Inici‎ > ‎

Notícies Sanitat


CCOO demana reconèixer l'encavalcament de jornada dels equips d'infermeria com a jornada efectiva

26 de set. 2017, 5:23 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Resultat d'imatges de enfermera ccooCCOO ha defensat i defensarà que als equips d’infermeria se’ls ha de reconèixer l'encavalcament de jornada com a temps indispensable de més que utilitzen els professionals en el canvi de torn per informar el company o companya sobre els pacients que tenen al seu càrrec. Aquest temps ha de ser considerat com a jornada efectiva de treball a tots els efectes.

S’ha de reconèixer perquè suposa un excés diari de la seva jornada ordinària de treball, que cal fer per assegurar una bona qualitat en la continuïtat assistencial dels usuaris i usuàries.

CCOO entén que un equip d’infermeria són les diplomades sanitàries (DS) i les tècniques en cures d’auxiliars d’infermeria (TCAI) i que són les que estan presents en la recepció i/o transmissió de l'informe d’infermeria.

No compartim l’opinió que només es pot reconèixer a les infermeres, ja que la informació afecta tot l’equip assistencial que està en contacte directe amb al pacient. Les TCAI han de participar activament i de forma documentada en aquesta informació per donar una assistència integral.

L'encavalcament de jornada representa una tasca molt important i és el feed-back necessari entre els professionals que acaben el seu torn i els que en comencen un de nou, i té una incidència rellevant en les funcions del personal d’infermeria.

Per tot això, la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya reclamarà que als equips d’infermeria se’ls reconegui com a temps efectiu de treball l'encavalcament i sigui reconegut en els diferents convenis col·lectius que regulen les condicions de treball dels sanitaris, tant en l’àmbit públic com en el privat, així com a l’Institut Català de la Salut (ICS).

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 26 de setembre de 2017 

Informació Conveni Siscat

22 de set. 2017, 0:48 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 22 de set. 2017, 6:11 ]

Resultat d'imatges de convenios laborales ccooEl 20.09.2017, les patronals del conveni SISCAT (La Unió, CAPPS i ACES) i els sindicats CCOO, SATSE i MdC (UGT va comunicar la NO assistència) ens vam reunir a Barcelona com a continuació de la reunió del 27.07.2017.

Donat que encara no s´ha produit la publicació al DOGC de les tarifes i dels preus unitaris dels sectors sociosanitaris i salut mental, condició per revisar les taules salarials, CCOO va sol·licitar constituir la Mesa negociadora del II conveni del SISCAT; on seguirem parlant d´aquest tema.

Finalment, vam acordar reunir-nos el proper 10 d´octubre a les 16 hores i, si és possible, es constituirà la Mesa negociadora del II conveni del SISCAT.

CCOO està en disposició d´acreditar la nostra representativitat al sector. Estem a l´espera de que ho certifiqui el Departament d`Empresa i Ocupació.

Us seguirem informant
  

Un informe de CCOO revela que l'ocupació en la Sanitat privada creix el doble que a la pública

15 de set. 2017, 5:09 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 15 de set. 2017, 5:13 ]

L'informe de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) sobre les dades d'en l'Enquesta de Població Activa (EPA) del segon trimestre del 2017 posa de manifest un increment de persones assalariades en el sector sanitari de 31.500 amb respecte al mateix període de l'any anterior, arribant a un total de 954.000. En concret, al sector privat es registren 17.800 professionals més que en el primer trimestre de l'any i 20.000 més en comparació amb el segon trimestre del 2016, fet que suposa el doble que la Sanitat pública, que va augmentar en 8.000 respecte al primer trimestre de l'any i 11.600 si es compara amb el segon trimestre del 2016

En termes generals, aquest últim informe de la FSS-CCOO de l'evolució de l'ocupació en el sector sanitari situa en 954.000 el total de persones assalariades en el sector, 26.000 més que en el primer trimestre d'aquest any. I si comparem les dades del mateix període de 2016 observem un augment de 31.500; aquest volum de persones assalariades és la xifra més alta del segon trimestre dels últims sis anys.
 
No obstant això, el més destacable de l'anàlisi és que aquest augment de professionals assalariats en el sector sanitari és el doble en la Sanitat privada que a la pública. Mentre que en el sector privat es registren 17.800 professionals més que en el primer trimestre de l'any i 20.000 més en comparació amb el segon trimestre del 2016, fet que suposa el doble que la Sanitat pública, que va augmentar en 8.000 respecte al primer trimestre de l' any i 11.600 si es compara amb el segon trimestre del 2016.
 
