Inici‎ > ‎

Notícies Salut Laboral

Les mentides de l'absentisme laboral i els sospitosos habituals QUE NO US PRENGUIN EL PÈL!

20 de nov. 2017, 8:39 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 20 de nov. 2017, 8:40 ]


FotoLes organitzacions patronals i les mútues col·laboradores de la Seguretat Social plantegen com un mantra el problema que suposa l’absentisme, que, segons ells, comporta pèrdues econòmiques per a les empreses i per a l’erari públic. Les empreses i els seus representants patronals pretenen convèncer la societat i el Govern de l’Estat de la necessitat que es legisli a favor de donar més competències a les mútues patronals d’accidents de treball i malalties professionals, com ara poder donar la baixa i l’alta mèdica per incapacitat temporal comuna, quan aquest és un assumpte que pertoca als metges del servei públic de salut.

És per això que CCOO de Catalunya ha elaborat un informe sobre les mentides de l'absentisme laboral que proposa aplicar mesures per defensar la salut dels treballadors i les treballadores, enlloc dels beneficis econòmics de l’empresariat, i rebaixar de forma real l’absentisme laboral. 
20/11/2017 

CCOO inicia una campanya per exigir mesures preventives enfront de les exposicions al radó en l'entorn laboral

15 de nov. 2017, 9:38 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 15 de nov. 2017, 9:41 ]

Un estudi sobre exposició laboral a radó de la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'Institut de Radó de Galícia i ISTAS-CCOO exposa la rellevància d'aquest cancerigen en l'entorn laboral. L'OMS ho considera la segona causa de càncer de pulmó després del tabac, pel que representa el principal agent laboral conegut en relació amb el càncer de pulmó, un cop prohibit el fum del tabac en els espais laborals del nostre país.

El radó és un gas radioactiu d'origen natural, classificat per l'Agència Internacional per a la Investigació del Càncer (IARC) com a cancerigen en humans. L'OMS ho considera com la segona causa de càncer de pulmó després del tabac, pel que representa el principal agent laboral conegut en relació amb el càncer de pulmó, un cop prohibit el fum del tabac en els espais laborals del nostre país. La seva presència és més acusada en zones de sòls granítics sent Galícia, Castella la Manxa, Castella Lleó, Madrid i Extremadura les comunitats autònomes que presenten el major nombre de zones de majors concentracions. Malgrat tot això es tracta d'un risc laboral desatès per la prevenció espanyola.

La legislació vigent a Espanya (RD 783/2001 que aprova el Reglament de protecció sanitària contra radiacions ionitzants -RPSRI- desenvolupat posteriorment per la Instrucció IS-33 del Consell de Seguretat Nuclear), obliga els empresaris a declarar, davant l'autoritat d'indústria de la seva CCAA, l'existència de fonts de radiació naturals en les seves empreses i ha de realitzar els estudis necessaris per a determinar el grau d'exposició de treballadors i públic en general. A CCOO només ens consta l'existència de mecanismes per a realitzar la declaració d'activitats en les que hi ha fonts naturals de radiació a Castella-la Manxa i Andalusia, a través de pàgines web. 

Els nivells de referència que fixa la IS-33 són:

<600 Bq / m3: no cal control.600-1000 Bq / m3: s'ha d'aplicar un nivell baix de control.> 1000 Bq / m3: s'ha d'aplicar un nivell alt de control. 

El 2013 es va aprovar la Directiva 2013/59 / EURATOM, el termini de transposició finalitza el 6 de febrer de 2018. Aquesta obliga a actualitzar els nivells ambientals màxims indicats per al medi laboral a la Instrucció IS-33, a 300 Bq / m3. A més, s'ha d'establir un Pla Nacional de Radó.

L'estudi realitzat per la Universitat de Santiago de Compostel·la, l'Institut de Radó de Galícia i ISTAS-CCOO, amb el suport d'una beca de la Fundació Prevent, ha instal·lat mesuradors de radó en 250 empreses de Galícia, Madrid, Castella-la Manxa i Castella-Lleó que han estat seleccionades atenent a la seva localització en zones d'alta i mitja presència de radó segons el mapa predictiu del Consell de Seguretat Nuclear.

