Inici‎ > ‎Formació‎ > ‎

Puja la nota de tall en les proves d'accés a la Formació Sanitària Especialitzada en la convocatòria 2013-2014

30 d’ag. 2013, 9:02 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat informa en una nota de la seva proposta a la Comissió Tècnica Delegada de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS) sobre modificacions en les Ordres de convocatòria de les proves d'accés a la Formació Sanitària Especialitzada ( FSE) de 2013-2014. D'aquesta manera, puja la nota de tall en totes les titulacions, augmenten les preguntes en l'exercici d'Infermeria i també es consolida la reserva de places per a persones amb discapacitat, introduïda per primera vegada en la convocatòria anterior

En aquest sentit, la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) vol aclarir que cap de les mesures previstes s'han consultat, informat ni negociat en l'Àmbit Negociador. Unes modificacions importants-que es detallen a continuació-, encara que el realment rellevant, tal com especifica la FSS-CCOO, serà conèixer quantes places de formació especialitzada s'oferiran i com es distribuiran, ja que "és imprescindible garantir que l'oferta de places és suficient per cobrir les necessitats futures del SNS ". Nota de tall Un dels principals canvis acordats fa referència a la nota de tall en totes les titulacions. La nota de tall va ser introduïda per primera vegada en la convocatòria 2012-2013. Amb anterioritat, només s'exigia que la puntuació de l'examen fos positiva (superior a zero). L'any passat es va introduir el criteri que, per a ser adjudicatari d'una plaça hauria d'obtenir-se, en l'exercici de contestacions múltiples, una nota igual o superior al 30% de la mitjana aritmètica obtinguda pels deu millors exàmens. En aquesta convocatòria, es fixarà en el 35% . S'entendrà que superen la prova els aspirants la valoració particular de l'examen sigui igual o superior a aquest 35% de mitjana dels deu millors. La resta d'aspirants seran eliminats i no obtindran número d'ordre. Infermeria En aquesta convocatòria s'ha augmentat el nombre de preguntes a 180, més 10 de reserva , enfront de les 160 de la passada convocatòria, i les 110 d'anys anteriors. El temps per a la seva contestació augmenta fins a quatre hores , enfront de dos quarts de l'any passat i les dues hores anteriors. Reserva per a persones amb discapacitat En la Convocatòria 2013-2014 es manté la reserva d'un 7% de les places per a persones amb discapacitat igual o superior al 33%, que es va introduir per primera vegada en la convocatòria anterior. Amb això, es compleix amb l'adaptació de la normativa de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Extracomunitaris La quota per a metges extracomunitaris es limitarà al 4% en una primera volta, enfront del 8% de la convocatòria anterior. A Farmàcia serà d'un 3%, davant del 5% de l'any passat, i en Infermeria es manté en un 2%. Aquests aspirants estrangers hauran de sotmetre a les mesures de control incorporades en les convocatòries anteriors, per la qual cosa se'ls requerirà la corresponent autorització de residència o d'estada per estudis. Així mateix, hauran d'acreditar el seu coneixement de l'idioma castellà, per al que se'ls requerirà el Diploma de Nivell Superior C1 o C2, segons la classificació derivada del Marc Comú Europeu de referència per a les llengües. El motiu és l'especial importància per al sistema sanitari de la comunicació oral i escrita amb el pacient, amb els altres professionals i, en general, amb tots els implicats en la prestació assistencial.

Comments