Temporalitat
Des de la FSS-CCOO es denuncia que el major problema a què s'enfronta el sector són les altes taxes de temporalitat, que se situa en el 28,3%; tot, el lleuger descens respecte al primer trimestre del 2017 (-0,3%), pel que fa al segon trimestre de 2016 va augmentar (+ 1,2%).
 
La feminització de la temporalitat es fa patent en el sector, amb 5 punts més de temporalitat en dones (29,6%) que en homes (24,3%). Una situació que és més evident en la Sanitat pública, amb una diferència de 10 punts superior en dones (34,7%) i en homes (24%).
 
No obstant això, les jornades a temps parcial tenen una important significació en el sector privat amb un 20,28% de les persones assalariades, mentre que al sector públic arriba al 6,23%.
 
Conclusions
A la Sanitat pública , el segon trimestre de 2017 va tancar amb 609.200 persones assalariades, la qual cosa ha significat un creixement de 16.500 respecte al primer trimestre i de 11.600 sobre el segon trimestre de 2016. La temporalitat és un factor estructural en la Sanitat pública ; pel que fa al segon de 2016 augmenta 0,7%, tot i la disminució de l'1,6% respecte al primer trimestre. L'acord per a l'ocupació en l'Administració Pública impulsat per CCOO haurà de corregir en 3 anys aquests índexs de temporalitat fins a arribar al 8%.
 
A la Sanitat privada continua el creixement interanual, situant-se les persones assalariades a 344.570. La temporalitat en el segon trimestre de 2017 va ser de 21,6%, un 1,6% més que en el segon trimestre del 2016 i un 1,2% en relació al primer trimestre d'aquest any. La taxa de temporalitat comença a afermar-se en la Sanitat privada amb el deteriorament en la qualitat de l'ocupació que això suposa. La parcialitat se situa en el 20,3%, convertint-se en un factor de flexibilització laboral costat de la temporalitat, en un sector ocupat majoritàriament per dones.

Reunió de la Federació de Sanitat de CCOO, la resta de sindicats del conveni SISCAT i les patronals

28 de jul. 2017, 0:32 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 28 de jul. 2017, 0:33 ]


Resultat d'imatges de convenios colectivos ccooLes patronals del conveni del SISCAT (Unió, CAPSS i ACES) i els sindicats CCOO, UGT, SATSE i MdC ens hem reunit a Barcelona per plantejar l’increment de les taules salarials atesa la pujada de tarifes del sector.

La part social ha manifestat que la pujada de salaris sigui com a mínim de l’1%, amb efectes retroactius a data 1 de gener de 2017, amb aplicació a partir de la nòmina del mes de setembre de 2017 i amb abonament dels endarreriments en el mes d’octubre de 2017.

La part empresarial ha manifestat que per poder procedir a la revisió salarial és necessària la constitució d’una taula negociadora amb la representativitat actual i la publicació de les tarifes i dels preus unitaris. Atès que no han estat completament publicats entenen que no es donen les condicions de la disposició addicional tercera del conveni.

Les dues parts hem acordat tornar-se a reunir el dia 20 de setembre de 2017 per a intentar la constitució de la comissió negociadora per revisar les taules salarials atès el que disposa la Disposició Addicional 3a del I Conveni col·lectiu SISCAT

CCOO valora positivament l'entrada al Parlament de Catalunya d'una moció sobre la situació actual del sector de la dependència i geriatria

13 de jul. 2017, 6:15 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 13 de jul. 2017, 6:16 ]


Resultado de imagen de ccoo geriatriaAquesta tarda d’avui, 13 de juliol de 2017, a les 18.00 hores entrarà al Parlament de Catalunya una moció on es tractarà la dignificació -que és tan urgent com necessària- del sector de la dependència i geriatria del nostre país.

Després de la roda de converses i reunions de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya amb tots els interlocutors (patronals, partits polítics, Conselleria...), la moció ha estat impulsada per Catalunya Sí que es Pot i tramitada per la majoria dels Grups Parlamentaris. Els hem transmès la importància de la dignificació del sector ja que necessitem respostes i compromisos; i que són ells, els representants de la ciutadania, qui ens han d’ajudar a millorar tant la qualitat laboral de les professionals que hi treballen com la responsabilitat social que tenim vers la nostra gent gran.