Els resultats posen de manifest que l'exposició a concentracions importants de radó en l'àmbit laboral és un problema molt rellevant per als treballadors en zones de risc mitjà i alt d'aquestes comunitats autònomes. El 27% de les mesures realitzades supera la concentració de referència establerta per la nova directiva europea per a llocs de treball (300 Bq / m3). Aquests resultats recorden que, a més de les exposicions domiciliàries, poden existir exposicions a nivells alts de radó en els llocs de treball.

És fonamental l'actuació de les autoritats d'indústria, responsables de vigilar el compliment de la normativa vigent en l'àmbit laboral, i d'elaborar el Pla Nacional que haurà d'incloure mesures per promoure els mesuraments de radó en llocs de treball així com facilitar mesures de remediació quan es superin aquests nivells, per reduir-los de manera immediata. 

Un altre resultat important d'aquest estudi és el molt escàs coneixement sobre el risc per a la salut que suposa el radó en el medi laboral. És fonamental que les autoritats informin a la població treballadora ia les directives de les empreses per aconseguir la seva implicació. En aquesta labor, tenen un paper molt important les autoritats laborals i sanitàries.

La transposició de la nova Directiva Europea com més aviat millor, en tot cas dins el termini fixat del 6 de febrer, és fonamental. La Secretaria d'Estat d'Energia ha obert el passat 19 d'octubre un període per a la participació pública.


Davant d'aquesta situació, Pedro J. Linares, secretari de Salut Laboral de CCOO, ha assenyalat que "resulta imprescindible traslladar la Directiva EURATOM i revisar la resta de la normativa per adaptar-la als nous límits i determinar la responsabilitat dels agents concernits en la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors. Des de CCOO posarem en marxa una acció per, d'una banda, informar i formar els nostres delegats i delegades ia les seccions sindicals amb l'objectiu d'incloure l'exposició a concentracions excessives de radó en les polítiques preventives de les empreses i, de l'altra, desplegar la nostra acció institucional perquè les administracions públiques amb competències en la matèria compleixin amb el que exigeix ​​la normativa ". "

'Les mentides de l'absentisme laboral'

6 d’oct. 2017, 3:13 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

 

Segons l'acord establert entre CCOO i Televisió de Catalunya el 1993, el segon dissabte de cada mes, el Canal 33 emet, a la matinada, un espai informatiu que tracta temes d'actualitat des del punt de vista sindical. 
El proper programa de CCOO de Catalunya serà el capítol 244, que portarà per títol 'Les mentides de l'absentisme laboral' i s'emetrà la nit del dissabte 14 d'octubre de 2017 al diumenge 15, a les 00.30 hores, al Canal 33.
  
Més informació consulta la web de TVC sobre el 'Programa sindical: CCOO' o mira els programes emesos.


Atenció! S'ha canviat el dia d'emissió del programa de CCOO de Catalunya a TV3. A partir d'ara s'emetrà la matinada dels dissabtes en lloc de la dels diumenges.

Data
:
 14/10/2017 
Hora: 00.30
Lloc: Canal 33 - TVC
Convoca: CCOO de Catalunya
Observacions: Programa de televisió

CCOO no comparteix el canvi de denominació de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

10 de jul. 2017, 23:38 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 10 de jul. 2017, 23:40 ]

SResultat d'imatges de ccoo inshtegons el parer de CCOO, el canvi de denominació de l'Institut Nacional d'de Seguretat i Higiene en el Treball per Institut Nacional de Seguretat, Salut i Benestar a la feina, és una modificació cosmètica que no respon als actuals desafiaments de la prevenció de riscos.

El Consell de Ministres va aprovar divendres passat una reforma de l'estructura bàsica del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social que, entre altres mesures, modifica el nom de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (INSHT) pel de Institut Nacional de Seguretat , Salut i Benestar a la feina (INSSBT). Segons la nota de premsa del mateix Ministeri aquesta mesura es justifica en "la demanda d'una societat cada vegada més sensibilitzada amb la seguretat i salut en el treball com a part fonamental del benestar social".

