Inici‎ > ‎

Notícies Salut Laboral

Dia Mundial del Càncer: visibilitzar el càncer laboral i millorar la seva prevenció.

7 de febr. 2022, 7:40 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

FotoL'acció sindical de CCOO en la lluita contra el càncer és anterior a la pròpia legalització del sindicat en 1977, com testifiquen les accions desenvolupades en la clandestinitat per a denunciar els efectes de l'amiant en la salut de les treballadores i els treballadors. En 2011 això es va substanciar amb la posada en marxa de la campanya sindical “Càncer Zero en el Treball” que es manté en l'actualitat i que va inspirar la campanya “Stop *Cancer *at *Work” de la Confederació Europea de Sindicats.

Demà, 4 de febrer i en ocasió del Dia Mundial del Càncer, des de CCOO volem reiterar el nostre compromís al davant a una epidèmia que sofrim des de fa dècades i que va en augment. Però, com no podria ser d'una altra manera, volem incidir en com afecta a les persones treballadores, visibilitzant que una part d'aquests càncers tenen el seu origen en l'activitat laboral i la necessitat d'impulsar la seva prevenció en les empreses.

Les campanyes públiques de prevenció del càncer posen èmfasi en factors de risc individuals i llancen missatges per a millorar hàbits individuals (prevenció del consum de tabac i alcohol, alimentació equilibrada, promoció de l'exercici físic) que secundem des del sindicat. Però habitualment s'obvien factors col·lectius, oblidant que les condicions de treball són responsables d'almenys 10.000 nous casos de càncer anuals a Espanya, sent la primera causa de mort en el treball. Malgrat això, aquests casos continuen romanent ocults i solament s'han comunicat 50 parts de malaltia professional per càncer en 2020 i 51 en 2021.
Algunes dades mostren a les clares la dimensió del problema:

· Moren més persones per càncer laboral que les que el fan per accident de treball i per accident de trànsit juntes.

· Segons l'Organització Internacional del Treball, cada any moren 600.000 persones en el planeta per càncer laboral, una cada 52 segons.

· No existeixen registres oficials, però segons l'única estimació disponible, la quarta part de la població laboral espanyola està exposada a agents cancerígens

· L'evidència científica demostra que entre el 4 i el 10% del total de casos de càncer diagnosticats entre la població en general és degut a exposicions laborals a agents cancerígens. Però si s'analitza la població laboral exposada a aquests agents el percentatge arribaria al 25 i el 30%.

 

Les exposicions professionals són perills evitables als quals els individus s'exposen de forma no voluntària. Ningú té per què acceptar un major risc de càncer en el treball, especialment si la causa és coneguda, i les empreses tenen l'obligació legal d'avaluar el risc i adoptar mesures preventives. Els càncers professionals poden evitar-se amb l'adopció de les mesures preventives adequades. És urgent fer prevenció avui per a evitar nous càncers en el futur.

El compromís i la lluita de CCOO i dels sindicats europeus enfront del càncer laboral ha aconseguit que en els últims anys s'hagin aprovat 3 modificacions de la Directiva de Cancerígens i Mutàgens que a poc a poc, i a vegades amb retard, s'estan traslladant a la legislació espanyola. S'ha aconseguit la classificació com a cancerígenes de substàncies molt rellevants, com la pols respirable de sílice cristal·lina o els fums dièsel, i s'ha ampliat significativament el nombre d'agents cancerígens amb valor límit obligatori.

Recentment, l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha posat en marxa la campanya “Evitem Avui el Càncer Laboral de Demà”, a la qual ens hem adherit des de CCOO per ser al nostre judici necessària i encertada, però que hauria de ser reforçada amb actuacions preventives i de vigilància i control per part del Govern. En opinió de CCOO encara són necessàries mesures de més calat per a protegir la població treballadora enfront del càncer, entre les quals destaquem:

· Assegurar que les empreses compleixen amb la seva obligació d'informar els treballadors sobre els productes que utilitza o dels quals està envoltat. Han de tenir a la seva disposició les fitxes tècniques de seguretat.

