Inici‎ > ‎Notícies Salut Laboral‎ > ‎

CCOO reclama a Seguretat Social que corregeixi la derogació de el reconeixement d'accident de treball per Covid a el personal sanitari i sociosanitari

14 de set. 2020, 2:39 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB
CCOO reclama a el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que de forma immediata i urgent torni a regular les disposicions que afecten a la protecció social enfront de l'Covid contingudes en aquesta norma. A dia 9 de setembre el nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris contagiats per Covid ascendeix a 58.255 persones, i CCOO assenyala que la derogació de la protecció social d'aquest col·lectiu els exposa greument, coincidint amb el començament de la segona onada de la pandèmia


El Ple de Congrés dels diputats va decidir ahir la no convalidació de el Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que incloïa dues mesures relacionades amb la protecció social de les persones treballadores afectades per Covid, i que, per tant, han estat derogades al BOE d'avui. CCOO reclama a el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que de forma immediata i urgent torni a regular les disposicions que afecten a la protecció social enfront de l'Covid contingudes en aquesta norma.

A dia 9 de setembre el nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris contagiats per Covid ascendeix a 58.255 persones, i CCOO assenyala que la derogació de la protecció social d'aquest col·lectiu els exposa greument, coincidint amb el començament de la segona onada de la pandèmia .

Les dues mesures contingudes en el RD que han quedat derogades són les següents:

La consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència de l'contagi de virus SARS-CoV2 (Covid-19). La disposició addicional vuitena de l'esmentada norma s'estenia el reconeixement d'aquestes situacions a tots els contagis produïts des l'1 d'agost de 2020 fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per l'COVID- 19, ampliant així la cobertura original que s'havia regulat limitada a la situació de l'estat d'alarma en l'art. 9 de Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig.El reconeixement de la situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores dels sectors com a conseqüència de virus COVID-19. La disposició final desena de el RDL 27/2020, derogat ahir, ampliava d'igual manera la cobertura originalment prevista per a aquestes situacions en article cinquè de el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març.

En tots dos casos l'administració de Seguretat Social ja no podrà reconèixer aquestes prestacions fins que no es torni a produir una iniciativa legislativa que les reposi.

CCOO reclama en aquest sentit que el Ministeri de Seguretat Social realitzi de forma urgent les actuacions legislatives necessàries per resoldre aquesta situació, reiterant, un cop més, els riscos que suposa la utilització de "normes òmnibus" en què es barregen diferents matèries tenint en compte de la necessitat de convalidació parlamentària que té la fórmula de Reial decret llei.

De la mateixa manera, CCOO ha reclamat a l'Ministeri que s'aprofiti aquesta esmena per abordar les dues qüestions que segueixen pendents d'una solució correcta per garantir la cobertura i extensió de les dues mesures. Concretament, pel que fa a el personal que presta serveis en centres sanitaris i sociosanitaris, la cobertura de les persones que van contraure la malaltia amb motiu del seu acompliment professional abans de la declaració de l'Estat d'Alarma i la determinació de contingència com a malaltia professional
Comments