Inici‎ > ‎

Formació

Cursos gratuïts per al 2020

24 de gen. 2020, 3:22 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

FYSA ofereix més de 14.000 places gratuïtes en 53 cursos dirigits al sector sanitari privat, concertat, farmàcia, investigació biomèdica, acció i intervenció social i dependència


FotoEls cursos estan subvencionats per la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (FUNDAE), Formació i Serveis. Assessoria per a Organitzacions Sindicals (FYSA) i grup Vèrtex posen a la disposició d'infermeres, metges, llevadores, fisioterapeutes, treballadores socials, educadors socials, terapeutes ocupacionals, tècnics en imatge per al diagnòstic, de laboratori de diagnòstic clínic, de radioteràpia, d'anatomia patològica, tècnics en cures auxiliars d'infermeria, tècnics de farmàcia i parafarmàcia, gerocultoras, auxiliars d'ajuda a domicili, zeladors, personal administratiu i auxiliar administratiu, personal de cuina i hostaleria sanitària i sociosanitària, etc., un ampli ventall de cursos:

Es tracta de 32 cursos en modalitat de TELEFORMACIÓ, amb més de 90 edicions, des de casa, per Internet, amb els millors continguts interactius, tutories especialitzades, test d'autocorreció, casos pràctics, proves parcials i finals, amb una durada d'entre 4 i 8 setmanes per curs.

19 cursos en modalitat SEMIPRESENCIAL, en més de 140 edicions, una o dues sessions presencials, en funció del curs, en 30 localitats diferents de 17 comunitats autònomes, entre 4 i 6 setmanes de durada, a través d'Internet, en teleformació, amb tutories especialitzades, test d'autocorreció, casos pràctics, proves parcials i finals.

2 cursos en modalitat exclusivament PRESENCIAL, amb 12 edicions en diverses comunitats autònomes i amb una durada de 20 h, es realitzen en tres úniques sessions.

Diverses edicions de cada curs.
Possibilitat de realitzar més d'un curs per alumne/a amb un màxim de 3 cursos i 180 hores, en total.
No es pot fer més d'un curs de manera simultània.
Aquesta àmplia oferta d'activitats permetrà atendre una part important de les necessitats formatives de més de 14.000 treballadors i treballadores dels diferents sectors i de persones en situació de desocupació.

Inici previst de la formació, primer trimestre del 2020.

Informació i inscripcions a: https://sanidad-formacion.ccoo.es/

(Clica a la comunitat autònoma del teu centre de treball -en el cas de persones desocupades, s'hi pot accedir a través de la comunitat autònoma del domicili de la persona interessada)

Requisits imprescindibles per realitzar la formació:

Alta a l'empresa o en situació oficial de desocupació, el dia de l'inici de cada curs.
Connectar-se o assistir en les primeres 48 hores després de l'inici del curs.
Titulació oficial requerida segons l'acreditació, en el cas dels cursos dirigits al personal sanitari.
Categoria professional adequada segons el curs que es vol realitzar, per a la resta d'activitats.
Disponibilitat d'ordinador, connexió a Internet i compte de correu electrònic, excepte en els cursos en modalitat presencial.

La FSS-CCOO i FYSA continuaran desenvolupant totes les accions necessàries per oferir al conjunt de treballadors i treballadores el màxim d'activitats de formació continuada, de manera gratuïta i/o subvencionada, per a col·laborar a aconseguir una millor qualificació, especialització i reciclatge del conjunt del personal que atén la ciutadania en sectors tan estratègics de la societat.

Garantia de qualitat:
Sol·licitada l'acreditació a la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries del Sistema Nacional de Salut (per a tots els cursos dirigits al personal sanitari).
Reconeixement d'Interès Sanitari i/o d'Interès Docent Sanitari - RIS/*RIDS (per a tots els cursos dirigits al personal no sanitari i d'atenció a la dependència).

LA TEVA FORMACIÓ, EL NOSTRE COMPROMÍS !

AFILIAT A CCOO !

FYSA ofrece más de 14.000 plazas gratuitas para 53 cursos dirigidos al sector sanitario privado, concertado, farmacia, investigación biomédica, acción e intervención social y dependencia

9 de des. 2019, 8:39 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), a través de FYSA y, con la colaboración del grupo Vértice, ofrece a los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad privada, concertada, empresas públicas sanitarias, fundaciones sanitarias, residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio, oficinas de farmacia, centros de investigación biomédica, centros de acción e intervención social y personas en situación de desempleo, una amplia oferta de 53 cursos a realizar de manera gratuita.