· Reforçar el principi de substitució d'agents cancerígens, obligant les empreses a demostrar prèviament la no existència d'alternatives disponibles per a autoritzar el seu ús.

· Establiment de límits més estrictes per a substàncies com el cadmi, la pols de fustes, el crom VI, la sílice cristal·lina o els fums dièsel, entre altres, ajustant-los a l'evidència científica existent.

· Trasposició immediata de la Directiva de Radiacions Ionitzants, que redueix a un terç el límit de concentració de radó en els centres de treball, un gas radioactiu que causa càncer de pulmó. El pròxim 6 de febrer es complirà el quart any de superació del termini de trasposició, la qual cosa és intolerable.

· Inclusió en l'àmbit d'aplicació del RD de cancerígens aquelles activitats per a les quals l'Organització Mundial de la Salut ja ha demostrat la seva relació amb el càncer: perruqueries, extinció d'incendis, pintura o indústries de cautxú, del petroli o foses, entre altres.

· Creació de registres de persones treballadores exposades i d'empreses amb el risc d'exposició a cancerígens per a millorar la notificació de casos càncer laboral i garantir la seva adequada vigilància de la salut una vegada finalitzada la seva vida laboral.

· Posada en marxa un pla nacional per a erradicar l'amiant instal·lat i aprovar en el Congrés dels Diputats la creació del fons de compensació a les seves víctimes.
És innegable que s'han aconseguit avanços en els últims anys, però encara queden molts reptes pendents. El camí s'ha iniciat, però fa falta més ambició per a aconseguir l'objectiu de Càncer Zero en el Treball.

Milions de treballadors utilitzen diàriament substancies que poden produir càncer on les millors eines per a prevenir-los estan un adequat sistema preventiu on informació és clau, la substitució de productes indispensable i una vigilància de la salut de qualitat i adaptada als riscos als quals les treballadores i treballadors estan exposats.


Una mirada de gènere en la identificació dels riscos laborals

7 de febr. 2022, 4:54 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Mirada Genere Homes DonesLa nostra experiència sindical en salut laboral en el decurs del temps ens mostra com en la majoria de casos, les avaluacions de riscos laborals i la proposta de mesures preventives no tenen en compte la perspectiva de gènere, és a dir, no es consideren les diferències biològiques entre homes i dones, ni les desigualtats que pateixen les dones.

Des de CCOO de Catalunya i amb col·laboració amb ISTAS, hem realitzat la revisió i anàlisi de la distinta literatura científica i preventiva existent, tant a escala europea i internacional, com estatal i autonòmica, respecte de l’abordatge de la perspectiva de gènere en l’aplicació dels mètodes d’avaluació i la definició de mesures preventives.

Situem en aquest document les conclusions més rellevants, així com tota una sèrie de criteris preventius i sindicals, per facilitar als nostres delegats i delegades de prevenció, la realització de propostes per introduir aquesta perspectiva en les activitats preventives i en la negociació col·lectiva en salut laboral.

Aquest projecte s’emmarca dins de les accions realitzades per CCOO de Catalunya per al desenvolupament dels objectius acordats en l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut Laboral 2021-2026, i en concret permetrà impulsar l’objectiu transversal i l’objectiu operatiu (OP 1.4) relatius a la integració de la perspectiva de gènere en la salut laboral.

Feu clic per veure l’informe tècnic sobre la Mirada de gènere en la identificació de riscos

Amb el suport de:

Logotip del Departament d'Empresa i Treball. A la feina cap risc

28 d'abril, Dia internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball

6 d’abr. 2021, 7:21 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

      'Som essencials per garantir la seguretat i la salut'


Foto El 28 d’abril, Dia internacional de la Salut i la Seguretat en el Treball, és una jornada commemorativa dedicada a recordar a totes les persones víctimes d'accidents de treball o malalties d'origen laboral, i també dedicada a l’acció en la defensa de la salut laboral.

