Inici‎ > ‎Notícies Salut Laboral‎ > ‎

CCOO denuncia la precarietat de la feina en els serveis públics i les greus conseqüències sobre la salut de les seves treballadores i treballadors

19 de febr. 2018, 8:23 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


  • El sindicat ha elaborat un informe on exposa el greu risc per a la salut de les empleades i empleats públics que està suposant la política d'austeritat i retallades en el sector públic i que ve condicionada fonamentalment per la pèrdua tan elevada de recursos humans.
  • En aquest informe reclama mesures preventives com l'avaluació de riscos laborals on s'estableixi quina és la càrrega de treball saludable en cada unitat administrativa i un increment de recursos humans que impedeixi l'augment d'accidents laborals en el sector públic i garanteixi la salut al seu personal .

La precarització del sector públic ha estat una constant des del desencadenament de la crisi de 2008 i s'intensifica a partir de l'any 2011, quan la pèrdua d'ocupació pública es fa més evident. 
 
Com reflecteix l'informe, la precarització del sector públic ha incidit directament sobre la salut de les treballadores i treballadors, ja que ha suposat un augment exponencial de la càrrega de treball, que ha tingut una conseqüència immediata sobre la multiplicació d'accidents amb baixa relacionades amb el sobreesforç físic i mental.
 
El percentatge de sobreesforços en relació amb el total d'accidents en jornada de treball amb baixa ha anat incrementant-se progressivament, passant d'un 28.4% sobre el total l'any 2000, a l'38.9% de l'any 2015. Segons dades del propi Institut Nacional de Seguretat , Salut i Benestar a la feina, l'activitat on més sobreesforços es produeixen és en l'Administració Pública i Defensa, amb un 9.1%, i en tercer lloc en les activitats sanitàries, amb un 5.9%. 
 
El sector públic, com es detalla al llarg de l'informe de CCOO, ha patit un intens procés de deteriorament de l'ocupació, caracteritzat per una aguda pèrdua de llocs de treball, un augment rellevant de la temporalitat del mateix i per un preocupant envelliment de les plantilles, dades que apareixen reflectides de manera detallada en el document.
 
Segons les dades de l'EPA (4T / 2017), l'envelliment de les plantilles en les administracions públiques segueix en augment. El 42.3% de les treballadores i treballadors en les administracions públiques tenen més de 50 anys. Mentrestant, el col·lectiu dels menors del 30 anys tan sols representa el 6.3%. La temporalitat també es dispara: de les 88.600 noves contractacions que s'han produït en l'últim any, el 67.5% són de tipus temporal. Això fa que la temporalitat passi d'un 22.8% en 2016, a un 24.1% en el 4t trimestre de 2017, un punt percentual i tres dècimes més. Cal assenyalar que les taxes de temporalitat entre les dones es mantenen en gairebé deu punts per sobre dels homes (en el quart trimestre, 28.4% enfront del 18.6%), amb la qual cosa la precarietat en el sector públic té també un biaix de gènere .
 
"Amb una ocupació pública caracteritzat per l'envelliment i la temporalitat de les plantilles, i la pèrdua tan elevada de recursos -en el quart trimestre de 2013 es van destruir més de 341.000 llocs de treball-, la salut laboral s'ha convertit en una mera declaració d'intencions . És una víctima més de la crisi i de les polítiques d'austeritat del Govern ", assenyalen des de l'Àrea Pública de CCOO.
 
L'augment dels accidents de treball amb baixa, els accidents in itinere i les malalties professionals coincideix amb els anys més intensos de la crisi i amb les polítiques de retallades i ajustos sobre les administracions, que adquireixen una major gravetat des de l'any 2012. Segons les últimes Estadístiques d'accidents de Treball consolidades, publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'any 2016 continua l'increment, tant en el total d'accidents produït durant la jornada laboral com en els que tenen lloc in itinere, que es dispara de 70.578 accidents totals en el sector públic en l'any 2012, a 84.345 el 2016, fet que suposa un augment d'un 20%.
 
