Inici‎ > ‎Formació‎ > ‎

Sanitat introdueix novetats per a l'accés a la formació sanitària especialitzada 2013-14

5 de set. 2013, 0:01 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat publica al seu web una nota informativa en què manifesta que, al costat de les comunitats autònomes, continua treballant en la propera convocatòria de places de formació especialitzada 2013-14, que està prevista per a la primera quinzena de setembre. I, encara que no aporten dades sobre les places que convocaran, traslladen les principals novetats que incorporarà la prova.


Les novetats que assenyala la nota informativa són les següents: 1. Nota de tallper a totes les titulacions . Es fixarà en el 35% de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens en cada titulació (en aquesta operació no es tindran en compte els nombres decimals). S'entendrà que superen la prova, els aspirants la valoració particular de l'examen sigui igual o superior a aquest 35% de la mitjana dels deu millors. La resta seran eliminats i no obtindran número d'ordre. 2. Contingent de places per a extracomunitaris : En les especialitats per a la titulació de Medicina, fins al 4% de les places que finalment s'ofereixin podran ser ocupades per ciudadnos nacionals de països no comunitaris a la primera volta ordinària d'assignació, pot incrementar en un 5% si es requereix una segona volta d'assignació de places. La quota de places per a extracomunitaris a les especialitats d'accés per a les titulacions de Farmàcia es redueix al 3% i en Infermeria es manté en el 2%. 3. Durada de l'examen d'Infermeria i nombre de preguntes. Es modificarà el nombre de preguntes del qüestionari que passarà a ser de 180 preguntes més 10 de reserva, augmentant la durada de l'examen a quatre hores. 4. Aspirants que hagin acreditat discapacitat. Es manté, sense canvis, el sistema per a l'adjudicació de places a aspirants que hagin acreditat una discapacitat igual o superior al 33% i hagin optat pel torn específic d'aspirants amb discapacitat.El 7% de les places ofertades per a cada titulació, podran ser adjudicades aa aquests aspirants, en els mateixos termes ja aplicats en la convocatòria anterior. És a dir, l'aspirant amb discapacitat, triarà la plaça i especialitat, segons el número d'ordre obtingut, que consideri compatible amb la seva situació particular, sense que això prejutge el resultat, positiu o negatiu, del reconeixement mèdic obligatori inicial a què s'han de sotmetre tots els residents (amb discapacitat o no), a l'incorporar-se a la plaça adjudicada. En el moment en què el nombre de places per adjudicar s'iguali amb el nombre de places reservades per a persones amb discapacitat pendents d'adjudicar i restin aspirants del torn de discapacitat que hagin superat la puntuació mínima que es determini en la convocatòria, es suspendran els actes d'adjudicació per al torn ordinari, i començaran a triar les persones amb discapacitat, encara que tinguin menys puntuació que les del torn general. Les places reservades al torn de discapacitat que no siguin cobertes s'han de reassignar al torn lliure, reprenent-se els actes ordinaris d'adjudicació.

Comments