CCOO informa de com afectarà al salari la realització d'una vaga parcial de dues hores el 8 de Març de 2018

7 de març 2018, 7:18 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


FotoL’Assessorament sindical de CCOO de Catalunya i el seu Gabinet Tècnic Jurídic, han elaborat una nota informativa sobre el descompte salarial que es produeix per la realització d’una vaga parcial de dues hores, concretament en la vaga de demà, 8 de Març de 2018:

Nota informativa:

DESCOMPTE SALARIAL PER FER UNA VAGA PARCIAL DE 2 HORES. VAGA DEL 8 DE MARÇ DEL 2018

El dia 8 de març del 2018 s’ha convocat una vaga de caràcter parcial d’hores. El dret de vaga, com a dret constitucional, no estableix l’obligació que la vaga hagi de ser de 24 hores i, en conseqüència, el dret de vaga es pot exercir de manera parcial sense que el contingut essencial del dret pugui veure’s minvat.

La diferència rau en la percepció del salari. A continuació s’estableixen unes regles bàsiques respecte al salari i a la cotització en vagues de caràcter parcial:

1. Les persones treballadores no tenen l’obligació de comunicar de manera individual que s’acullen al dret de vaga.

2. Durant la vaga, el contracte de treball queda suspès i, per tant, no hi ha l’obligació de treballar ni d’abonar el salari.

3. El descompte salarial implica el descompte de la retribució ordinària així com la part proporcional dels complements salarials i del descans setmanal. El descompte dels complements extrasalarials s’ha d’analitzar cas per cas. També es fa el descompte de la part proporcional de les pagues extres, que es realitzarà en el moment del seu pagament.

4. L’empresariat no té l’obligació de cotitzar. Com que és una vaga de 2 hores no es produeix una baixa de la Seguretat Social.

La Resolució de 5 de març de 1985 de la Secretaria General de la Seguretat Social estableix el criteri següent:

En aquells casos de vaga en què el treballador o treballadora mantingui part de la seva activitat laboral durant la jornada s’aplicaran, a l’efecte de cotització, les regles següents:

Primera. Es cotitza pels salaris realment percebuts, tot i que el seu import resulti inferior a la base mínima de cotització per a la categoria professional de què es tracti, i s’aplica, en tot cas, la base mínima prevista, per hora de treball, en l’article 37 de l’Ordre de 15 de gener de 1985.

Segona. Els treballadors i treballadores romandran en situació d’alta a la Seguretat Social durant tota la jornada, amb independència del nombre d’hores treballades.


Oficina de Premsa de CCOO de Catalunya
Barcelona, 7 de març de 2018 
07/03/2018 

Comments