Los cursos están subvencionado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), Formación y Servicios. Asesoría para Organizaciones Sindicales (FYSA) y grupo Vértice ponen a disposición de enfermeras, médicos, matronas, fisioterapeutas, trabajadoras sociales, educadores sociales, terapeutas ocupacionales, técnicos en imagen para el diagnóstico, de laboratorio de diagnóstico clínico, de radioterapia, de anatomía patológica, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, técnicos de farmacia y parafarmacia, gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio, celadores, personal administrativo y auxiliar administrativo, personal de cocina y hostelería sanitaria y sociosanitaria, etc., un amplio abanico de cursos:

32 cursos en modalidad de TELEFORMACIÓN, con más de 90 ediciones, desde casa, por internet, con los mejores contenidos interactivos, tutorías especializadas, test de autocorrección, casos prácticos, pruebas parciales y finales, con una duración de entre 4 y 8 semanas por curso.

19 cursos en modalidad SEMIPRESENCIAL, en más de 140 ediciones, una o dos sesiones presenciales, en función del curso, en 30 localidades distintas de 17 Comunidades Autónomas, entre 4 y 6 semanas de duración, a través de internet, en teleformación, con tutorías especializadas, test de autocorrección, casos prácticos, pruebas parciales y finales.

2 cursos en modalidad exclusivamente PRESENCIAL, con 12 ediciones en varias Comunidades Autónomas y con una duración de 20h, a realizar en tres únicas sesiones.

 • Diversas ediciones de cada curso
 • Posibilidad de realizar más de un curso por alumno/a con un máximo de 3 cursos y 180 horas, en total.
 • No se puede hacer más de un curso de manera simultánea

Esta amplia oferta de actividades permitirá atender una parte importante de las necesidades formativas de más de 14.000 trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores y de personas en situación de desempleo.

Inicio previsto de la formación, primer trimestre 2020

Información e inscripciones en: https://sanidad-formacion.ccoo.es/

(pinchando en la Comunidad Autónoma de tu centro de trabajo - en el caso de personas desempleadas acceder a través de la CA del domicilio del/la interesado/a)

Requisitos imprescindibles para realizar la formación:

 • Alta en la empresa o en situación oficial de desempleo, el día del inicio de cada curso.
 • Conectarse o asistir en las primeras 48 horas tras el inicio del curso.
 • Titulación oficial requerida según la Acreditación, en el caso de los cursos dirigidos al personal sanitario.
 • Categoría profesional adecuada según el curso a realizar, para el resto de actividades.
 • Disponibilidad de ordenador, conexión a internet y cuenta de correo electrónico, excepto en los cursos en modalidad presencial.

La FSS-CCOO y FYSA seguirán desarrollando todas las acciones necesarias para ofertar al conjunto de trabajadores y trabajadoras el máximo de actividades de formación continuada, de manera gratuita y/o subvencionada, para colaborar en conseguir una mejor cualificación, especialización y reciclaje del conjunto del personal que atiende a la ciudadanía en sectores tan estratégicos de la sociedad.

Garantía de calidad:

 • Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud (para todos los cursos dirigidos al personal sanitario)
 • Reconocimiento de Interés Sanitario y/o de Interés Docente Sanitario - RIS/RIDS (para todos los cursos dirigidos al personal no sanitario y de atención a la dependencia)

¡ TU FORMACIÓN NUESTRO COMPROMISO !

¡ AFILIATE A CCOO !

XIV Escola de Dones de CCOO de Catalunya

18 d’oct. 2019, 2:59 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

Enguany, a l'Escola de Dones de CCOO de Catalunya, reflexionarem sobre la classe i el gènere a partir de la realitat del conjunt de desigualtats existents i la seva interseccionalitat (com la migració, l'edat, la discapacitat, la identitat sexual...)

FotoEl proper 24 d’octubre, CCOO de Catalunya organitza la XIV Escola de Dones a la sala d'actes del Centre Cívic Cotxeres de Sants (carrer de Sants, 79, de Barcelona).
El lema de l’escola d’enguany és "Gènere i classe: interrelació o jerarquia"

Ens preguntarem, amb la finalitat de trobar respostes, possiblement múltiples, com es relacionen la classe i el gènere, el marxisme i el feminisme, el patriarcat i el capitalisme, i si ho fan des d'una posició equitativa o jeràrquica. Volem tenir elements per reflexionar si algun d'aquests conceptes o maneres d'explicar el món i la realitat té més força transformadora que els altres, com els afecta la interseccionalitat i les desigualtats múltiples, i com es relacionen entre elles. Així mateix, tractarem la manera com es retroalimenten el capitalisme i el patriarcat, i com d'implicats estan en el treball assalariat i en la vida de les persones.

