Inici‎ > ‎Notícies Salut Laboral‎ > ‎

CCOO confia que la nova regulació de les baixes i les altes mèdiques millorin l'actitud de les mútues amb els treballadors i treballadores

1 de des. 2015, 8:22 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 1 de des. 2015, 9:16 ]

El BOE de 20 de juny del 2015 va publicar l’Ordre ESS/1187/2015, que entra en vigor avui, dia 1 de desembre del 2015, i que desenvolupa els processos de tramitació de baixes mèdiques i confirmació, altes mèdiques i el control de les situacions d’incapacitat temporal, continguts en el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, que va establir una nova regulació dels processos d’incapacitat temporal (IT) durant els primers 365 dies.

Principals novetats del canvi normatiu
Els aspectes més destacats d’aquesta nova regulació són que s'aproven nous models de comunicats mèdics d'alta/baixa i confirmació d'incapacitat temporal, i que les baixes es classificaran en funció de la seva durada: molt curta (inferior a 5 dies), curta (de 5 a 30 dies), mitjana (de 31 a 61 dies) i llarga (més de 61 dies).

 En els processos de baixa de durada molt curta, el facultatiu emet els comunicats de baixa i alta en el mateix acte mèdic, utilitzant un únic comunicat.

Independentment de la durada estimada, el facultatiu expedirà l'alta mèdica per curació o millora que permet realitzar la tasca habitual quan consideri que el treballador o treballadora ha recuperat la seva capacitat laboral.

Si el treballador o treballadora no acudeix a la revisió mèdica prevista en els comunicats de baixa i confirmació es podrà emetre l'alta mèdica per incompareixença.

Quan s’emeti l'última comunicació de confirmació anterior a l'esgotament dels 365 dies naturals de durada, el facultatiu haurà de comunicar al treballador o treballadora, en l'acte del reconeixement, que, esgotat aquest termini, el control del procés correspondrà a l’INSS (Institut Nacional de Seguretat Social).

En els processos de baixa i confirmació el treballador o treballadora presentarà a l'empresa la còpia del comunicat en el termini màxim de 3 dies i el comunicat d'alta al cap de 24 hores de la seva expedició.

L'empresa transmetrà a l'INSS el comunicat de baixa, confirmació o alta, després d'emplenar les dades en el termini màxim de 3 dies hàbils a través del sistema XARXA.

Els metges d'atenció primària expediran trimestralment un informe mèdic en el qual constin tots els extrems del manteniment de la IT al qual poden accedir les mútues patronals si tenen contractada la gestió econòmica de la incapacitat temporal comuna.

Aspectes positius segons CCOO


 CCOO valora positivament que s’hagi reduït part de la gestió administrativa, que molt sovint superava l’actuació sanitària i que per a les persones suposava molèsties i per a l’Administració destinar recursos humans i econòmics poc efectius.

Aquesta modificació, en la qual es té en compte el diagnòstic per preveure una durada d’una baixa, pot ser una oportunitat perquè si les mútues d’accidents de treball fan el control dels processos d’incapacitat temporal per contingències comunes quan l’empresariat ho tingui concertat, ho facin amb més coherència. Això és, sense citar de manera abusiva ni perseguint els treballadors o treballadores pel fet d’estar de baixa des dels primers dies, sinó fent que aquest seguiment i control que poden fer les mútues vagi en consonància a la durada prevista, estalviant així desplaçaments que no s’abonen per part de les mútues, i molèsties i angoixa als treballadors i treballadores que estan en plena recuperació.

 CCOO també veu positiu que per combatre la infradeclaració de contingències professionals, en tots els processos d’incapacitat comuna des de l’INSS, aquest sistema faciliti que hi hagi la capacitat d’ofici (en qualsevol moment) de fer una proposta de determinació de contingència, perquè hi ha una baixa que no ha estat reconeguda per les mútues patronals, però si en canvi l’INSS sospita del seu origen professional, té la potestat i la finalitat d’ofici de sol•licitar una determinació de contingència.

Preocupacions de CCOO
CCOO veu amb preocupació que les durades estàndard que s’han previst siguin preses com a límit màxim i no com a orientació per classificar un període per part dels gestors que fan una valoració i seguiment dels processos només amb criteris econòmics. És a dir, que no s’incorporin elements per tenir en compte com els sanitaris, la complexitat de la recuperació i -fonamentalment- la dada de com se sent la persona.

 També és preocupant que les mútues puguin no incorporar aquesta nova dada a la seva gestió de la incapacitat temporal per contingències comunes: cal fer-la més racional i respectuosa amb les persones. I sobta que en els processos de curta durada on hi hagi alta i baixa el mateix dia no permetin diagnosticar amb certesa i donar l’assistència necessària a les persones.

El fet que les mútues puguin accedir als informes trimestrals que s’han d’expedir ha de generar especial cura i atenció per part de tots els facultatius, per garantir la confidencialitat de les dades mèdiques de les persones treballadores, ja que aquests informes només han de contenir dades relatives als problemes de salut d’aquell procés d’incapacitat temporal i no de cap altre, fet que vulneraria el dret a la intimitat de les persones.

Propostes de CCOO
CCOO proposa que s’expliqui clarament als gestors que aquestes durades són un referent, però no un límit inassolible, i que les intervencions en aquells casos on se superen les durades estàndards siguin analitzades comptant amb el professional que ha decidit no donar l’alta mèdica per raons sanitàries, i es tingui en compte la informació procedent de la persona afectada.

CCOO demana que les mútues facin una declaració i publicació dels procediments que permetin aprofitar aquest avanç per no agredir les persones i racionalitzar la gestió econòmica de la incapacitat temporal comuna que feien fins ara quan ho tenien contractat.

CCOO reclama que l’INSS elabori protocols per revisar de manera periòdica aquesta taula inicial de durades estàndard, incorporant elements de revisió a partir de la implementació, aquest any, i s’afegeixin noves variables com la forma en què es realitza el treball o els riscos laborals que hi ha en el lloc de treball, per determinar si hi ha aptitud per treballar o no i ajustar la durada estàndard.

 I, finalment, CCOO vol que, al si dels comitès de seguretat i salut o a les reunions a les empreses amb els delegats i delegades de prevenció, es faci seguiment de la correcta aplicació d’aquest canvi normatiu, que es garanteixi que ha estat conegut per tothom i que se n'evaluï l'impacte.

Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 1 de desembre de 2015

01/12/2015        


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Comments