Tot i la important aturada d’activitat a causa de la pandèmia, el 2020 ens ha deixat una imatge esgarrifosa: un augment del 21,54 % respecte del 2019 del nombre d’accidents de treball mortals durant la jornada, mentre es produeix una reducció significativa dels danys a la salut produïts pel treball que són fàcilment ocultables per empreses i mútues (accidents lleus i greus, i de les malalties professionals).

És evident que el model preventiu actual està marcat per una baixa qualitat i es mostra esgotat, en un context d’elevadíssima precarització del mercat laboral que suposa un obstacle clar per a una qualitat de treball i de salut dignes.

Ens enfrontem a la sortida d’una crisi sanitària, econòmica i social en la qual hem de reforçar el valor de la salut en el treball com a dret fonamental que ha d’estar al centre de les relacions laborals. La recuperació econòmica no pot anar acompanyada de la pèrdua de salut de les persones treballadores i, encara menys, de la seva mort.

És per això que des de CCOO de Catalunya enfoquem aquest 28 d’abril com a una jornada reivindicativa per a continuar reclamant la derogació de les reformes laborals i els canvis en el sistema preventiu necessaris per a una protecció real de la salut de les persones treballadores.

Feu clic per veure:
- El manifest 'Som essencials per garantir la seguretat i la salut'
- El cartell del 28 d'abril de 2021 en format horitzontal o el cartell del 28 d'abril de 2021 en format vertical
- Les infografies del 28 d'abril de 2021 amb els dèficits en els sistemes de prevenció a les empreses de Catalunya i les dades de sinistralitat laboral1


06/04/2021

CCOO reclama a Seguretat Social que corregeixi la derogació de el reconeixement d'accident de treball per Covid a el personal sanitari i sociosanitari

14 de set. 2020, 2:39 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

CCOO reclama a el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que de forma immediata i urgent torni a regular les disposicions que afecten a la protecció social enfront de l'Covid contingudes en aquesta norma. A dia 9 de setembre el nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris contagiats per Covid ascendeix a 58.255 persones, i CCOO assenyala que la derogació de la protecció social d'aquest col·lectiu els exposa greument, coincidint amb el començament de la segona onada de la pandèmia


El Ple de Congrés dels diputats va decidir ahir la no convalidació de el Reial decret llei 27/2020, de 4 d'agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals, que incloïa dues mesures relacionades amb la protecció social de les persones treballadores afectades per Covid, i que, per tant, han estat derogades al BOE d'avui. CCOO reclama a el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que de forma immediata i urgent torni a regular les disposicions que afecten a la protecció social enfront de l'Covid contingudes en aquesta norma.

A dia 9 de setembre el nombre de professionals sanitaris i sociosanitaris contagiats per Covid ascendeix a 58.255 persones, i CCOO assenyala que la derogació de la protecció social d'aquest col·lectiu els exposa greument, coincidint amb el començament de la segona onada de la pandèmia .

Les dues mesures contingudes en el RD que han quedat derogades són les següents:

La consideració com a contingència professional derivada d'accident de treball de les malalties patides pel personal que presta servei en centres sanitaris o sociosanitaris com a conseqüència de l'contagi de virus SARS-CoV2 (Covid-19). La disposició addicional vuitena de l'esmentada norma s'estenia el reconeixement d'aquestes situacions a tots els contagis produïts des l'1 d'agost de 2020 fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària ocasionada per l'COVID- 19, ampliant així la cobertura original que s'havia regulat limitada a la situació de l'estat d'alarma en l'art. 9 de Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig.El reconeixement de la situació assimilada a accident de treball dels períodes d'aïllament, contagi o restricció en les sortides del municipi on tinguin el domicili o el seu centre de treball les persones treballadores dels sectors com a conseqüència de virus COVID-19. La disposició final desena de el RDL 27/2020, derogat ahir, ampliava d'igual manera la cobertura originalment prevista per a aquestes situacions en article cinquè de el Reial decret llei 6/2020, de 10 de març.

