Inici‎ > ‎Notícies Salut Laboral‎ > ‎

CCOO reclama mesures per identificar el càncer que té origen en l'entorn laboral

4 de febr. 2016, 10:51 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 4 de febr. 2016, 13:06 ]

 -En el Dia Mundial contra el Càncer

El càncer és un problema de salut de primer ordre i les dades registrades confirmen que és la primera causa de mort en homes i la segona en dones. S’estima que en almenys 1 de cada 10 morts per càncer, la malaltia té l’origen en l’entorn laboral, però això no es reflecteix en les estadístiques oficials de les malalties professionals: oficialment, a Catalunya, l’any 2015, s’ha registrat un sol cas de càncer professional amb baixa laboral i cap sense baixa laboral. Per poder intervenir i redreçar aquesta situació cal reconèixer els danys que no s’han declarat perquè si no hi ha declaració no podrem impulsar polítiques preventives a les empreses.


Quan parlem de cancerígens laborals, identifiquem que la seva presència pot estar donada per diferents riscos que poden tenir diferents orígens:
• Agents químics: derivats del petroli, metalls (Cr, Ni, Cd…), amiant, sílice.
• Agents físics: radiacions ionitzants (raigs X), radiacions ultraviolades.
• Agents biològics: virus de l’hepatitis B, hepatitis C…
• Organització del treball: treballs a torns que impliquen l’alteració dels cicles circadians.

La prevenció dels agents cancerígens en l’entorn laboral malauradament no forma part de la pràctica habitual de les activitats preventives dels serveis de prevenció ni de les empreses. La infradeclaració del càncer ocupacional demostra el fracàs del sistema.

Malauradament, a l’àmbit de les polítiques públiques centren la prevenció del càncer exclusivament a incidir sobre les conductes de les persones, hàbits de vida, alimentació, obesitat… quan l’evidència científica situa que la causa del càncer per raons ambientals i, fonamentalment, per l’exposició laboral, és la responsable del major nombre de casos. L’àmbit d’intervenció més efectiu s’hauria de centrar en l’entorn laboral, és a dir, intervenint sobre l’origen, els agents cancerígens, és a dir, identificant-los i eliminant l’exposició a aquests riscos laborals.

Des de CCOO:
-exigim que es posi en marxa un pla de xoc que permeti visibilitzar la magnitud del problema, promoure la prevenció, reconèixer i reparar el dany causat als treballadors/es afectats i millorar la investigació sobre aquest tipus d’exposicions.
-considerem urgent que es compleixi amb l’obligació legal de crear plans de vigilància de la salut ocupacional per treballadors que han estat exposats (art. 37.3.e) del Reglament dels Serveis de Prevenció i 8 del Reial Decret de cancerígens en el treball) així com que es ratifiqui el Conveni 139 de la OIT sobre càncer laboral, pendent de signatura des de 1974.

També volem recordar que a CCOO tenim en marxa una campanya anomenada “Càncer Zero a la feina”, que té l’objectiu d’exigir a empresaris, serveis de prevenció, mútues i autoritats laborals i sanitàries la millora en la notificació i registre d’aquest tipus de malalties, així com l’adopció de mesures eficaces d’eliminació, substitució i control d’agents cancerígens en els entorns laborals.

Per això, avui, amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, CCOO volem alertar al conjunt de les persones afectades i exposades als riscos relacionats amb el càncer, que sospitin que l’origen d’aquesta malaltia pot estar relacionada a les seves condicions de treball, que es posin en contacte amb els seus delegats/des de prevenció per tal d’investigar-ho i si s’escau posar en marxa les accions per al seu reconeixement i prevenció a l’empresa.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 4 de febrer de 2016    
Comments