Aquesta decisió no respon al full de ruta fixada en l'Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball 2015-2020, que inclou en el seu Objectiu 1 reformar i enfortir l'INSHT, per al que s'havia creat un Grup de Treball de seguiment de l'Estratègia que encara té entre els seus comesos debatre sobre aquesta reforma, amb participació d'Administració General d'Estat, comunitats autònomes i agents socials. La inclusió del terme Benestar tampoc sembla justificada segons el parer del sindicat, ja que, encara que la promoció de la salut en el treball entra en el marc d'actuació de l'Institut, les seves línies d'actuació prioritàries són l'anàlisi i estudi de les condicions de seguretat i salut en el treball, així com la promoció i suport a la millora de les mateixes.

"Aquest tipus de canvis cosmètics no tenen sentit en l'actual context d'augment de la sinistralitat laboral i de subregistre de malalties derivades del treball", assenyala Pedro J. Linares, secretari confederal de Salut Laboral de CCOO. "Per canviar les condicions de treball que estan darrere d'aquest augment dels danys a la salut necessitem una veritable aposta per polítiques públiques actives que reforcin als organismes de les administracions (INSHT, Inspecció de Treball, òrgans tècnics de les comunitats autònomes) posant en valor la seva actuació i dotant-los amb prou recursos econòmics i humans. Des de CCOO emplacem al Govern per complir amb aquests objectius consensuats en la vigent Estratègia Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball ", va afegir Linares.

El TSJPB dóna la raó a CCOO i les treballadores de les residències de tercera edat han de disposar de 10 minuts per salut laboral

16 de maig 2017, 6:05 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

El TSJPB dóna la raó a CCOO i les treballadores de les residències de tercera edat han de disposar de 10 minuts per salut laboral

 • La Sala del Social del TSJPB ha desestimat íntegrament el recurs presentat per la UTE Urbi-Hiru Residència Albiz Santiago Plans contra la sentència guanyada per CCOO al gener del 2017.

El jutjat establia en la sentència una sèrie de mesures de prevenció de riscos per a les treballadores de les residències de la tercera edat, sent la principal d'elles el dret a disposar de 10 minuts dins la seva jornada de treball per a la seva higiene personal i així evitar els riscos biològics, computant aquests 10 minuts com a temps de treball efectiu. S'establia també l'obligació de l'empresa de rentar els uniformes de la plantilla i de posar a la seva disposició dos taquilles per separar la roba de treball i la de carrer. A més, estableix explícitament que aquestes mesures no poden suposar cap cost econòmic, ja que fins ara l'empresa cobrava a les treballadores per la neteja de l'uniforme. Aquests 10 minuts dins la jornada, suposarien unes 40 hores a l'any per cada treballadora, que ascendirien fins a les 80 hores anuals si se li afegeixen altres 10 minuts abans de cada menjar com també possibilita la sentència.
 
Les sentències es basen en el que estableix el RD 664/1997 sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. Totes aquestes mesures seran d'aplicació per aquell personal que estigui exposat a riscos biològics segons l'avaluació de riscos del seu lloc. Per això, el sindicat ha remarcat la importància del treball diari en matèria de prevenció de riscos laborals, ja que "només amb una bona detecció i avaluació de riscos és possible aconseguir totes les mesures de seguretat necessàries per a les treballadores i treballadors".
 
Tot i que la sentència afecta una única residència, les mesures són extrapolables a qualsevol altra residència de la tercera edat que reculli els riscos biològics en les seves avaluacions de riscos. Per això, la Federació de Sanitat de CCOO d'Euskadi ha instat les patronals del sector a assumir el més aviat possibles aquestes mesures de seguretat, ja que "el garrepa en salut laboral no beneficia ni a patronals ni a treballadores i treballadors".

