CCOO informa sobre les principals novetats legislatives en les baixes per malaltia

21 de gen. 2016, 10:35 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 21 de gen. 2016, 10:46 ]

 

 El dia 1 de desembre va entrar en vigor l'Ordre ESS / 1187, de 15 de juny pel qual es desenvolupa el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control de les baixes laborals en el seu primer any, portant novetats com la possibilitat que els metges d'urgències s'expedeixin baixes mèdiques especificant la seva durada.

 És important per a CCOO  que els treballadors coneguin les principals novetats que porta aquesta nova regulació, deixant clar que a partir dels 365 dies es comunicarà al treballador que el control de la seva incapacitat temporal passa a l'INSS per o bé prorrogar 180 dies més, estendre l'alta o passar a un procediment d'incapacitat permanent.
a) Baixes mèdiques i la seva confirmació ha 4 tipus de baixes laborals, depenent de la seva durada: processos de durada inferior a 5 dies (molt curta), on el facultatiu emetrà parts de baixa i alta en el mateix moment. El treballador podrà sol·licitar un reconeixement mèdic el dia fixat com a data d'alta i, derivat del resultat, el facultatiu podrà modificar la durada estimada o actualització del diagnòstic. Processos d'entre 5 a 30 dies naturals (curta), on per aquestes baixes el primer part de confirmació es realitzarà als 7 dies i els següents cada 2 setmanes. En totes les baixes de durada superior a 5 dies s'especificarà la propera data de revisió. Processos de 31 a 60 dies naturals (mitjana), on el primer part serà en una setmana i els següents cada 28 dies, i processos de 61 o més (llarga), on la renovació del primer part serà als 14 dies i els següents cada 35. Aquestes baixes es determinaran pel facultatiu en funció d'unes taules de durada basades en el diagnòstic de la malaltia, l'ocupació i l'edat del malalt.
 b) Altes mèdiques Si l'informe mèdic de la baixa ho ha expedit l'INSS, aquest serà l'únic competent per emetre una nova baixa per la mateixa o similar patologia durant els 185 dies naturals següents a la data de l'alta.
c) Control durant la situació d'IT El metge d'atenció primària o la Inspecció de la Seguretat Social expedirà trimestralment informe mèdic on es justifiqui la necessitat de mantenir aquesta situació que es posarà a disposició dels inspectors mèdics o dels facultatius de les mútues, en un termini de 5 dies. En el cas de les mútues per contingència professional, quan la durada sobrepassi els 365 dies, el control el portarà l'INSS. CCOO  valora poc el procés des que el Govern va aprovar fa sis mesos el reial decret de gestió i control de processos d'incapacitat temporal després de rebaixar l'ambició inicial de permetre a les mútues emetre l'alta en les ILT, però es va quedar al tinter que les mútues puguin sol·licitar a la Inspecció Mèdica i l'INSS l'alta si el metge la denega. Un altre aspecte a destacar és la competència de les mútues per realitzar reconeixements mèdics als treballadors -la cita s'ha de realitzar amb una antelació mínima de 4 dies-, i, si considera després de realitzar el reconeixement mèdic que està apte per al treball, sol·licitar a l'INSS una alta express, havent de respondre aquesta en un termini de quatre dies .
CCOO estarà vigilant especialment amb la sobrecàrrega burocràtica que va recaure en els metges d'atenció primària al haver d'elaborar informes de control d'IT cada tres mesos.


Comments