Per a CCOO és summament inquietant que el Govern i les diferents administracions hagin permès un deteriorament tan rellevant del sector públic en els últims anys, disparant-se la sinistralitat laboral de manera alarmant. Els poders públics, com a màxims garants de la seguretat i salut, tenen el mandat legal de possibilitar una organització del treball saludable, i així li ho exigim i seguirem exigint l'estricte compliment de la legislació en matèria de salut laboral. 
La precarització del sector públic ha estat una constant des del desencadenament de la crisi de 2008 i s'intensifica a partir de l'any 2011, quan la pèrdua d'ocupació pública es fa més evident.
 
Com reflecteix l'informe, la precarització del sector públic ha incidit directament sobre la salut de les treballadores i treballadors, ja que ha suposat un augment exponencial de la càrrega de treball, que ha tingut una conseqüència immediata sobre la multiplicació d'accidents amb baixa relacionades amb el sobreesforç físic i mental. 
 
El percentatge de sobreesforços en relació amb el total d'accidents en jornada de treball amb baixa ha anat incrementant-se progressivament, passant d'un 28.4% sobre el total l'any 2000, a l'38.9% de l'any 2015. Segons dades del propi Institut Nacional de Seguretat , Salut i Benestar a la feina, l'activitat on més sobreesforços es produeixen és en l'Administració Pública i Defensa, amb un 9.1%, i en tercer lloc en les activitats sanitàries, amb un 5.9%. 
 
El sector públic, com es detalla al llarg de l'informe de CCOO, ha patit un intens procés de deteriorament de l'ocupació, caracteritzat per una aguda pèrdua de llocs de treball, un augment rellevant de la temporalitat del mateix i per un preocupant envelliment de les plantilles, dades que apareixen reflectides de manera detallada en el document.
 
Segons les dades de l'EPA (4T / 2017), l'envelliment de les plantilles en les administracions públiques segueix en augment. El 42.3% de les treballadores i treballadors en les administracions públiques tenen més de 50 anys. Mentrestant, el col·lectiu dels menors del 30 anys tan sols representa el 6.3%. La temporalitat també es dispara: de les 88.600 noves contractacions que s'han produït en l'últim any, el 67.5% són de tipus temporal. Això fa que la temporalitat passi d'un 22.8% en 2016, a un 24.1% en el 4t trimestre de 2017, un punt percentual i tres dècimes més. Cal assenyalar que les taxes de temporalitat entre les dones es mantenen en gairebé deu punts per sobre dels homes (en el quart trimestre, 28.4% enfront del 18.6%), amb la qual cosa la precarietat en el sector públic té també un biaix de gènere .
 
"Amb una ocupació pública caracteritzat per l'envelliment i la temporalitat de les plantilles, i la pèrdua tan elevada de recursos -en el quart trimestre de 2013 es van destruir més de 341.000 llocs de treball-, la salut laboral s'ha convertit en una mera declaració d'intencions . És una víctima més de la crisi i de les polítiques d'austeritat del Govern ", assenyalen des de l'Àrea Pública de CCOO.
 
L'augment dels accidents de treball amb baixa, els accidents in itinere i les malalties professionals coincideix amb els anys més intensos de la crisi i amb les polítiques de retallades i ajustos sobre les administracions, que adquireixen una major gravetat des de l'any 2012. Segons les últimes Estadístiques d'accidents de Treball consolidades, publicades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l'any 2016 continua l'increment, tant en el total d'accidents produït durant la jornada laboral com en els que tenen lloc in itinere, que es dispara de 70.578 accidents totals en el sector públic en l'any 2012, a 84.345 el 2016, fet que suposa un augment d'un 20%.
 
Per a CCOO és summament inquietant que el Govern i les diferents administracions hagin permès un deteriorament tan rellevant del sector públic en els últims anys, disparant-se la sinistralitat laboral de manera alarmant. Els poders públics, com a màxims garants de la seguretat i salut, tenen el mandat legal de possibilitar una organització del treball saludable, i així li ho exigim i seguirem exigint l'estricte compliment de la legislació en matèria de salut laboral. 

Comments