CCOO aconsegueix que s'abonin les despeses de desplaçament per a les cites de control d'una incapacitat temporal

8 de maig 2017, 5:35 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 8 de maig 2017, 5:35 ]

L'Ordre TIN / 971/2009 estableix la compensació per despeses de transports als cridats a control per una incapacitat temporal (IT) abans dels 12 mesos. No obstant això, les mútues persisteixen en no abonar aquestes despeses sota el criteri que el desenvolupament de l'Ordre no ho establia. A sol·licitud d'aclariment del "buit normatiu" que CCOO sol·licita a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, l'òrgan administratiu competent contestar que no entén que hi hagi buit normatiu, per la qual cosa no és necessària la seva reglamentació. Per tant, indica la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social que es preveu expressament la compensació de despeses de transport.

Així, les despeses de transport que s'originin a les persones treballadores com a conseqüència dels desplaçaments per acudir a les cites per a control de la incapacitat temporal per contingència comuna a les que són citats per les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social tenen plena cobertura a la ordre TIN / 971/2009, de 16 d'abril.
 
Per aquest motiu des de CCOO vol deixar clar el següent:

-Cal acudir a les cites de control de la IT per contingència comú que estableixin les mútues. Conservar els justificants de les despeses de desplaçament suportats.

-Cal demanar sempre per escrit a la mútua la compensació d'aquestes despeses generades pel desplaçament per anar a les cites d'IT derivades de contingència comuna.

-Si la mútua no procedeix al reingrés d'aquestes despeses, cal reclamar-los els mateixos. Per a això es recomana, a més d'altres vies de reclamació, utilitzar sempre el mitjà a través de la oficina virtual de reclamacions .

Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball: la precarietat ens fa mal

19 d’abr. 2017, 10:43 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 19 d’abr. 2017, 12:15 ]


Foto

La precarietat en el treball posa en perill la salut i la seguretat de totes les persones treballadores

La precarietat en el treball ha augmentat la desigualtat i l’exclusió. Els seus efectes són prou coneguts: augment de l’atur, contractació temporal, treball a temps parcial, devaluació salarial, més accidents i malalties professionals, i també més danys derivats del treball i contingències que, malgrat que no es consideren laborals, estan relacionades amb el treball (estrès, ansietat, depressió, etc.). Tot això, juntament amb la desregulació normativa i l’erosió de la cobertura dels convenis, la dificultat per exercir els drets de manera efectiva, la por de perdre la feina i l’augment de les càrregues de treball per suplir els treballadors i treballadores acomiadats, ha suposat, a la pràctica, un empitjorament de les condicions de treball i una pèrdua de drets que acaba afectant la salut de totes i tots.

Les dades de sinistralitat laboral no deixen cap mena de dubte. La tendència a l’alça dels accidents ens demostra el deteriorament del sistema preventiu laboral en els darrers anys com a conseqüència de la crisi econòmica i de les reformes laborals.

L’evolució de la sinistralitat a Catalunya es mostra molt dependent del cicle econòmic: baixa en èpoques de crisi (2008-2012) i puja amb la remuntada econòmica (a partir del 2013). Aquesta evolució, que en principi ens podria semblar natural, difereix de la d’altres països europeus com ara Alemanya, França o el Regne Unit, on els índexs d’incidència baixen de manera lenta però sostinguda al llarg dels anys. Aquesta situació fa palesa la vulnerabilitat i la ineficàcia del nostre sistema preventiu i demostra que l’accidentalitat augmenta en major mesura que l’ocupació.

La precarietat és una constant del mercat de treball cada vegada més evident. El passat mes de març el 85% dels nous contractes laborals que es van registrar a Catalunya van ser temporals, i el 40% d’aquests van tenir una durada de menys d’un mes. L’alta rotació dels contractes de tan curta durada impedeix garantir a aquest col·lectiu els drets d’informació i formació sobre els riscos i les mesures preventives.