Com en edicions anteriors, l'escola té dos espais diferenciats: al matí, és un espai de reflexió i proposta de les dones de CCOO (no us oblideu de fer la inscripció); a la tarda, és un espai obert per al conjunt de l'afiliació o la ciutadania

US HI ESPEREM!

Vegeu programa

La FSS-CCOO oferta por primera vez a su afiliación cursos para especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria

4 de set. 2019, 5:34 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


Cartel Formación Enfermería Comunitaria

  La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) ofrece, como una muestra más de su apuesta por las especialidades de Enfermería, dos cursos dirigidos en EXCLUSIVA a las personas afiliadas a CCOO.


  En modalidad de teleformación, desde casa, por internet, con los mejores contenidos, tutorías especializadas con respuesta en 48 horas, test de autoevaluación, casos prácticos, exámenes parciales y finales, durante 6 semanas y con los mejores precios del sector.

  • Enfermería clínica en el ciclo de la vida (la infancia, la adolescencia y la familia).
  • Prevención y promoción de la salud en el adulto

  Primera edición 1 de octubre de 2019

  (una nueva edición cada 6 semanas)

  Inscripción e información ¡AQUÍ!

  EXCLUSIVO afiliación CCOO

  Garantía de calidad:

  Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud (SNS).

  Próximamente, se ofrecerá a través de FYSA, el centro de formación de la FSS-CCOO, más cursos dirigidos a Especialistas en Enfermería familiar y Comunitaria.

  TU FORMACION, NUESTRO COMPROMISO


  ¡ AFÍLIATE A CCOO !

   

  Nuevas ediciones de cursos gratuitos, Acreditados, dirigidos a Técnicos/as en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear del sector concertado

  1 d’ag. 2019, 3:34 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 1 d’ag. 2019, 3:35 ]

  La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO), a través de FYSA, renueva la oferta a los Técnicos y las Técnicas en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear de cursos específicos para la categoría, Acreditados por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud y con ediciones mensuales.

  Subvencionados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), FYSA pone a disposición del personal que presta servicios en centros sanitarios y centros de radiodiagnóstico privados y empresas públicas sanitarias, además de a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, siempre que tengan la titulación de Técnico en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear los cursos siguientes:  · Básico de Mamografía, 30 horas y 4 créditos.

  · Iniciación a la Resonancia magnética, 35 horas y 4 créditos.

  · Básico de Densitometría, 20 horas y 4 créditos.

  · Iniciación a la Tomografía computarizada, 35 horas y 4 créditos.

  PROXIMA EDICIÓN 9 de septiembre de 2019

  En modalidad de TELEFORMACIÓN, desde casa, por internet, con los mejores contenidos, tutorías especializadas, test de autocorrección, casos prácticos, pruebas parciales y finales, con una duración de 6 semanas por.

  Inscríbete en https://sanidad-formacion.ccoo.es (pinchando en tu Comunidad Autónoma)

   

  Requisitos imprescindibles para realizar la formación:

  - Titulación oficial de TS. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

  - Alta en la empresa o en situación de desempleo el día del inicio de cada curso.

  - Conectarse en las primeras 48 horas tras el inicio del curso.

   

  Con contenidos interactivos elaborados por los y las mejores profesionales, tutorías con respuesta en 48 horas, test de autoevaluación, casos prácticos, pruebas parciales y finales.

  - Posibilidad de realizar los 4 cursos cada persona inscrita.

  Garantía de calidad: Acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud (consigue 16 créditos con 120h de formación)

  ¡TU FORMACIÓN NUESTRO COMPROMISO!

  ¡AFÍLIATE A CCOO!

   

  El nuevo acuerdo entre la FSS-CCOO y CESUR incorpora por primera vez la formación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en modalidad online

  19 de jul. 2019, 2:45 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

  Firma del acuerdo.

  Firma del acuerdo.

  La renovación por cuarto año consecutivo del acuerdo firmado entre la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) y CESUR incrementa la oferta de titulaciones oficiales de la rama sanitaria, destacando, por primera vez, la posibilidad de formarse en Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) en modalidad online. La afiliación de CCOO tiene la posibilidad de formarse en diez titulaciones oficiales de Formación Profesional, en modalidad online, más el catálogo completo en presencial.

  La mayoría de estos ciclos, en su modalidad online, solo requieren de presencialidad para la realización del examen final, mientras que otros requieren de la asistencia a determinadas sesiones que, obligatoriamente y debido a su carácter oficial, deberán ser impartidas en las instalaciones de los centros acreditados para la impartición de dicho ciclo.