Les reivindicacions d’un sector altament feminitzat són diverses:
-Iniciar un procés de revisió de ràtios de personal, especialment els d’atenció directa a les persones grans.
-Millorar les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, incorporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà destinat a la millora del salari de les treballadores.
-Establir diversos condicionants en el marc de la contractació pública d’aquest tipus de servei (com a exemple, que el preu econòmic no sigui en cap cas determinant a l’hora d’una adjudicació...).
-I evidentment, i donat que en l’actualitat considerem que el Conveni estatal no és just amb les treballadores d’aquest sector, caldrà prendre les iniciatives necessàries, com a Autoritat Laboral, per a facilitar la signatura d’un Conveni de Dependència català, que inclogui una significativa dignificació de les condicions laborals i professionals del personal del sector.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 13 de juliol de 2017
13/07/2017

La Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya se suma a la mobilització del proper dia 29 de juny per exigir la regulació normativa catalana de la Prescripció Infermera

27 de juny 2017, 6:19 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Foto

Des de CCOO sempre ens hem posicionat en favor de la prescripció infermera perquè suposa una millora substancial pel que fa a la prestació sanitària, i en la rapidesa per als usuaris en l’accessibilitat al sistema sanitari, així com un ús eficient dels recursos humans, i també és una forma de posar fi a la inseguretat jurídica que en aquests moments tenen els professionals d’infermeria.

 

Ja fa anys que les infermeres han estat indicant productes sanitaris, assessorant sobre l’ús dels mateixos i avaluant els possibles efectes secundaris, interaccions i reaccions. Aquestes pràctiques han constituït un servei de qualitat, i reiterem, ràpid i eficient, i tal com succeeix dins l’evolució de totes les organitzacions socials, a la pràctica, solen anar per davant de la regulació que poden sancionar allò que socialment està assumit i acceptat.

 

Actualment la professió de la infermeria no pot considerar-se com a supeditada a la professió mèdica. Això ve donat per l’alt grau de formació dels seus professionals i que justifica una regulació de col·laboració, tot plegat sense considerar que es produeix una suplantació de funcions.

 

La infermeria és una professió amb autonomia tant pel que fa a les funcions com a les responsabilitats pròpies, i que el Reial Decret de Prescripció elimina, produint un retrocés en el desenvolupament de la professió. Malgrat aquest entorn legal, les infermeres i els infermers catalans no han deixat de fer la seva feina seguint els criteris ètics i de pràctica assistencial i professionals amb els que sempre han treballat, malgrat la insostenibilitat de la situació.

Ja fa més d’un any que esperem l’aprovació d’un text normatiu català que reguli la prescripció infermera, per tal de dotar de seguretat jurídica a la feina de la infermeria i protegir el model assistencial català.

 

Des de CCOO necessitem que el Govern de la Generalitat de Catalunya aprovi el text normatiu català per tal de millorar la situació “d’il·legalitat” a la que més de 40.000 infermeres catalanes s’han vist portades, i ja hem esgotat el temps d’espera que podríem considerar com a raonable per tal d’obtenir l’empara legal d’una pràctica consolidada i integrada en la prestació dels serveis de salut de Catalunya.

 

Per tots aquests motius, la Comissió de Crisi per a la Prescripció Infermera,  formada pels 4 Col·legis Professionals, API’s, CCOO i altres sindicats, Societats Científiques, Facultats d’Infermeria i Organitzacions Sanitàries, acordem organitzar una jornada de mobilització i protesta a tot Catalunya i que tindrà lloc el proper dia 29 de juny de 2017.

 

El proper dia 29, les infermeres i els infermers de Catalunya, compliran estrictament amb el RD de Prescripció Infermera estatal i així demostrarem les conseqüències que del mateix se’n deriven: més visites, més cues, més temps d’espera...


CCOO de Catalunya valora molt positivament l'aprovació de la Llei d'accés universal a la sanitat per part del Parlament de Catalunya

16 de juny 2017, 7:16 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


FotoCCOO de Catalunya valora molt positivament l’aprovació per part del Parlament de Catalunya, ahir dijous, de la llei que universalitza l’accés a la sanitat pública a Catalunya. Aquest accés va ser restringit fa cinc anys, amb la promulgació de Reial decret Llei 16/2013 del Partit Popular que condicionava l’accés a la sanitat de determinats col·lectius, entre ells les persones estrangeres en situació irregular. Tot i això, aquesta situació ja va ser modificada per dues instruccions del Govern català, encara que malauradament establien una carència de tres mesos per poder accedir a la targeta sanitària. 