Les dades de sinistralitat dels accidents laborals amb baixa del 2016 ens mostren que 61.106 homes van patir accidents davant dels 28.089 accidents laborals patits per les dones treballadores. En canvi, el registre de malalties professionals indica que el 2016, 837 dones van patir una malaltia professional davant 725 homes.
Davant de tot això, i en el marc del 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, UGT i CCOO ens reafirmem en la necessitat de posar fi a la precarietat per tal de millorar la prevenció de riscos i reduir els danys a la salut. Amb aquest objectiu, proposem les mesures següents:

  - Revertir la reforma del marc jurídic de les mútues, que ha suposat una retallada dels drets dels treballadors i treballadores, una invasió de les competències dels serveis públics de salut i una privatització en la gestió d’activitats que haurien de ser exclusives de la Seguretat Social.
  - Reorientar l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), amb una visió social, útil i sostenible, amb la participació dels agents socials, a fi de replantejar els criteris per realitzar les avaluacions mèdiques i evitar donar altes indegudes a persones que no estan en condicions de tornar a treballar.
  - Suprimir el programa d’incentivació econòmica i control de la incapacitat temporal que està portant a terme l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per retallar la durada de les baixes, ja que considera defraudadors els treballadors i treballadores malalts i fomenta la mala praxi mèdica.
  - Intensificar les polítiques actives en matèria de prevenció, dotant de recursos econòmics i humans suficients l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) i l’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
  - Reforçar els mecanismes de control del compliment de la legislació en matèria d’igualtat a les empreses i en la lluita contra el frau i l’economia submergida.
  - Aposta decidida del Govern de Catalunya per una estratègia catalana de seguretat i salut en el treball.
  - Exigir que la Inspecció de Treball augmenti les accions inspectores en matèria de seguretat i salut, fent complir les normes reguladores a les empreses i exigint unes propostes preventives de qualitat als serveis de prevenció, per situar en primer lloc l’eliminació dels riscos en comptes dels actuals criteris economicistes reductors de la prevenció.
  - Promoure la figura del delegat o delegada de prevenció territorial o sectorial a les empreses de menys de 6 treballadors i treballadores, que no tenen dret a escollir un delegat o delegada de personal. Aquesta mesura permetria assegurar l’exercici del dret a la salut i la seguretat i equiparar els nivells de protecció d’aquests treballadors i treballadores als de la resta de les empreses.
Aquest 28 d’Abril, Dia Internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, CCOO i UGT recordarem les persones treballadores que van morir, o van perdre la salut per guanyar-se la vida, i ens comprometem a lluitar durant la resta de l’any per posar fi a la precarietat, a la desigualtat i a les injustes condicions de treball que es troben al darrere dels accidents i de les malalties professionals.

Feu clic per descarregar-vos el Manifest del 28 d'abril de 2017: 'La precarietat ens fa mal' o per veure el programa d'actes de l'assemblea de delegats i delegades amb motiu del 28 d'abril
19/04/2017


El Tribunal Suprem sentència que l'adaptació del lloc de treball per risc durant l'embaràs o lactància no pot dur a perjudici econòmic

15 de març 2017, 9:50 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Resultado de imagen de ccoo embarazoTot i que la Llei d'Igualtat, 3/2007, declara que tot tracte desfavorable cap a les dones relacionat amb la maternitat constitueix una discriminació directa per raó de sexe, i preveu el dret a la indemnització per aquesta causa, així com la Constitució Espanyola prohibeix la discriminació per raó de sexe, veiem com encara són moltes les discriminacions i perjudicis que pateixen les dones embarassades i lactants en l'àmbit laboral. El Tribunal Suprem ha emès una sentència que declara l'existència de vulneració del dret a la igualtat i sens dubte serà una gran eina a les nostres mans sindicalistes per combatre aquest tipus de discriminació, ja que aquesta sentència declara l'existència de vulneració del dret a la igualtat i no discriminació de la treballadora.