En tots dos casos l'administració de Seguretat Social ja no podrà reconèixer aquestes prestacions fins que no es torni a produir una iniciativa legislativa que les reposi.

CCOO reclama en aquest sentit que el Ministeri de Seguretat Social realitzi de forma urgent les actuacions legislatives necessàries per resoldre aquesta situació, reiterant, un cop més, els riscos que suposa la utilització de "normes òmnibus" en què es barregen diferents matèries tenint en compte de la necessitat de convalidació parlamentària que té la fórmula de Reial decret llei.

De la mateixa manera, CCOO ha reclamat a l'Ministeri que s'aprofiti aquesta esmena per abordar les dues qüestions que segueixen pendents d'una solució correcta per garantir la cobertura i extensió de les dues mesures. Concretament, pel que fa a el personal que presta serveis en centres sanitaris i sociosanitaris, la cobertura de les persones que van contraure la malaltia amb motiu del seu acompliment professional abans de la declaració de l'Estat d'Alarma i la determinació de contingència com a malaltia professional

“La salud laboral es determinante para mejorar nuestros ratios de salud pública”

1 de jul. 2020, 9:50 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que durante la pandemia se ha constatado que “la salud laboral es determinante para mejorar nuestros ratios de salud pública” ya que la falta de medios de protección, de protocolos de actuación y de prevención han provocado que muchas trabajadoras y trabajadores hayan podido contraer enfermedades. Por ello, ha exigido reforzar la cultura preventiva para evitar este tipo de situaciones.

El estudio realizado para conocer el impacto de la pandemia entre las personas asalariadas o autónomas que a fecha 14 de marzo de 2020 tenían un trabajo, incluyendo aquellas afectadas por un ERTE o despedida, se ha presentado esta mañana en una rueda de prensa y ha puesto de manifiesto que el impacto de la crisis sanitaria ha tenido un gran impacto no sólo en el ámbito económico, sino también en la salud de las personas trabajadoras y en la salud pública.

Como ha afirmado Unai Sordo “estamos hablando de una gran encuesta, que por su dimensión y referencialidad, hace una radiografía del impacto de la pandemia en el conjunto de la clase trabajadora” y revela “el enorme impacto de la situación de parálisis económica que ha provocado que sólo el 38% de las personas asalariadas ha ido a su puesto de trabajo mientras que el 63% ha visto alterada su vida laboral”.

El estudio muestra que un 26% de los encuestados han sido afectados por un ERTE de suspensión o reducción de empleo y que el 48% de dichos ERTES han sido negociados lo que refleja que “gracias a la actuación sindical muchas trabajadoras y trabajadores han mejorado su protección por desempleo porque el 90% de los ERTES han sido por fuerza mayor y no tenían periodo de consulta”.

Con más de 20.000 participantes, la encuesta muestra que las principales preocupaciones de las personas trabajadoras están relacionadas con la inseguridad laboral, el 75,6% están preocupadas por encontrar un empleo, mientras que el 69,7% muestra su preocupación porque disminuya su salario, siendo mayor entre aquellas personas cuyo salario no cumbre sus necesidades básicas. Por ello, Unai Sordo “cree necesario acotar esta sensación de riesgo regulando las posibilidades de disminución laboral de las empresas, que actualmente está vigente en la legislación laboral, y que hay que someter a una corrección”.

 En la rueda de prensa también ha intervenido la rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix, y los responsables de los dos equipos de investigación: Albert Navarro, del grupo POWAH, integrado por investigadores de las Facultades de Medicina y de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), y Salvador Moncada, del Instituto Sindical de Trabajo Ambiente y Salud (ISTAS-CCOO).

