Barcelona acull una manifestació el 18 abril contra el TTIP

29 de març 2015, 12:18 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 7 d’abr. 2015, 7:30 ]

 -Què és el TTIP? El TTIP és l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversions que està negociant la Comissió Europea amb els EUA. Aquest tractat pretén crear ocupació i creixement mitjançant eliminació dels pocs aranzels que encara graven el comerç amb els EUA, i fent efectiva una ‘convergència normativa’ que suposarà previsiblement una harmonització a la baixa en àmbits molt diferents. 


Els beneficis que se li suposen, al TTIP, són mínims en els estudis que han estat encarregats per la Comissió, però inexistents si tenim en consideració altres estudis independents que fins i tot preveuen la destrucció de 600.000 llocs de treball. En qualsevol cas les experiències existents en tractats similars han suposat una concentració afegida de la riquesa per part d’una elit, i un important empobriment per a àmplies capes de la població.

Els grans perdedors del TTIP seran previsiblement els serveis públics, el medi ambient, la propietat intel·lectual i de manera molt acusada els drets laborals. Una harmonització a la baixa en àmbit dels drets laborals amb un país que tan sols ha ratificat 14 convenis de l'OIT, comportarà una pèrdua acusada especialment en àmbits com la llibertat sindical o la negociació col·lectiva en els quals els EUA no han signat ni tan sols els convenis fonamentals. L'ISDS, mecanisme de caire privat per superar desacords entre estats i empreses, o el consell de cooperació reguladora que pretén orientar les lleis que es proposin als parlaments, poden comportar a més una forta limitació a la iniciativa legislativa dels països, que hauran de tenir en compte el ‘dret al benefici’ per part de les transnacionals.

L’opacitat amb la que s’està negociant el TTIP és un presagi molt dolent, perquè quan en democràcia es posa tant d’interès a amagar alguna cosa, és perquè la gran majoria hi tenim molt a perdre. Per això el TTIP és una causa important davant la qual ens hem plantat els sindicats, l’esquerra europea i els moviments socials. És una lluita fonamental per garantir que mantinguem els mínims de cohesió i justícia social que hem pogut salvar de la crisi. Una defensa acarnissada i crucial en la qual tots hem de participar per evitar que després de Maastricht i de la governança europea, l'acord Transatlàntic acabi per enfonsar el poc que ens queda del nostre model social. 
 
Més informació a http://noalttip.blogspot.com.es     
Comments