La sentència en qüestió dóna resposta a una metgessa embarassada a la qual s'adapta el seu lloc de treball durant el seu embaràs i el seu període de lactància quan s'incorpora al seu lloc després de la baixa maternal, en aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Segons aquesta adaptació, deixa de fer i de cobrar guàrdies, amb el consegüent detriment en les seves retribucions, situació que ella denuncia com a discriminació per raó de sexe. Tot i que els tribunals inferiors van negar la seva causa, l'alt tribunal ha reconegut el seu dret a cobrar una mitjana de les guàrdies que no va treballar ni cobrar. Així mateix, li ha reconegut una indemnització per danys morals valorada en 6251 euros. El Tribunal Suprem ha emès aquesta sentència d'unificació de doctrina, assentant definitivament el criteri que cap dona, ni embarassada ni lactant, ha de patir detriment en les seves retribucions per causa de la protecció de la seva salut, la del fetus o la de la criatura lactant. Des de la FSS-CCOO felicitem a la treballadora i celebrem el posicionament del Tribunal Suprem, entenent que tot i que tardà, és precís i ens serà molt útil en la nostra lluita per la igualtat. Així mateix, aprofitem l'ocasió per declarar una vegada més que les dones, al portar fills al món, estan complint una funció que transcendint l'àmbit privat i és plenament social, d'aquí ve la gran injustícia que suposa que les mares pateixin discriminació. 

El càncer d'origen laboral, un forat negre de la prevenció a Espanya

6 de febr. 2017, 11:05 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Les mútues només han comunicat 35 casos de càncer d'origen professional el 2016 a Espanya, 14 d'ells sense baixa laboral, tot i que les estimacions més prudents situen al voltant de 10.000 els casos anuals a casa nostra. Aquest subregistre priva els treballadors afectats de les prestacions derivades de la contingència professional i té elevadíssims costos per als sistemes públics de salut, ja que les Mútues els traslladen els costos econòmics dels tractaments que elles haurien d'assumir.

Càncer 0 en el treball.

La incidència dels casos de càncer a Espanya està en augment, prop de 248.000 nous diagnòstics en 2015 al nostre país, tal com ha informat recentment la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, però la notificació de cas d'origen professional segueix estancada en unes xifres escandaloses. En 2016 les Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social tan sols van comunicar 36 casos, 22 amb baixa i 14 sense baixa, el que contrasta amb les estimacions més prudents que eleven a 10.000 els casos de tumors deguts a exposició a agents cancerígens en el treball. Aquestes xifres concorden amb les dades de la Comissió Europea que estima que el càncer és el responsable del 53% de les morts produïdes pel treball a la UE.

Aquest subregistre del càncer professional està privant als treballadors afectats de les prestacions derivades de la contingència professional, està tenint uns elevadíssims costos per als sistemes públics de salut ja que les Mútues els traslladen els costos econòmics dels tractaments que elles haurien d'assumir, i està restant eficàcia als sistemes preventius perquè el que no es registra no es prevé.

A l'entorn del Dia Mundial del Càncer, CCOO reclama a les administracions un compromís per afrontar el càncer laboral, posant als treballadors afectats en el centre de les seves polítiques. El nostre sindicat considera que no poden tornar a repetir situacions com les generades per la recent sentència de Tribunal Suprem que per una simple qüestió procedimental anul·la les sentències anteriorment aconseguides pels extreballadors i les seves famílies de l'antiga fàbrica d'Uralita a Getafe, obligant-los a retornar les indemnitzacions rebudes.

També es fa absolutament necessari impulsar mesures que facilitin l'eliminació d'agents cancerígens en els centres de treball, agilitzar els processos de revisió de la llista de malalties professionals amb l'actual evidència científica o estendre el dret a la vigilància de la salut postocupacional al conjunt de treballadors exposats a agents cancerígens tal com exigeix la legislació en vigor, sense oblidar el finançament de línies específiques de recerca en cancerígens presents en les empreses espanyoles

Salut i feina als 60-Quimera o realitat ?