CCOO exige que el Covid-19 se considere enfermedad profesional de forma inmediata

16 de juny 2020, 3:37 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 16 de juny 2020, 3:37 ]
  La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) denuncia que el Gobierno vende humo y las administraciones autonómicas y muchas empresas privadas obligan a los trabajadores y trabajadoras de los sectores sanitarios y sociosanitarios a la realización de trámites para solicitar el cambio de contingencia ante los contagios por Covid-19, cuando los contagios entre este personal supera el 25% del total de casos.

  CCOO considera que la nueva regulación del RD ley 19/2020, del 26 de mayo, en vez de aportar luz al proceso de reconocimiento del accidente de trabajo, vuelve a situar a los y las trabajadoras en posición de reclamar el cambio de contingencia. ¿Para qué queríamos entonces una regulación?

  Este sindicato exige al Gobierno que aclare sus intenciones y siga la línea del resto de países europeos asumiendo que los contagios sean reconocidos sin más dilación como enfermedad profesional.

  Para este la FSS-CCOO no es casualidad el elevado número de contagios. Fue falta de prevención y de medidas de protección adecuadas al personal que tenía que hacer frente a la pandemia; les hemos llamado héroes pero han sido profesionales con mayúsculas que han expuesto su salud y la de sus personas cercanas para salvar vidas sin las medidas de protección adecuadas y sometidas a un nivel de estrés que ya empieza a visibilizarse.

  Cómo es posible que el país que más contagios entre el personal de los centros sanitarios y sociosanitarios tiene a sus espaldas no sea capaz de reconocer que el contagio es una enfermedad profesional como ya están haciendo el resto de países europeos y como demanda la OMS.

  Estas y estos trabajadores han contraído la enfermedad y esta tiene un origen profesional por la exposición laboral a un agente biológico que también es profesional. La Administración y las empresas del sector sanitario y sociosanitario deben dar la cara y aceptar que existió un riesgo ante el que no estaban preparados porque algunos nunca creyeron en la prevención como se ha demostrado con las cifras, a pesar de haber convivido siempre con agentes biológicos.

  Conviene recordar que la exposición a agentes biológicos es habitual en estos ámbitos y que por ello debe estar convenientemente evaluado e implantadas las medidas de prevención.

  CCOO, ante la propuesta de la Comisión Europea de clasificar el SARS-CoV-2 como agente biológico de categoría 3, ha pedido al Gobierno que apoye la clasificación en la categoría 4.

El Gobierno asume el reconocimiento, aún parcialmente, de los contagios por COVID19 como accidentes de trabajo

27 de maig 2020, 2:33 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

La medida aprobada ayer por el Consejo de Ministros a través del RDLey 19/2020, publicado hoy en el BOE, reconoce la presunción de contagio en el puesto de trabajo a las personas que realizan su actividad laboral en centros sanitarios y socio-sanitarios. Se podrán beneficiar de esta medida decenas de miles de personas afectadas por esta enfermedad en sus centros de trabajo (solo el personal sanitario acredita más de 50.000 profesionales afectados por esta enfermedad).

El reconocimiento del Accidente de Trabajo se determina de forma directa en el Real Decreto-Ley aprobado esta mañana, y se reconoce a quienes prestan servicios en centros sanitarios y socio-sanitarios, y que hayan contraído la enfermedad COVID-19 durante cualquiera de la fases de la pandemia, por haber estadio expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios. Estas personas, o sus familiares en el caso de que desgraciadamente hayan fallecido, podrán solicitar el reconocimiento de accidente de trabajo hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma, previsiblemente julio.

Este reconocimiento, debe entenderse, alcanza a las prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente, así como todas las prestaciones de muerte y supervivencia que se puedan derivar de las mismas. Garantizando de este modo el nivel más alto de protección social que ofrecen las prestaciones de Seguridad Social, al exigir menores requisitos de acceso y cuantías más altas en las prestaciones.

