Inici‎ > ‎Notícies Salut Laboral‎ > ‎

CCOO aconsegueix novament el reconeixement de contingència professional d'un treballador exposat a l'amiant

1 de jul. 2015, 13:23 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

L'INSS augmenta les prestacions de viduïtat i orfandat als familiars d'un extreballador d'ArcelorMittal Olaberria, en reconèixer que la seva mort deriva de malaltia professional. A més, CCOO denuncia el comportament de l'inspector de treball, que afirma "no existir legislació sobre l'amiant fins a 1982" i que exclou els delegats de prevenció de la investigació.

Concentració de CCOO davant del Parlament Basc

 La Seguretat Social de Guipúscoa ha augmentat substancialment les pensions de viduïtat, passant de 1073-1820 euros i la d'orfenesa d'un fill discapacitat de 438,8-804,7 euros com a familiars de Marc PG extreballador de JOSÉ Mª Aristrain - ARCELOR MITTAL d'Olaberria, després de reconèixer la seva defunció el passat 25 febrer 2014 com a conseqüència d'un càncer pulmonar i MPOC sever, derivada de malaltia professional, per exposició a l'amiant i la Sílice cristal·lina en el seu lloc de treball entre 1958 i el 2000, que es va jubilar. 

Aquesta millora de les pensions no hagués estat possible sense l'acció sindical de CCOO, davant la passivitat de les institucions sanitàries. Marc PG treball en el model, rebava, soldador i gruista de la fosa. Tenint en compte, que en aquella època, les cabines de les grues no estaven hermèticament tancades i amb aire condicionat, suportaven un intens ambient de fum i pols de la fosa. Activitat que desenvolupaven sense protecció respiratòria, ni realitzar els reconeixements mèdics preceptius Al desembre passat, CCOO assoliment que OSALAN l'inclogués al treballador mort ia altres companys, com "Treballadors possiblement exposats a l'amiant", afavorint el reconeixement de la malaltia professional. Després de la Resolució, els familiars han iniciat els tràmits per reclamar un Recàrrec del 40% de les Prestacions econòmiques per incompliment empresarial de la normativa de seguretat i higiene i la demanda de compensació per danys i perjudicis. CCOO Euskadi, vol denunciar l'escandalós comportament de l'Inspector de Treball i Seguretat Social, actuant en la investigació prèvia a la Resolució de l'INSS sobre el recàrrec de Prestacions, per: 1r) Excloure als delegats de prevenció de la investigació, incomplint els Drets de Participació i Consulta (recollits en la Llei de Prevenció) per donar suport mes còmodament els informes empresarials. 2a) A sobre, en el seu intent justificatiu de les infraccions empresarials (absència de mesuraments higiènics, reconeixements mèdics periòdics, absència de protecció respiratòria i no adoptar mesures tècniques o organitzatives per protegir la salut), afirma: "Que la primera Norma s'especifica en relació als treballs amb risc d'amiant és de 1982 "tractant, d'ocultar que la Asbestosis com a malaltia professional derivada de l'amiant, era vigent des de 1940 i des de 1978 la legislació recollia el càncer de pulmó i el Mesotelioma, així com que el Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i Perilloses obligava a les empreses a realitzar mesuraments higièniques de la pols i uns nivells màxims de concentració. Que el Reglament dels Serveis Mèdics d'Empresa de 1959, obligava a realitzar reconeixements mèdics periòdics i específics a qui estava exposat a ambients polsosos. Igualment, aquest inspector de Treball, tracta d'oblidar Resolucions anteriors del mateix INSS, sancionant a Arcelor Mittal Olaberria, amb un Recàrrec del 40% de les Prestacions per falta de mesures de seguretat, després de la mort d'un altre treballador per un Mesotelioma pleural, després de la seva exposició a l'amiant en la Secció de Laminación, sens dubte, amb menor exposició a l'amiant que en el lloc de treball de Marcos PG. No hi ha dubte, que aquests comportaments de la Inspecció de Treball, contradictòries amb la Doctrina del Tribunal Suprem i les múltiples sentències judicials, tracten d'obstaculitzar, però no aconseguissin paralitzar l'activitat de CCOO, per a visualitzar les innombrables malalties professionals.
Comments