En aquest sentit, la nova llei garanteix l’accés a tota la cartera de serveis de manera immediata per a tots els ciutadans empadronats a Catalunya, que a partir d’ara no hauran d’acreditar aquests tres mesos previs d’empadronament. Al mateix temps, també preveu que per a les persones estrangeres en situació irregular es puguin establir altres criteris d’arrelament –que s’hauran d’especificar en el reglament de la nova llei- que els permetin justificar la seva condició de residents, ateses les dificultats que moltes vegades tenen per poder-se empadronar.

Des del sindicat es demana al Departament una bona difusió dels termes d’aquesta nova llei entre la ciutadania, especialment entre les entitats de persones d’origen immigrant i de les que treballen amb la immigració, i entre els professionals de la sanitat, per garantir que ningú no quedi fora del seu dret a la sanitat pública i per evitar els incompliments per desconeixement de la nova normativa.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
16 de juny de 2017 

CCOO diu NO a l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària

2 de juny 2017, 3:30 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Resultat d'imatges de sanitat ccooLa Federació de Sanitat de CCOO s’oposa a l’avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària. El sindicat critica que empreses de dret privat o altres formes societàries sense afany de lucre i entitats d’economia social puguin participar en la gestió de serveis sanitaris, ja que pot comportar una pèrdua sobre el control efectiu dels serveis i la intromissió d’interessos privats que puguin incidir en la prestació del servei i en els recursos del sistema.


CCOO s’oposa, frontalment, al procés de descentralització política i de gestió en el qual està subjecte el sistema sanitari públic català. Pot suposar a la pràctica una manca de control sobre els recursos econòmics que s’aboquen al sistema sanitari i que quan fracassa (exemple: Hospital d’Alzira) suposa una minva de recursos econòmics públics que, en lloc d’anar al sistema sanitari per via de serveis, van a empreses per reflotar el seu compte de resultats.

CCOO s’oposa a la falsa tesi que la gestió de la sanitat no és eficient si és pública. Per al sindicat, aquesta llei dibuixa o dissenya un vestit jurídic que permet al CatSalut establir fórmules de gestió cada cop més allunyades del control polític-parlamentari, amb entitats que sota la figura de societats sense afany de lucre o d’economia social acabin decidint com presten el servei.

Si bé aquest tipus d’empreses ha pogut donar resultats en altres sectors econòmics, en altres (com el sector carni) ha suposat una clara regressió dels drets laborals de les treballadores i treballadors. Per tant, quan es tracta de prestar o gestionar serveis de salut, creiem que el benefici d’aquesta fórmula jurídica pot comportar una degradació, tant pel servei que es dona als ciutadans com la pèrdua de drets laborals de les treballadores i treballadors. Un clar exemple pot ser la formació: estem parlant d’un sector en constant innovació que ha de comportar fortes inversions en formació del personal.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 2 de juny de 2017 

CCOO obtè 13 delegades i delegats a l'Institut d'Investigació Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

26 de maig 2017, 5:30 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 26 de maig 2017, 5:36 ]


Resultat d'imatges de urnas electorales ccooS'han celebrat les eleccions sindicals a l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol de Badalona. 
 
Valorem molt positivament que CCOO ha obtingut la totalitat dels delegats i delegades del Comitè d'Empresa.

Els resultats han estat els següents:

CCOO: 13 delegades/delegats

Des de la Federació de Sanitat de CCOO de Catalunya agraïm la participació i la confiança dipositada en la nostra candidatura. 


24/05/2017 

Valoració de CCOO vers Sentència del TSJC sobre increment de l'1% del sector públic SISCAT 2016

25 de maig 2017, 22:24 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

No estem d'acord amb aquesta sentència i presentarem recurs de cassació


El TSJ de Catalunya ha emès sentència sobre l’augment de l’1% que recollia la Llei 48/2015, de 22 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat que establia que <<en el año 2016, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2015, (…)>>

El TSJ de Catalunya raona que no entra al fons de l’assumpte perquè <<es tracta d’un conflicte d’interessos i no d’un conflicte jurídic>>, traduït a la pràctica, be a dir que hem de negociar entre les parts aquest increment i que com a màxim pot ser de l’1 per cent.

CCOO no està d’acord amb aquesta sentència i anunciem que presentarem recurs de cassació davant la Sala Social del Tribunal Suprem.

CCOO cada cop esta més convençuda que cal negociar un nou conveni col·lectiu per la sanitat concertada (SISCAT) a fi de millorar les condicions econòmiques i de treball del conjunt dels treballadors afectats.
24/05/2017

1-10 of 216