Para CCOO es indudable que los contagios masivos se han producido en el trabajo por la escasez de equipos de protección individual y por la utilización, en muchos casos, de equipos que se han demostrado defectuosos. Y en este sentido sus servicios jurídicos orientarán a las personas afectadas para que, en función de las situaciones concretas en las que se hayan producido los contagios, puedan reclamar todas las mejoras previstas para los Accidentes de Trabajo cuando no se han cumplido las medidas de prevención de riesgos laborales, como el recargo de prestaciones que pueden incrementar las cuantías de éstas.

En este sentido, la norma aprobada supone un indudable avance en la cobertura a la que tenían derecho, en opinión de CCOO, las personas trabajadoras en los sectores afectados al reconocimiento del accidente de trabajo aprobado hoy.

No obstante, limitar la efectividad de la norma a quienes han contraído la enfermedad hasta el mes posterior a la finalización del estado alarma es insuficiente y, en nuestra opinión, insostenible. Una persona infectada en su desempeño profesional en un centro sanitario tras la finalización de ese periodo, no puede tener un tratamiento distinto a las personas infectadas durante el mismo. Debe incluirse también la previsión de incapacidades permanentes futuras por secuelas. Por otra parte, la aplicación de esta norma debe incluir al personal expuesto a los mismos riesgos en transporte sanitario, servicios funerarios o servicios auxiliares en centros sanitarios o socio-sanitarios (limpieza, servicio de comidas,…) Así se lo hemos trasladado al Gobierno y defenderemos ese criterio en la aplicación concreta de esta norma y, en su caso, la adaptación normativa de la misma para trasladar la máxima seguridad jurídica a las personas afectadas.

Lo anterior, sin perjuicio de que sigue abierta la cuestión de que se reconozca como enfermedad profesional, así como la necesidad de actualizar el cuadro de enfermedades profesionales, apenas invariado desde su puesta en marcha hace varias décadas, y la revisión del procedimiento que actualmente regula este tipo de enfermedades de origen profesional.

CCOO pide al Gobierno que la baja de los contagiados con COVID-19 por su actividad profesional se considere a todos los efectos accidente laboral

21 d’abr. 2020, 9:18 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

CCOO sospecha que Braseli oculta "algo" sobre el accidente laboral ...El sindicato insta al Ejecutivo a que facilite el reconocimiento, a todos los efectos, de accidente laboral a las bajas del personal del transporte sanitario, sector sanitario y sociosanitario, así como funerarios, contagiados por COVID-19 en el desarrollo de su actividad profesional.

Los contagios de COVID-19 de estos sectores, se tramitan actualmente como contingencia común por parte del facultativo de Atención Primaria con un código de enfermedad especial, para que el INSS lo traslade a la Mutua de cara a que a efectos económicos conste como contingencia profesional, sin que compute como accidente de trabajo en las estadísticas. No se ha establecido ningún procedimiento especial para notificar los casos de COVID-19 contraído con motivo del trabajo, por lo que la única vía para lograr el reconocimiento es la reclamación de determinación de contingencia ante el INSS.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) insta al Gobierno a que facilite el reconocimiento a todos los efectos de estas bajas como accidentes laborales y así evitar que las trabajadoras y los trabajadores se vean obligados a recurrir a los tribunales de lo Social para conseguir el cambio de contingencia y recargo de prestaciones.

A día de hoy, según cálculos de este sindicato, son más de 28.000 los y las profesionales sanitarios y sociosanitarios contagiados por lo que urge establecer un procedimiento especial en estos sectores para determinar de oficio la contingencia profesional, y evitar así un bloqueo en procesos judiciales.

Las consecuencias y secuelas para la salud que se puedan derivar del contagio laboral por COVID-19 son en este momento desconocidas, pero deben ser tenidas en cuenta de forma inmediata para realizar una correcta vigilancia de la salud y su reconocimiento como enfermedad profesional si se diese el caso. Asimismo, para CCOO se hace necesario este mismo reconocimiento para los casos en los que desgraciadamente se ha producido el fallecimiento de la persona trabajadora para el reconocimiento de las prestaciones que correspondan a los familiares supervivientes.

