llargues jornades laborals i menys descansos, condicions que comporten més risc a la                                                                                                                 feina.

Des de l’inici de la pandèmia de coronavirus, CCOO ha anat reivindicant de forma insistent, al Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, aquest reconeixement, que s’estén a les prestacions d’incapacitat temporal, incapacitat permanent, així com a totes les prestacions per defunció i supervivència que es puguin generar. Garanteix el nivell més alt de protecció social que ofereixen les prestacions de Seguretat Social, en exigir menors requisits d’accés i quanties més altes.


Tanmateix, CCOO creu que és insostenible la limitació de l’efectivitat de la norma al període de l’Estat d’Alarma, i cal incloure la previsió d’incapacitats permanents futures per seqüeles i el reconeixement de malaltia professional.

Així s’ha traslladat al govern de l’Estat que s’ha d’implementar la mesura, i així defensarem l’aplicació de la norma per tenir la màxima seguretat jurídica a les persones afectades.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 27 de maig de 2020 
27/05/2020 

CCOO insisteix al Gobierno perquè reconegui JA com a accident de treball i malaltia professional les baixes per COVID-19 del personal sanitari i sociosanitari

13 de maig 2020, 4:31 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Foto

El passat 15 d'abril, CCOO va sol·licitar a la Mesa del Diálogo Social que els contagis de COVID-19 d'aquests sectors tinguessin la consideració d'accident de treball amb caràcter general. 20 dies després encara no hi ha cap concreció referent a això per part de la Seguretat Social.

En aquella data el nombre de contagis era de 28.000 i avui ens trobem amb més de 41.000 professionals dels sectors sanitaris i sociosanitaris, transport sanitari i serveis funeraris que ja han sofert el contagi. Cada vegada coneixem més patologies associades a la COVID-19, per la qual cosa reclamem vigilància activa de la salut que ajudi a anticipar les malalties provocades per la COVID-19. Tampoc podem oblidar els companys i companyes que han perdut la vida des que es va iniciar la pandèmia.

És indubtable que els contagis massius s'han produït a la feina per l'escassetat d'equips de protecció individual i per la utilització, en molts casos, d'equips que s'han demostrat defectuosos. Tenim un deute que no es pot saldar amb aplaudiments, ha de retornar-se amb prevenció i ens ha de servir per no tornar a cometre els errors del passat.

La Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) exigeix al Govern que faciliti el reconeixement amb caràcter general d'aquestes baixes com a accidents laborals i així evitar que les treballadores i els treballadors es vegin obligats a recórrer als tribunals socials per aconseguir el canvi de contingència i el recàrrec de prestacions.


06/05/2020 

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya reivindica la infermera com a eix central de les cures

13 de maig 2020, 4:29 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


FotoDes del principi i en l’actualitat la infermera ha format part de l’equip multidisciplinar en l’atenció sanitària. És l’eix que uneix, que comparteix i interrelaciona amb la resta de professionals, amb una visió holística dels pacients i la capacitat de fer una síntesi de les necessitats en les cures.

En el moment actual, amb la pandèmia de la COVID-19, s’han vist reflectides les febleses del nostre sistema sanitari, les mancances de professionals d’infermeria qualificats per atendre els pacients i la vàlua que tenen per sostenir una bona qualitat assistencial. A la infermera sempre li ha costat desmarcar-se i fer pròpia la seva professió; els interessos d’altres han fet ombra a un canvi de paradigma dintre de l’equip sanitari.

És imperiós i necessari fer un canvi en l’organització del model sanitari del nostre país, deixar-nos de patriarcats i lluites de poder, i ser capaços de liderar la magnífica tasca d’aquests professionals. El no fer-ho serà quedar enrere de l’evidència, perdre un actiu com a referent i seguir els vells costums que ens han portat a la mancança de molts professionals sanitaris qualificats per atendre la ciutadania.

Queda molt per fer, per garantir un sistema sanitari modern, punter i del segle XXI.

Fer un equip sanitari on l’eix central sigui la infermera garanteix una visió global per a un millor tractament i curació dels pacients. Necessitem ràpidament recuperar ràtios; no és possible fer aquesta tasca amb ràtios inferiors a la mitjana europea: Espanya té 5,3 infermeres per a cada 1.000 habitants, davant, per exemple, de França, amb un 9,9; d'Alemanya, amb un 13,3, o la mitjana europea de 8 per a cada 1.000 habitants. Estem molt endarrerits a valorar la infermera com la persona que cuida i conviu amb el pacient.

Es preguntaven alguns gestors de la sanitat el perquè el col·lectiu d’infermeria és el que més infectats ha tingut per COVID-19 a la feina. És fàcil: la infermera és la que està el 100 % de la seva jornada laboral amb contacte estret amb els pacients, la que vetlla perquè s’apliqui i es compleixi el tractament, la persona que fa un vincle tan estret que és capaç d’intuir quan anem bé o malament. És l’eix central de les cures, i és aquest valor i el reconeixement que ha de tenir.

El reconeixement de la seva valuosa aportació al sistema sanitari ha de ser l’origen de llocs amb responsabilitat a l’hora d’organitzar-lo, d’efectuar-lo i d’avaluar-lo. Cal, doncs, incorporar aquestes professionals a les institucions, en llocs de direcció, en decisions econòmiques financeres, i ser claus per a la planificació dels centres sanitaris.

Tanmateix, caldrà tenir continuïtat en el lloc de treball i posar fi als contractes precaris continuats en el temps, per evitar la fugida de talent a altres països europeus, com en un passat recent. Caldrà també aplantillar i dotar adequadament les plantilles per evitar sobrecàrrega de feina, cosa que impedeix que la infermera tingui temps per fer estudis d’evidència científica, ja que el dia a dia no li permet fer aquesta tasca.

El reconeixement de les especialitats d’infermeria, els estudis de grau superior que equivalen a una llicenciatura, no estan resultant incorporades dintre de les professions sanitàries. Parlem que expertes en grau màxim de professionals cap a la pediatria, la geriatria, la salut comunitària... no estan sent gratificades ni professionalment ni econòmicament; especialitats que, lluny de ser especialitats mèdiques, engloben àrees de coneixement concrets però amb visió global.

La infermera és polivalent, sí, com totes les professions sanitàries, però també té especificitats que són molt valuoses, i així s’ha vist en casos de compromís i de perill en salut pública com el que estem vivint. Infermeres d’UCI, d’Urgències, de Pediatria, de Diàlisi, i tantes altres que han estat clau per salvar vides.

Ens hem de treure la bena dels ulls i apostar, sense gènere, per un canvi de paradigma en l’organització del nostre sistema sanitari. Si no és així, quedarem caducs i obsolets.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 12 de maig de 2020 
12/05/2020 

1-10 of 272