Inici‎ > ‎Formació‎ > ‎

Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions

13 de març 2015, 0:08 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 13 de març 2015, 4:14 ]
      

 

 Requisits

- Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat del mateix nivell del mòdul o mòduls formatius i/o del certificat de professionalitat a què desitja accedir.
- Estar en possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional per al nivell 2 .
- Complir el requisit acadèmic d'accés als cicles formatius de grau mitjà per al nivell 2 o bé haver superat les corresponents proves d'accés regulades per les administracions educatives.
- Tenir superada la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys i / o de 45 anys.
- Tenir els coneixements formatius o professionals suficients que permetin cursar amb aprofitament la formació.
Aquest curs va dirigit exclusivament a treballadors del sector professional de Sanitat privada o concertada. Activitats veterinàries. i a persones en situació d'atur. Per tant, no poden participar treballadors/es ocupats/des d'altres sectors.

Objectius

Aquesta acció es correspon amb el mòdul formatiu "Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions" (MF1019_ 2) del certificat de professionalitat d’Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.

• Acompanyar els usuaris en la realització d'activitats programades i facilitar la participació activa de l'usuari.
• Col·laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució, actuar davant les situacions de conflicte i resoldre, al seu nivell, les incidències relacionals que sorgeixin.

• Ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment i entrenament psicològic, rehabilitador i ocupacional, seguint les orientacions dels professionals competents.
• Donar suport i estimular la comunicació dels usuaris per afavorir-ne el desenvolupament diari i la relació social, i fer servir, si cal, sistemes alternatius de comunicació.

mes...

Continguts

-Animació social per a persones dependents en institucions
-Manteniment i millora de les activitats diàries de persones dependents en institucions
-Tècniques de comunicació amb persones dependents en institucions

Avaluació

Prova tipus test de 20 preguntes amb resposta múltiple, i només una correcta, referides a les dues unitats formatives del mòdul.

Valoració: cada resposta correcta valdrà 0,5 punt. Serà necessari obtenir un 5 per aprovar.

Durada i lloc: 60 minuts a l’aula teòrica

Temporització: un cop transcorregut el 80-85% del mòdul

Prova pràctica: Simulació d’una actuació en què l’alumne haurà de:

- ajudar l'usuari en la realització de les activitats i exercicis de manteniment diari
- donar suport i estimular la comunicació dels usuaris
- col•laborar en l'animació i dinamització de la vida diària de la institució i actuar davant les situacions de conflicte i resoldre

Valoració: La pràctica es valorarà de l’1 al 10, i els criteris que s’aplicaran per a la valoració són:
- Les prescripcions dels professionals.
- El nivell de motivació.
- La relació establerta amb l'usuari.
- Aplicació de les diferents tècniques requerides.

Serà necessari obtenir un 5 per aprovar

Durada i lloc: 3 hores en el taller sociosanitari

Temporització: un cop transcorregut el 80-85% del mòdul

La puntuació de l’avaluació final serà la mitjana entre la prova teòrica i la prova pràctica.

Certificat

Mòdul formatiu "Suport psicosocial, atenció relacional i comunicativa en institucions" (MF1019_ 2)

RD/DECRET:625/2013 data:02-08-2013

Comments