La Familia Coronaviridae, de la que forma parte el virus SARS-CoV-2 responsable de la pandemia de COVID-19, está clasificada como agente biológico del grupo 2, sin embargo, la definición de este grupo de agentes biológicos no encaja con las características del SARS-CoV-2 (aquél que puede causar una enfermedad en el hombre y puede suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable que se propague a la colectividad y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz). A juicio de este sindicato, la definición que se corresponde con las características demostradas durante esta pandemia es la del grupo 4 (aquél que causando una enfermedad grave en el hombre supone un serio peligro para los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz). Desgraciadamente, se ha podido comprobar que causa enfermedad grave y muertes, y a día de hoy no existe ni tratamiento específico para su curación ni vacuna. Por estas razones solicitamos que se proceda a la clasificación específica del SARS-CoV-2 como agente biológico del grupo 4.

CCOO vigilant davant la retirada immediata de les mascaretes FPP2 GARRY GALAXY

21 d’abr. 2020, 9:12 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Cartel

Des de la FSS-CCOO anem a sol·licitar a les Comunitats que ens facilitin el llistat amb el repartiment de màscares defectuoses, per assegurar la vigilància de la salut de tot el personal que hagi pogut utilitzar aquest lot defectuós en tasques que impliquessin una protecció elevada.

Igualment, sol·licitarem, tant a Administracions com a empreses, que el personal que hagi utilitzat aquestes màscares defectuoses passi la quarantena i se li faci de forma prioritària el test PCR.

Des de la FSS-CCOO vam mostrar la nostra preocupació perquè aquestes màscares hagin pogut ser distribuïdes a centres sociosanitaris i sector funerari, per la qual cosa vam sol·licitar informació de la llista de repartiment.


  28 d'abril, un homenatge a les víctimes de la COVID-19 i a la feina dels treballadors dels serveis essencials

  21 d’abr. 2020, 8:46 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

  Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Murcia ...La pandèmia posa en evidència que la salut laboral i la salut pública són drets que han de prioritzar-se per sobre de qualsevol altre

  - CCOO i UGT, amb motiu del 28 d'abril, Dia Internacional de la Seguretat i Salut en el Treball, destaquen que la pandèmia ha evidenciat l'associació indissoluble de la salut laboral i la salut pública, i la feblesa de la prevenció de riscos laborals a Catalunya.
  - Tots dos sindicats consideren que després de la COVID-19 la salut i la seguretat de les persones treballadores ha de convertir-se en un eix central en les relacions laborals i en les polítiques econòmiques.


  CCOO i UGT han elaborat un manifest en el qual afirmen que aquest 28 d'abril no pot ser com el d'altres anys, perquè ens enfrontem a una crisi sanitària mundial, com no es recordava des de fa més d'un segle, que ha portat als sistemes sanitaris més enllà dels seus límits, ha paralitzat gran part de l'activitat econòmica i, la qual cosa és més greu i dolorosa, s'ha emportat desenes de milers de vides només a Espanya i a Catalunya.

  Per això, el record aquest 28 d'abril és per a aquestes víctimes, per als seus familiars, i amics i companys i companyes de treball, però també per a les persones treballadores, que encara a risc de la seva salut, han donat la batalla a aquesta malaltia en primera línia.

  Són els treballadors i treballadores dels serveis essencials com, per exemple, les persones que treballen en el sistema sanitari, en les residències de persones grans i dependents, en atenció domiciliària i serveis socials, a correus i serveis de paqueteria, en els serveis funeraris, en els comerços d’alimentació, en la producció agroalimentària, en el transport de mercaderies i en el transport públic, en seguretat, en els subministraments d’aigua i energia, en la neteja, en l’educació, en els serveis bancaris... Tots i totes han demostrat la importància de la classe treballadora per a garantir el funcionament de la nostra societat.

  Tots dos sindicats consideren que la pandèmia ha posat de manifest una realitat: la salut laboral és indissociable de la salut pública. De fet, els contagis en l'àmbit laboral i en els desplaçaments vinculats han estat importants vectors de propagació del virus.