26 de des. 2016, 23:39 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Espanya segueix el seu procés d'envelliment. Segons les dades del padró continu (INE), a 1 gener 2015 havia 8.573.985 persones majors (65 i més anys), el 18,4% sobre el total de la població (46.624.382). Segons la projecció de l'INE, en 2061 hi haurà més de 16 milions de persones grans (38,7% del total). Amb una població cada vegada més envellida ens trobarem amb treballadors i treballadores amb problemes de salut crònics i necessitats específiques, sobretot en els llocs que impliquen una elevada càrrega de treball físic i mental. I la qualitat de vida d'aquests anys de més no serà igual per a tota la població, ja que l'envelliment augmenta les desigualtats.
El 2011, el Govern va ampliar l'edat de jubilació fins als 67 anys, obviant que determinades ocupacions manuals suposen tal desgast físic que és impossible arribar a aquesta edat fent la mateixa feina. De fet, segons la VII Enquesta Nacional de Condicions de Treball, un 34,7% de les i els treballadors considera que no podrà fer la mateixa feina passats els 60 anys. Aquests percentatges s'eleven en determinats sectors d'activitat: fins a més del 52% en construcció i mineria, el 51% en hostaleria i fins a un 50% en el sector agrari.Una falsa creença presenta a la gent gran amb bones condicions de treball. No obstant això, el 60% dels operadors industrials o els obrers de la construcció de més de 50 anys treballa en posicions penoses amb una clara exposició a riscos ergonòmics. En aquesta situació es troba el 40% de treballadors i treballadores agrícoles, de neteja i comerç. Són persones que segueixen treballant en les mateixes condicions que quan eren joves. El esperable era pensar que l'organització del treball hauria reduït l'exposició de les i els treballadors de més a riscos ergonòmics, però la realitat mostra que no és així.A les grans empreses industrials hi havia una forma d'organització de la feina que tenia en compte el fet que un treballador o treballadora major havia de canviar el seu grau d'exposició a aquests riscos. Hi ha molts convenis col·lectius que plantegen, per exemple, que els majors de 50 no facin torns de nit, però el que veiem és que aquestes reduccions en l'exposició al treball més penós no estan afectant a determinats grups professionals, sobretot en els que hi ha majoria de dones.Els exigents ritmes de treball es generalitzen a totes les edats i les exposicions a riscos psicosocials dels majors de 50 anys també són importants. Són professionals que acumulen exposicions, perquè amb menys de 30 anys ja estaven suportant condicions de treball nocives per a la salut tant física com psíquica. Per exemple, pel que fa a la manca de perspectives professionals ens trobem que en molts grups ocupacionals, els treballadors i treballadores de menys de 30 anys ja manifesten un alt nivell d'exposició a aquest risc: gairebé el 70% en neteja i auxiliars de casa, i dels que treballen en cadenes industrials o en el sector agrícola, i gairebé el 50% en el sector salut o de la construcció. Òbviament, els efectes d'aquesta insatisfacció s'incrementen per sobre dels 50 anys.Davant d'aquesta situació es fa més necessari que mai garantir unes condicions de treball segures i saludables des de l'inici de la vida laboral, promovent el treball sostenible i l'envelliment saludable. Només unes condicions de treball decents al llarg de tota la vida laboral permeten envellir de manera saludable i arribar a la jubilació en bon estat de salut.A més, els canvis que es produeixen a nivell de les capacitats funcionals en relació amb l'edat han de ser considerats en l'avaluació de riscos i gestionats mitjançant mesures correctives en el treball: implantar mesures ergonòmiques acords amb l'edat de les i els treballadors, promoure la mobilitat dins de l'empresa; és a dir, assignar a les persones de més edat funcions que s'ajusten millor a les seves necessitats canviants i capacitats, o incorporar noves tecnologies per al desenvolupament d'activitats més pesades.Es tracta, en definitiva, de promocionar una cultura preventiva a l'empresa i millorar les actuacions en aquest sentit. Una cosa que només és possible fomentant la participació de treballadors i treballadores de totes les edats. Sense aquesta cultura preventiva, parlar de treball saludable a totes les edats i d'envelliment actiu és una quimera.
* Raquel Payo Pobla és secretària regional de Salut Laboral de CCOO de Castella-la Manxa.

1-10 of 67