  Los títulos oficiales que se ofrecen son:

  Técnico en Emergencias Sanitarias.

  Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

  Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico.

  Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

  Técnico Superior en Radioterapia y Dosimetría.

  Técnico Superior en Higiene Bucodental.

  Técnico Superior en Integración Social.

  Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería

  Técnico en Farmacia y Parafarmacia (*)

  Técnico Superior en Dietética

  GRANDES DESCUENTOS

  En modalidad online el descuento es del 20%, en presencial del 25% yen los títulos de alta transversalidad con precios muy reducidos de salida, un 5% (*).

  Además de estos descuentos tan competitivos, la afiliación del conjunto de CCOO tiene la posibilidad de optar a pagos mensuales.

  Se exigirá como condición para disfrutar de esta oferta acreditar a lo largo de todo el desarrollo del curso la condición de afiliado o afiliada a CCOO y tener un mínimo de 6 meses de antigüedad en la afiliación en el momento de la reserva de plaza.

  Para conocer la información completa y acceder a las inscripciones puedes acceder a la siguiente dirección:

  http://www.cesurformacion.com/oferta-ccoo/

  TU FORMACION, NUESTRO COMPROMISO
  ¡ AFILIATE A CCOO !

  Preinscripció al Centre de Formació de Persones Adultes de CCOO, del 18 al 25 de juny

  21 de juny 2019, 3:28 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB

  Resultat d'imatges de escuela de adultosEl CFA Manuel Sacristán és un centre públic de formació de persones adultes creat a partir d’un conveni de col·laboració entre CCOO i la Generalitat de Catalunya.


  El centre ofereix cursos gratuïts que us poden ajudar a millorar en l’àmbit professional i personal.

  L’OFERTA FORMATIVA PER AL CURS 2019-2020 ÉS LA SEGÜENT:

  - Cursos de COMPETIC (nivells 1, 2 i 3), equivalents a l’ACTIC, que acrediten oficialment les competències digitals. Els cursos de COMPETIC 2 i COMPETIC 3 també es poden cursar a distància.
  - Anglès (nivells 1, 2 i 3).
  - Castellà (nivells 1, 2 i 3).
  - Català (nivell 1).
  - Graduat en educació secundària obligatòria (GESO).
  - Curs d’accés a cicles formatius de grau mitjà (CAM).
  - Curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau superior (PPACFGS).

  Per al curs 2019-2020, la preinscripció serà del 18 al 25 de juny. A excepció del dia 21, en què només s’atendrà al matí, l’horari per presentar la sol·licitud de preinscripció serà: matins, d’11 a 13 h, i tardes, de 17 a 19 h.

  El CFA Manuel Sacristán, el trobareu a l’edifici de CCOO a Barcelona (Via Laietana, 16-18, 8a planta). Per a més informació, consulteu el

  Web del Centre Formació d'Adults Manuel Sacristán

  FYSA ofereix quatre cursos gratuïts dirigits a Tècnics en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear del sector privat i concertat

  23 de gen. 2019, 9:15 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB   [ actualitzat el 23 de gen. 2019, 9:34 ]

  Subvencionados por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), FYSA pone a disposición del personal que presta servicios en centros sanitarios y centros de radiodiagnóstico privados, empresas públicas y fundaciones sanitarias, además de a aquellas personas que se encuentren en situación de desempleo, siempre que tengan la titulación de Técnico en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear los cursos siguientes:

   · Básico de Mamografía, 30 horas.

  · Iniciación a la Resonancia magnética, 35 horas.

  · Básico de Densitometría, 20 horas.

   · Iniciación a la Tomografía computarizada, 35 horas.

   
  En modalidad de TELEFORMACIÓN, desde casa, por internet, con los mejores contenidos, tutorías especializadas, test de autocorrección, casos prácticos, pruebas parciales y finales, con una duración de 4 semanas por.

  Inscríbete en https://sanidad-formacion.ccoo.es/ (pinchando en tu Comunidad Autónoma)

   
  Requisitos imprescindibles para realizar la formación:

  - Titulación oficial de TS. en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear.

  - Alta en la empresa o en situación de desempleo el día del inicio de cada curso.

  - Conectarse en las primeras 48 horas tras el inicio del curso.

   
  Con contenidos interactivos elaborados por los mejores profesionales, tutorías con respuesta en 48 horas, test de autoevaluación, casos prácticos, pruebas parciales y finales.