  Han quedat en evidència les polítiques que pretenen prioritzar els beneficis empresarials sobre altres drets prioritaris, com són la salut i el treball, en unes condicions dignes. Així, les polítiques d'austeritat imposades per a abordar la crisi de 2008 van arrasar els drets socials i laborals. Fruit d'aquestes retallades es van delmar els serveis públics, que ara es revelen imprescindibles, com la sanitat pública. També es van reduir les inversions en prevenció de riscos laborals a les empreses i de finançament de polítiques públiques actives en matèria preventiva.

  La conseqüència va ser clara: pitjors condicions de treball, major precarietat laboral, i un repunt en l'última dècada dels accidents de treball i de les malalties professionals, encara que continua existint una infradeclaració d'aquestes.

  La prevenció és un dret, no un negoci

  En el manifest les organitzacions sindicals destaquen que, des de l'aprovació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, fa 25 anys, s'ha desvirtuat la prevenció i, en molts casos, s'ha contemplat com un negoci, no com un dret, en externalitzar-se la seva gestió. A més, s'han evidenciat també els buits institucionals i l'escassa actuació pública per a regular mínimament “el mercat de la prevenció” i acabar amb la seva mercantilització.

  Així, encara que els serveis de prevenció són indispensables per a l'organització de les activitats preventives a les empreses, en molts casos han mostrat limitacions per a minimitzar les exposicions al virus. El paper dels serveis de prevenció aliens ha estat escandalós, ja que no han desenvolupat, ni abans, ni per descomptat ara, una veritable prevenció a les empreses, sinó que s'han limitat a tramitar la documentació requerida amb la finalitat de complir, a efectes merament formals, amb la normativa.

  Algunes demandes

  Tant CCOO com UGT consideren que per a aconseguir la plena integració de la salut laboral en la salut pública és precisa una major coordinació entre els departaments de sanitat i de treball tant en l'Administració General de l'Estat, com al Govern de la Generalitat de Catalunya. No obstant això, en lloc de reforçar les institucions que haurien de liderar aquest procés, com l'Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), s'han reduït les seves plantilles.

  Els propers mesos caldrà abordar, des de la mesa de diàleg social que CCOO i UGT hem demanat impulsi el Govern de la Generalitat amb agents socials, un nova estratègia de la seguretat i salut per als propers anys a Catalunya, perquè des de l’anàlisi d’aquesta crisi es reforcin els sistemes preventius, es doti de recursos a tots els agents implicats i es garanteixi la seguretat i salut de totes les treballadores i treballadors.

  A més, l'escassetat d'inspectors de treball, a Espanya i a Catalunya, que tenen una de les ràtios més baixes d'Europa, ha dificultat en gran manera l'atenció a les denúncies que persones treballadores i sindicats hem presentat.

  A això s'afegeix un altre obstacle: el criteri seguit per l'Organisme Estatal de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que ha renunciat a paralitzar activitats per risc greu i imminent de contagi davant el coronavirus o a proposar sancions en una majoria de situacions.

  Malgrat totes aquestes barreres, tots dos sindicats continuaran treballant per afrontar aquesta crisi sanitària i continuaran denunciant on calgui i exigint el compliment de la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals. En aquest sentit, posen en valor l'acció dels milers de delegats i delegades de prevenció i els comitès de seguretat i salut.

  Finalment, assenyalen que després de la COVID-19, la salut i la seguretat de les persones treballadores ha de convertir-se en un eix central en les relacions laborals i en les polítiques econòmiques. Per això, és necessària la capacitat de mobilització del conjunt dels treballadors i treballadores. No podem consentir que el sistema econòmic es contraposi a l'important, que és la salut i la vida de les persones treballadores.

  Trobareu el manifest conjunt a internet: https://www.ccoo.cat/pdf_documents/2020/28abril2020_manifestconjunt.pdf

  Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
  Barcelona, 21 d'abril de 2020     

  1-10 of 88