CCOO prossegueix el seu treball en defensa de les empleades i empleats públics

28 de set. 2015, 5:22 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


  -Divendres 25, una representació de l'Àrea Pública de CCOO, es va reunir al Senat amb Yolanda Vicente, vicepresidenta segona de la Cambra, senadora del PSOE, per tractar sobre les 46 esmenes que el sindicat ha remès als grups polítics del Senat, en les que s'aborden diferents aspectes que considera CCOO de gran importància per restituir els drets arrabassats pel Govern a les persones que presten els seus serveis en les diferents administracions i empreses públiques

A les esmenes, CCOO proposa diverses modificacions als Pressupostos, en aspectes que tenen relació amb el salari, el temps de treball, les vacances i dies de festa, les ofertes d'ocupació i drets relacionats amb les pensions de classes passives o ordenaments que exigeixen millorar textos legislatius com la Llei orgànica d'universitats. En l'ordre econòmic, per remuntar la forta devaluació salarial que han patit les persones que treballen en el sector públic, en necessari que s'incrementin les retribucions d'aquest personal una 1 "5%, en línia amb el que el AENC recomana per a 2016, únic mecanisme per poder recuperar i expandir les rendes salarials i que no es produeixi una nova pèrdua de poder adquisitiu entre els col·lectius afectats que superen amb escreix els 2,5 milions de persones. L'Àrea Pública , tal com va fer a la Mesa General el 30 de juliol, torna a demanar als poders polítics que es contempli la recuperació de tots els drets econòmics i condicions salarials que han estat retallats des del RDL 8/2010, pel que ha presentat una esmena per a la recuperació del 5%, al llarg de diversos exercicis. En les esmenes que s'estan tramitant ara al Senat, com les anteriors davant el Congrés, es contempla la necessitat que les millores econòmiques arribin al total d'empleades i empleats públics, incloent en l'univers afectat militars i forces de seguretat de l'estat, col·lectius que estan retallats en els seus drets de negociació i que són essencials per a la defensa d'un model de servei públic, prestat per empleats públics, que considerem essencial en una societat democràtica. La recuperació total de la paga extraordinària eliminada pel RDL 20/2012 en 2016, i l'extensió a totes les administracions i empreses públiques dels drets que es reconeixen per l'AGE, partint del principi que a totes les administracions els van arrabassats els drets per una decisió del Govern, per la qual cosa s'han de restituir totes les administracions i empreses, amb caràcter bàsic i no potestatiu. Recuperar l'ocupació pública en Administracions i empreses públiques, amb una taxa de reposició que tingui un mínim del 100% , a més de poder-se establir ofertes d'ocupació pública addicionals per serveis que ho requereixin tenint en compte les seves reduïdes plantilles que els col·loquen a la vora de la paràlisi, amb la consegüent degradació dels serveis que presten a la societat ia la ciutadania. Millorar l'ocupació en R + D + I, en empreses vitals per a la vida de les persones com Aena, Aeroports Espanyols i Navegació Aèria, Adif, Renfe, Correus, Ports de l'Estat ..., el que les prepara per prestar els seus comesos en condicions òptimes i per emprendre noves necessitats que s'estan presentant. Una especial atenció ha de prestar al que suposen cobertures de necessitats de plantilles en Serveis Socials, Sanitat i Ensenyament, després de sis anys de destrucció d'ocupació que s'han eliminat en el conjunt de les administracions 400.000 llocs de treball. El restabliment dels permisos i vacances anteriors al RDL 20/2012, l'aixecament de la suspensió d'acords o pactes anteriors, derogar la jornada de 37'5 hores i restablir la situació vigent anterior al referit RDL, són altres de les esmenes que s'han tramitat al Congrés i que ara tornen al Senat per a la seva presa en consideració. Altres esmenes demanen la recuperació dels crèdits d'Acció Social i Formació, o l'entrada en vigor del complement per maternitat en el règim de classes passives, equiparant-lo al establert per a la resta dels règims de la Seguretat Social. El PSOE es va comprometre a estudiar les nostres propostes, advertint que l'alt nombre d'esmenes que es tenen registrades al Senat, més de 4.000, fa pensar que el Govern seguirà amb la seva estratègia de no prendre en consideració el que puguin proposar altres grups i rebuig el que no provingui de les instruccions del Govern. CCOO seguirà treballant perquè les esmenes que ha presentat es coneguin i siguin preses en consideració als efectes que es produeixi una veritable recuperació dels drets arrabassats pel Govern a les persones que treballen en el sector públic.Comments