Inici‎ > ‎Notícies Salut Laboral‎ > ‎

Els 50.000 professionals sanitaris, sense una adequada protecció de la seva salut laboral

28 d’abr. 2015, 5:29 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

 -Després de gairebé 20 anys de la seva entrada en vigor Sanitat incompleix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals

Des que el 1995 s'aprovés aquesta Llei, la Conselleria de Sanitat ha estat ranquejant a la realització i aplicació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals així com en l'avaluació dels riscos dels llocs de treball. Una desídia que té importants conseqüències que afecten directament a la seva plantilla d'entorn de 50.000 professionals, parcialment desprotegits davant els riscos laborals i que, a més, comporta perjudicis personals en la salut. Tot això, finalment, acaba perjudicant als usuaris de la sanitat pública valenciana. En primer lloc, en no tenir realitzada les avaluacions de riscos en els departaments de salut, no es pot fer una planificació de l'activitat preventiva. S'ha començat la casa per la teulada i s'ha iniciat l'avaluació en els centres d'Atenció Primària, en comptes de l'dels grans centres com són els hospitals, laboratoris, etc. El que alenteix el procés i no aporta les dades que es necessiten. Així mateix, la dotació de recursos humans és insuficient en les unitats perifèriques de prevenció. Per això, la FSS CCOO-PV defensa que és imprescindible dotar al Servei de Prevenció de Riscos Laborals dels recursos humans adequats per promoure la salut i prevenir els riscos en l'àmbit laboral. Aquesta deixadesa i desídia fa que siguin pràctica habitual les denúncies a la Inspecció de Treball, els pronunciaments en la majoria dels casos posen de manifest incompliments reiterats de les normes de protecció de la seguretat i salut dels treballadors. En el mateix sentit, cal destacar que, com ja va denunciar CCOO davant la Inspecció de Treball , el personal resident en formació veu vulnerat de manera reiterada el descans obligatori després de la sortida de guàrdia; a la programació habitual de guàrdies per sobre del que estableix la normativa que regula la seva jornada i, com a conseqüència, poden arribar a realitzar jornades de treball continuat de més de 30 hores. A aquesta sobrecàrrega laboral se li afegeixen fortes pressions assistencials a les que s'enfronten al no tenir en tots els casos la tutorització o supervisió obligatòria establerta pel Ministeri de Sanitat, acte que els deixa fora de tota cobertura legal i en situació d'inseguretat jurídica. Tots aquests factors incompleixen la LPRL, les directives europees de temps de treball i suposen un elevat risc de caràcter psicosocial amb conseqüències negatives per a la salut dels residents i, per tant, dels usuaris. Avaluació deficient A més, no es tenen en compte els principis de l'acció preventiva ni la magnitud dels riscos a l'prioritzar la realització de l'avaluació de riscos en els centres d'Atenció Primària, per sobre de l'avaluació en els hospitals, on la magnitud, tipus i exposició és molt més gran i perillosa (radiacions ionitzants, citostàtics, gasos anestèsics, etc.). Pel que fa a aspectes com embaràs o lactància, la Llei assenyala que els responsables de centre disposaran d'una relació de llocs de treball exempts de riscos per a treballadores embarassades i / o en període de lactància, però s'incompleix de manera sistemàtica al no tenir ni tan sols avaluats els llocs de treball. Per això, CCOO instarà als comitès de seguretat i salut la negociació d'un protocol per a la protecció de dones en aquestes circumstàncies. Quant a les memòries anuals que té cada departament de salut relativa a la prevenció de riscos, la informació és molt generalitzada , de manera que es perd el sentit de l'informe. Des de CCOO sol·licitem conèixer els índexs de sinistralitat, el nombre d'investigació d'accidents i les avaluacions de riscos realitzades en cada departament. Cal destacar que no es fa referència al personal en formació i els riscos tan variats a què estan exposats en el seu rotatori formatiu. En definitiva, la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO-PV insta a Sanitat a que compleixi amb la Llei perquè seus treballadors tinguin la seguretat laboral que es mereixen.

Comments