Inici‎ > ‎Formació‎ > ‎

CCOO reclama al govern central i CCAA compromisos concrets per garantir l'acreditació de tot el personal de dependència el 2015

29 d’oct. 2014, 6:50 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

CCOO recorda que aquesta acreditació és l'instrument pràctic amb el qual s'assegura el dret de les persones en situació de dependència a rebre prestacions de qualitat, i el dret dels professionals a veure reconegut el seu treball i la professionalitat amb què el desenvolupen

La secretaria confederal de Protecció Social de CCOO recorda que la Llei 39/2006 per a l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència té entre les seves prioritats l'establiment d'un sistema de protecció que atengui a les persones en aquesta situació preferentment mitjançant serveis professionals de qualitat.
En aquest esquema de serveis professionals d'alta qualitat és estratègic l'establiment d'uns estàndards suficients de qualificació de les plantilles com l'aprovat en l'Acord d'Acreditació de centres i serveis que el 2008 va adoptar el Consell Territorial del Sistema de Dependència ( compost pel govern central i totes les comunitats autònomes), i que establia que a finals de 2015 tots els professionals que presten els serveis de dependència han de disposar de la corresponent acreditació professional.
CCOO recorda que aquesta acreditació és l'instrument pràctic amb el qual s'assegura el dret de les persones en situació de dependència a rebre prestacions de qualitat, i el dret dels professionals a veure reconegut el seu treball i la professionalitat amb què el desenvolupen.
El govern central va comprometre formalment amb sindicats i empresaris en la Declaració de Diàleg Social de 29 de juliol la seva col·laboració amb les CCAA per a la realització de les convocatòries que encara no s'han produït.
 Per aquesta raó, les organitzacions sindicals han reclamat la inclusió d'un compromís ferm del govern central en la consecució d'aquest procés d'acreditació. Aquest compromís es va materialitzar en la Declaració de Diàleg Social del 29 de juliol subscrita pel Govern central, CCOO, UGT, CEOE i CEPYME on s'establia que "en particular, el Govern es compromet a impulsar amb les comunitats autònomes les convocatòries necessàries per a el reconeixement de qualificacions de les persones que presten serveis en el marc del Sistema d'Atenció a la Dependència abans de finalitzar 2015. "
Referent a això, CCOO recorda que tot i que el procés d'acreditació porta en funcionament ja diversos anys i ha vingut acreditant a un nombre creixent de professionals, el Servei Públic d'Ocupació xifra en prop de 80.000 treballadors que ja han passat pel mateix, encara són diverses desenes de milers els treballadors que resten per acreditar-se.
Per això des de CCOO està urgint que tant a les CCAA com el govern central perquè col·laborin en accelerar aquest procés i adquireixin compromisos concrets. En aquest sentit, CCOO ha proposat en el grup de treball obert sobre aquesta qüestió en el Comitè Consultiu del Sistema de dependència, en el qual participen representants de les tres administracions amb sindicats i empresaris, un total de 5 mesures per aconseguir aconseguir l'acreditació de tot el personal que treballa en serveis d'atenció a la dependència abans que finalitzi 2015.
 
1) Posada en marxa de convocatòries en les CCAA, amb la col·laboració de l'Estat central. Amb independència de les diverses fórmules de col·laboració que poden establir CCAA i Estat central per concretar aquest compromís, des de CCOO considerem que qualsevol d'elles haurien de perseguir un doble objectiu:
- Garantir el accés de forma permanent a tots els treballadors del sector amb independència del territori en el qual prestin servei (com a solució al problema derivat que no en tots els territoris s'han produït convocatòries en nombre suficient). - La necessitat que l'administració central i les autonòmiques col·laborin en els costos dels processos.
 2) Actualitzar la relació entre certificats i títols d'FP que acrediten les qualificacions d'atenció sociosanitària, amb especial atenció als possibles instruments que determinades normatives autonòmiques hagin pogut desenvolupar especialment en el cas de l'atenció a la discapacitat.
3) Donar per complert de forma provisional el requisit de qualificació professional quan un treballador, com a conseqüència de trobar-se participant en el procés de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència professional, obtingui una acreditació parcial acumulable d'una o diverses unitats de competència exigides en la respectiva qualificació professional de què es tracti.
4) Les organitzacions empresarials i sindicals promouran, en el seu cas, la dedicació de recursos de formació en aquests àmbits sectorials per a la realització de formació acreditada orientada a l'obtenció de certificats de professionalitat.
 5) Regular el fet que, de manera excepcional, aquelles treballadores i treballadors que exerceixen funcions d'auxiliar d'ajuda a domicili o similar, o de cuidador, gerocultor o similar, i que tinguin una edat avançada i acreditin una experiència professional suficient , quedaran habilitades a l'efecte del requisit de qualificació professional, d'acord amb el mateix procediment que s'ha seguit en altres sectors com el de transport sanitari.
Comments