  - Posibilidad de realizar los 4 cursos cada alumno y alumna.

  Garantía de calidad: Solicitada la Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud

   
  ¡TU FORMACIÓN, NUESTRO COMPROMISO!

  ¡AFÍLIATE A CCOO!

  CCOO posa a la teva disposició els temaris complets per a la preparació d'oposicions de Fisioterapeuta

  3 d’oct. 2018, 9:29 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


  Ja està disponible el temari complet per a la preparació d'oposicions de la categoria de Fisioterapeutes, vàlid per a tots els serveis de salut de les comunitats autònomes, en modalitat de teleformació i al millor preu del sector.

  La Federació de Sanitat i Sectors sociosanitaris de CCOO (FSS-CCOO) ha decidit fer un gran esforç per oferir al conjunt de l'afiliació de CCOO la preparació d'aquestes oposicions en modalitat de teleformació, amb els preus més competitius del mercat. 

  La FSS-CCOO no es conforma amb haver exercit un paper fonamental en la consecució de l'Acord de consolidació de places sinó que, a més, ha dissenyat una oferta exclusiva per a l'afiliació a CCOO , de totes les federacions de l'Organització, que permeti preparar aquests processos de selecció amb les màximes garanties. 

  Per assegurar la  igualtat  d'oportunitats a totes les persones opositores, independentment d'on resideixin o del Servei de Salut al que vulguin concursar,la FSS-CCOO prepara les 8 categories  amb més volum de places a convocar i, específicament, la de Fisioterapeutes. 

  Recorda la data d'examen d'aquesta categoria, depenent de cada comunitat autònoma: Fisioterapeuta (2019.02.17). 

  Aquesta preparació inclou un mòdul inicial amb la legislació comuna d'àmbit estatal i un bloc amb els continguts específics de cada categoria que es corresponen aproximadament amb més del 80% de les matèries comunes de tots els serveis de salut. 

  En modalitat de TELEFORMACIÓ , des de casa, per internet, amb els millors continguts, tutories especialitzades, simulacres d'exàmens tipus test, durant 12 mesos i amb els MILLORS PREUS DEL SECTOR . 

  Fisioterapeuta: 190 euros.

  Resum de les característiques més destacables de la preparació: 
  - Durada màxima 12 mesos. 
  - Legislació comú, estatal (addicionalment accés a legislació especial de cada servei de salut). 
  - Més del 80% dels continguts específics de cada categoria. 
  - Tutories amb resposta en 48 hores. 
  - Test d'autoavaluació. 
  - Simulacres d'examen. 
  - Inici setmanal de grups. 
  - Els millors continguts elaborats pels i les millors professionals. 
  Temaris aportats per Centre d'Estudis ADAMS, empresa capdavantera en elaboració de continguts dirigits a la preparació d'oposicions en el conjunt de les administracions públiques i especialment en el SNS. 
  Resums per a la digitalització.

  Apunteu-vos a aquesta formació traient-li tot el profit possible, comptant amb el suport, acompanyament i col·laboració de tota l'organització de CCOO. Apunta't amb nosaltres, estudia, estudia i estudia, no desaprofitis aquesta oportunitat. 

  'TEVA FORMACIÓ EL NOSTRE COMPROMÍS! 
  ¡AFILIA'T A CCOO!

  El BOE publica la convocatòria de formació sanitària especialitzada amb més de 8.000 places

  18 de set. 2018, 22:47 publicada per Secció Sindical CCOO-HMB


  El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) publica avui, 14 de setembre, l'oferta de places i la convocatòria de proves per a l'accés a formació sanitària especialitzada per a Medicina, Farmàcia, Infermeria i altres graduats i llicenciats de l'àmbit de la Psicologia, la Química , la Biologia i la Física.

  L'oferta d'aquesta convocatòria 2018-2019 és de 8.402 vacants, un 4,5% més que l'any passat. El total de places de formació especialitzada es distribueix de la següent manera:

  Medicina (MIR): 6.797 vacants.
  Infermeria (EIR): 1.092 places.
  Farmàcia (FIR): 267 places.
  Psicologia (PIR): 141 places.
  Radiofísica : 33 places.
  Química : 22 places.
  B iología : 49 places.

  El termini de  presentació de sol·licituds  és del 17 al 26 de setembre de 2018, ambdós inclosos
  Les proves selectives , segons indica el BOE, se celebraran el 2 febrer 2019. Així mateix, els actes de assignació de plaça  estan previstos a partir del 22 d'abril,  mentre que la incorporació a la residència serà els dies 27 i 28 de maig d'aquest mateix any.

  1-10 of 76